Нов Закон за Нотаријат

Член од
6 април 2015
Мислења
383
Поени од реакции
124
Ако си лаик ниту знаеш што е застареност, ниту кога настапува, ниту на кој закон да се повикаш, појма немаш...
На овој закон се повикав :
Закон за облигациони односи
Едногодишен рок на застареност
Член 367
(1) За една година застаруваат: 1) побарувањето на надомест за испорачана електрична и топлотна енергија, гас, вода, за оџачарски услуги и за одржување на чистота, кога испораката, односно услугата е извршена за потребите на домаќинството; 2) побарувањето на радиостаница и радио-телевизиска станица за употреба на радио-приемник и телевизиски приемник; 3) побарувањето на пошта, телеграф и телефон за употреба на телефон и на поштенски преградоци, како и другите нивни побарувања што се наплатуваат во тримесечни или во пократки рокови и 4) побарувањето на претплата на повременапубликација, сметајќи од истекот за времето за кое е нарачана публикацијата.
(2) Застарувањето тече иако се продолжени испораките или услугите.

Ајде сега гитла сељаку и не ме замарај со твоите глупави цитирања !
Им посакувам на сите адвокати и извршители ,парите што ги грабаат од македончето за по болници и погреби да ги потрошат !!! Арамии !!![DOUBLEPOST=1505485029][/DOUBLEPOST]
Не си во право и ќе одговорам зошто не си во право.
Не ја потценувам твојата интелегенција ниту пак нечија, но ти ја потценуваш интелегенцијата на оние луѓе кои се одлучиле професионално да се бават со една благородна професија која има исклучиво за цел да обезбеди правна помош на секој граѓанин и да му ги штити неговите права и интереси, а тоа е адвокатурата, токму адвокатите се најголемите и вистински право заштитници на основните човекови права во една држава и токму преку адвокатите се обезбедува гаранцијата на правдата и правната сигурност.
Тој адвокат кој би ти го составил приговорот студирал 5 години за да ја совлада правната теорија, волонтирал работел најмалку 3 години за без пари за да ја совлада правната пракса, учел повторно во просек по 2 години се одново за да положи правосуден испит со кое докажал дека е подготвен да ги штити професионално правата на граѓаните, дополнително ако си се обратила кај адвокат кој можеби имал веќе 5 години искуство во професијата и секојдневно се соочувал со ваков вид на проблеми, значи на адвокатот му се потребни околу 15 години континуирано учење на правна теорија, учење за правилно толкување на законите и совладување на метод за нивно правилно поврзување, и совладување на методологија за правно пишување и изразување, стекнување на вештини за правилно долувување на она што е суштински за еден предмет, остварен огромен фонд на часови за совладување на правната практика, за да може да ти го состави тој приговор и со својот потпис и печат да гарантира за неговата законитост (дека тој приговор нема да биде отфрлен) а ти велиш цакум пакум (плукни залепи) и готово, јас сум сигурен дека тој приговор кој го имаш составено има најмалку 10 причини за да биде отфрлен и воопшто да не се разгледува, како што беше случај со стариот закон, токму заради ова се воведоа новите измени на Законот за нотаријат, затоа што приговорите беа составувани од самите странки и во најголем дел не можеше да се постапува по приговорите од причина што самите приговори беа составувани спротивно на законот или не можеше да се утврди за што всушност се приговара.
Работата е што ние граганите сме обврзани , немаме избор!
Значи ако некој не знае да состави приговор нека си земе солободно адвокат , нека му го состави ,нека му го состави , јас немам прорив тоа . Јас имам против зошто е тоа задолжително , и за тие што знаат да состават приговор и за тие што не знаат ! Ова е само пример со приговор!
 
Последно уредено:
Член од
19 септември 2009
Мислења
3.322
Поени од реакции
2.375
На овој закон се повикав :
Закон за облигациони односи
Едногодишен рок на застареност
Член 367
(1) За една година застаруваат: 1) побарувањето на надомест за испорачана електрична и топлотна енергија, гас, вода, за оџачарски услуги и за одржување на чистота, кога испораката, односно услугата е извршена за потребите на домаќинството; 2) побарувањето на радиостаница и радио-телевизиска станица за употреба на радио-приемник и телевизиски приемник; 3) побарувањето на пошта, телеграф и телефон за употреба на телефон и на поштенски преградоци, како и другите нивни побарувања што се наплатуваат во тримесечни или во пократки рокови и 4) побарувањето на претплата на повременапубликација, сметајќи од истекот за времето за кое е нарачана публикацијата.
(2) Застарувањето тече иако се продолжени испораките или услугите.

Ајде сега гитла сељаку и не ме замарај со твоите глупави цитирања !
Им посакувам на сите адвокати и извршители ,парите што ги грабаат од македончето за по болници и погреби да ги потрошат !!! Арамии !!![DOUBLEPOST=1505485029][/DOUBLEPOST]
Работата е што ние граганите сме обврзани , немаме избор!
Значи ако некој не знае да состави приговор нека си земе солободно адвокат , нека му го состави ,нека му го состави , јас немам прорив тоа . Јас имам против зошто е тоа задолжително , и за тие што знаат да состават приговор и за тие што не знаат ! Ова е само пример со приговор!
Таа е таа интелектуална величина, каква омладина имаме добри сме и кај што сме :)
 
Член од
2 март 2016
Мислења
164
Поени од реакции
78
На овој закон се повикав :
Закон за облигациони односи
Едногодишен рок на застареност
Член 367
(1) За една година застаруваат: 1) побарувањето на надомест за испорачана електрична и топлотна енергија, гас, вода, за оџачарски услуги и за одржување на чистота, кога испораката, односно услугата е извршена за потребите на домаќинството; 2) побарувањето на радиостаница и радио-телевизиска станица за употреба на радио-приемник и телевизиски приемник; 3) побарувањето на пошта, телеграф и телефон за употреба на телефон и на поштенски преградоци, како и другите нивни побарувања што се наплатуваат во тримесечни или во пократки рокови и 4) побарувањето на претплата на повременапубликација, сметајќи од истекот за времето за кое е нарачана публикацијата.
(2) Застарувањето тече иако се продолжени испораките или услугите.

Ајде сега гитла сељаку и не ме замарај со твоите глупави цитирања !
Им посакувам на сите адвокати и извршители ,парите што ги грабаат од македончето за по болници и погреби да ги потрошат !!! Арамии !!![DOUBLEPOST=1505485029][/DOUBLEPOST]
Работата е што ние граганите сме обврзани , немаме избор!
Значи ако некој не знае да состави приговор нека си земе солободно адвокат , нека му го состави ,нека му го состави , јас немам прорив тоа . Јас имам против зошто е тоа задолжително , и за тие што знаат да состават приговор и за тие што не знаат ! Ова е само пример со приговор!
Задолжително е затоа што така во целост се гарантира заштитата на правата односно дека една странка во постапката нема да испушти остварување на некое право, реков не ја потценувам никому интелегенцијата и нормално секој може да напише приговор, но целта не е само да се напише приговор туку тој приговор да биде законит во смисла на материјалното право и во смисла на процесното право, и тој приговор да биде составен на правнички јазик и преку посебен метод да се долови и објасни суштината на предметот на спорот, ова го знаат оние кои студирале право но, најправилен и законит приговор може да состави само адвокат, измените на законот се направени заради доброто на граѓаните заради целосна заштита на граѓанските права.
 
Член од
12 март 2009
Мислења
12.117
Поени од реакции
6.078
На овој закон се повикав :
Закон за облигациони односи
Едногодишен рок на застареност
Член 367
(1) За една година застаруваат: 1) побарувањето на надомест за испорачана електрична и топлотна енергија, гас, вода, за оџачарски услуги и за одржување на чистота, кога испораката, односно услугата е извршена за потребите на домаќинството; 2) побарувањето на радиостаница и радио-телевизиска станица за употреба на радио-приемник и телевизиски приемник; 3) побарувањето на пошта, телеграф и телефон за употреба на телефон и на поштенски преградоци, како и другите нивни побарувања што се наплатуваат во тримесечни или во пократки рокови и 4) побарувањето на претплата на повременапубликација, сметајќи од истекот за времето за кое е нарачана публикацијата.
(2) Застарувањето тече иако се продолжени испораките или услугите.

Ајде сега гитла сељаку и не ме замарај со твоите глупави цитирања !
Им посакувам на сите адвокати и извршители ,парите што ги грабаат од македончето за по болници и погреби да ги потрошат !!! Арамии !!![DOUBLEPOST=1505485029][/DOUBLEPOST]
Работата е што ние граганите сме обврзани , немаме избор!
Значи ако некој не знае да состави приговор нека си земе солободно адвокат , нека му го состави ,нека му го состави , јас немам прорив тоа . Јас имам против зошто е тоа задолжително , и за тие што знаат да состават приговор и за тие што не знаат ! Ова е само пример со приговор!
Има една работа кај Комуналните услуги... кога потпишуваш Договор за да те Поврзат има таму клаузули за плаѓање на фактури и Заостанат Долг...
Има и клаузули за Исклучување ако НЕ си платил, НЕЗАВИСНО дали долгот е застарен..
Од друга страна, ако не е тоа ТРЕБА да те тужи веќе за 1-2 месеци неплатени да не му застари долгот...
ајде прашај како плаќаат луѓе комуналии за стан во друг град каде одат еднаш годишно ??
 
Член од
16 декември 2012
Мислења
1.496
Поени од реакции
1.018
Има една работа кај Комуналните услуги... кога потпишуваш Договор за да те Поврзат има таму клаузули за плаѓање на фактури и Заостанат Долг...
Има и клаузули за Исклучување ако НЕ си платил, НЕЗАВИСНО дали долгот е застарен..
Од друга страна, ако не е тоа ТРЕБА да те тужи веќе за 1-2 месеци неплатени да не му застари долгот...
ајде прашај како плаќаат луѓе комуналии за стан во друг град каде одат еднаш годишно ??
Многу работи изнакажа. Веќе ниедна фирма која дава комунални услуги не чека долгот да застари, туку си тужи по ред, најчесто на 3 месеци. Комуналните фирми можат да си пишуваат во договорите што сакаат, но тоа не може да се коси со постоечките закони. Единствено што не можеш да им забраниш е да те водат како должник, дури и ако не можат да си го наплатат долгот
 
Член од
12 март 2009
Мислења
12.117
Поени од реакции
6.078
Многу работи изнакажа. Веќе ниедна фирма која дава комунални услуги не чека долгот да застари, туку си тужи по ред, најчесто на 3 месеци. Комуналните фирми можат да си пишуваат во договорите што сакаат, но тоа не може да се коси со постоечките закони. Единствено што не можеш да им забраниш е да те водат како должник, дури и ако не можат да си го наплатат долгот
не верувам дека СУД ќе забрани да ти прекине некој услуга ако не си платил долг...оди ВИП ако не платиш до 14 наредниот месец наплаќа 290мкд казна, ако не платиш казната те исклучува, башка тужење за реалниот долг и камати
..некој фирми се повикуваат на некојси закон за фискална дисциплина, го цитираат во сметките, дури и ако објективно се доцни од други причини, на пример викенд стан а не праќа сметка на сопственикот каде што постојано живее туку во сандаче кај викенд станот
Трето, ете мене лично охридски водовод ми наплати 45мкд камата, а сам плаќам по очитано, едноставно пред 2 години по наредба лупнаа на сите од ракав некој огромни авансни состојби кој и понатаму фигурираат во системот, не знаеле да ги избришат, циркус е кога се плаќа, ги шкртаат па пишат реалните состојби...
 
Член од
6 април 2015
Мислења
383
Поени од реакции
124
Има една работа кај Комуналните услуги... кога потпишуваш Договор за да те Поврзат има таму клаузули за плаѓање на фактури и Заостанат Долг...
Има и клаузули за Исклучување ако НЕ си платил, НЕЗАВИСНО дали долгот е застарен..
Од друга страна, ако не е тоа ТРЕБА да те тужи веќе за 1-2 месеци неплатени да не му застари долгот...
ајде прашај како плаќаат луѓе комуналии за стан во друг град каде одат еднаш годишно ??
Го читам и го знам законот , добро ти кажа Господинот погоре сега никој не чека 3 месеци , одма те исклучуваат и почнуваат постапка за извршител ... Мојот случај беше за телефонски сметки од времето на дедо Ное .
 
Член од
12 март 2009
Мислења
12.117
Поени од реакции
6.078
да се вратиме на темата.. НОВ закон за нотаријат..
.. имаше пролетоска во медиуми дека има индиректен судир на интереси помеѓу нотарите и адвокатите...јас лично имав проблем , видов што е работата и имав доста проблеми...е сега разговарам со луѓе од нотарска комора ( можеби не со вистинскиот) да се покрене иницијатива, ако треба и до стразбур за измена на овој закон кој граѓаните ги става во изнудена положба во однос на адвокатите.. Но сега добив одговор, Нотарска комора го прифати и поштува законот каков што е :eek:, т.е. ги заболе нив дали граѓанинот ќе најде адвокат и под какви услови..
а пази сега главниот од адвокатска комора, кој ми кажуваше, ќе одиш и ќе прашуваш, ако треба и 30 адвокати, ми се закани, бадијала и до Стразбург да се жалиш имаме ние и таму човек :cool:
Чекам сега да дојде ситуација да не може граѓанин да купи стан или кола над 10.000 евра ако не може да најде адвокат..
дента разговарав со човек од нотарска комора, вечер на тв заев со луѓе од нотарска фела дискутират за потребни измени :confused:
 
Член од
19 септември 2009
Мислења
3.322
Поени од реакции
2.375
да се вратиме на темата.. НОВ закон за нотаријат..
.. имаше пролетоска во медиуми дека има индиректен судир на интереси помеѓу нотарите и адвокатите...јас лично имав проблем , видов што е работата и имав доста проблеми...е сега разговарам со луѓе од нотарска комора ( можеби не со вистинскиот) да се покрене иницијатива, ако треба и до стразбур за измена на овој закон кој граѓаните ги става во изнудена положба во однос на адвокатите.. Но сега добив одговор, Нотарска комора го прифати и поштува законот каков што е :eek:, т.е. ги заболе нив дали граѓанинот ќе најде адвокат и под какви услови..
а пази сега главниот од адвокатска комора, кој ми кажуваше, ќе одиш и ќе прашуваш, ако треба и 30 адвокати, ми се закани, бадијала и до Стразбург да се жалиш имаме ние и таму човек :cool:
Чекам сега да дојде ситуација да не може граѓанин да купи стан или кола над 10.000 евра ако не може да најде адвокат..
дента разговарав со човек од нотарска комора, вечер на тв заев со луѓе од нотарска фела дискутират за потребни измени :confused:
Мене една работа неми е јасна, прво граѓаните воопшто не се оштетени, значи плаќаат исто како и порано и за оставинска постапка и за договор и солемнизација, само што порано нотарите го правеа во форма на нотарски акт, друго секој со просечна интелигенција ке ти каже ако купуваш стан, куќа или што ја знам да ти направи договор адвокат со цел да те заштити од милион манипулации, плус е стручно оспособен за тоа така да овој закон е само придобивка за граѓаните, додека једино оштетени се нотарите кои што сега го делат колачот со адвокатите и затоа толку галама дигнаа...
 
Член од
12 март 2009
Мислења
12.117
Поени од реакции
6.078
Мене една работа неми е јасна, прво граѓаните воопшто не се оштетени, значи плаќаат исто како и порано и за оставинска постапка и за договор и солемнизација, само што порано нотарите го правеа во форма на нотарски акт, друго секој со просечна интелигенција ке ти каже ако купуваш стан, куќа или што ја знам да ти направи договор адвокат со цел да те заштити од милион манипулации, плус е стручно оспособен за тоа така да овој закон е само придобивка за граѓаните, додека једино оштетени се нотарите кои што сега го делат колачот со адвокатите и затоа толку галама дигнаа...
неќе да е така... зошто граѓанинот да бара ( моли) адвокат ?? Зошто да нема СМЕТКА колку што чини ??
Не е исто парнична и вонпарнична постапка...
Како сега граѓанинот НЕ може да бира НОТАР, ти го одредува СУД, а адвокат можеш да бираш, всушност може и никој да не ти прифати !!
Ако е вонпарнична постапка треба и мора по службена должност да се одредува адвокат истовремено со Нотарот кој го одредува Судот, а странките ако сакаат нека си одредуваат плус адвокат.....
Ако е тарифата прецизно одредена нема што да прават папирологија странката и адвокатот..
Туку има ли некој што купил кола поскапа од 10.000 евра ????
 
Член од
19 септември 2009
Мислења
3.322
Поени од реакции
2.375
неќе да е така... зошто граѓанинот да бара ( моли) адвокат ?? Зошто да нема СМЕТКА колку што чини ??
Не е исто парнична и вонпарнична постапка...
Како сега граѓанинот НЕ може да бира НОТАР, ти го одредува СУД, а адвокат можеш да бираш, всушност може и никој да не ти прифати !!
Ако е вонпарнична постапка треба и мора по службена должност да се одредува адвокат истовремено со Нотарот кој го одредува Судот, а странките ако сакаат нека си одредуваат плус адвокат.....
Ако е тарифата прецизно одредена нема што да прават папирологија странката и адвокатот..
Туку има ли некој што купил кола поскапа од 10.000 евра ????
Кој граѓанин моли адвокат, не си ми јасен зошто пишуваш глупости, има премногу адвокати кои сите прифаќаат да работат се и сешто ( под тоа мислам и граѓански и кривични предмети), барем во Куманово нема адвокат кој е молен за да работи има повеќе од 100, додека Нотарите се 12 кои се напунија со милиони, за трошковите ти кажав за граѓаните се исти како и со претходниот Закон за Нотаријат, само што сега адвокатот и нотарот ги делат во оставинската постапка, стварно не си ми јасен зошто одиш со глава во зид, једино објаснување би ми било да си повржан со нотарската фела на некој начин па толку многу да ти смета овој закон.
Јас до сега што имам работено и искуство од други колеги, а тука се и нотарите, не сум слушнал ниту една поплака од граѓаните од новиот Закон за нотариајат.
 
Член од
12 март 2009
Мислења
12.117
Поени од реакции
6.078
Кој граѓанин моли адвокат, не си ми јасен зошто пишуваш глупости, има премногу адвокати кои сите прифаќаат да работат се и сешто ( под тоа мислам и граѓански и кривични предмети), барем во Куманово нема адвокат кој е молен за да работи има повеќе од 100, додека Нотарите се 12 кои се напунија со милиони, за трошковите ти кажав за граѓаните се исти како и со претходниот Закон за Нотаријат, само што сега адвокатот и нотарот ги делат во оставинската постапка, стварно не си ми јасен зошто одиш со глава во зид, једино објаснување би ми било да си повржан со нотарската фела на некој начин па толку многу да ти смета овој закон.
Јас до сега што имам работено и искуство од други колеги, а тука се и нотарите, не сум слушнал ниту една поплака од граѓаните од новиот Закон за нотариајат.
Не е така... трошковите се исти за работа за која и НЕ ТРЕБА адвокат, мислам ако адвокатот само се потпише ... а нотари ми кажаа дека по закон било забрането тие да имаат свои адвокати, т.е. се да иде преку нив, па и плаќање и пресметки... т.е. требало странката сама да ангажира адвокат, а тој ти бара бланко да му потпишеш иако се работи за вонпарнична работа... освен тоа и законот за оставинска постапка е лош, ми кажа и советник од министерство за правда, ќе се менувал ама кога... а има и будалаштини со матична служба..
На крај преку мој човек најдов адвокат, поради тоа не дадов конкретна жалба, но сакам целата методологија да ја обжалам до меѓународен суд, ме налути ароганцијата на оној од адвокатската комора..
Да повторам за вонпарнични работи ако предвидел законот адвокат тоа треба да биде државен адвокат, по службена должност и да се плаќа преку Нотарот и да се добие прецизна фактура или сметка.
 
Член од
19 септември 2009
Мислења
3.322
Поени од реакции
2.375
Не е така... трошковите се исти за работа за која и НЕ ТРЕБА адвокат, мислам ако адвокатот само се потпише ... а нотари ми кажаа дека по закон било забрането тие да имаат свои адвокати, т.е. се да иде преку нив, па и плаќање и пресметки... т.е. требало странката сама да ангажира адвокат, а тој ти бара бланко да му потпишеш иако се работи за вонпарнична работа... освен тоа и законот за оставинска постапка е лош, ми кажа и советник од министерство за правда, ќе се менувал ама кога... а има и будалаштини со матична служба..
На крај преку мој човек најдов адвокат, поради тоа не дадов конкретна жалба, но сакам целата методологија да ја обжалам до меѓународен суд, ме налути ароганцијата на оној од адвокатската комора..
Да повторам за вонпарнични работи ако предвидел законот адвокат тоа треба да биде државен адвокат, по службена должност и да се плаќа преку Нотарот и да се добие прецизна фактура или сметка.
Што тебе тоа те интересира како странка во постапката, работата ти е завршена без дополнителен трошок со зголемена правна сигурност, стварно си ми нејасен и конфузен, друга ствар е што нотарите не им се замара да префрлаат пари на сметка на адвокатите туку тражат потврди дека кај адвокатот се платени трошковите околу постапката , така да во секој случај граѓанинот нема никакви дополнителни трошкови туку само зголемена правна сигурност.
 
Член од
12 март 2009
Мислења
12.117
Поени од реакции
6.078
Што тебе тоа те интересира како странка во постапката, работата ти е завршена без дополнителен трошок со зголемена правна сигурност, стварно си ми нејасен и конфузен, друга ствар е што нотарите не им се замара да префрлаат пари на сметка на адвокатите туку тражат потврди дека кај адвокатот се платени трошковите околу постапката , така да во секој случај граѓанинот нема никакви дополнителни трошкови туку само зголемена правна сигурност.
не знам како е по ново за купување /продавање недвижнина или кола од над 10.000 евра, но кај оставинска постапка не е воопшто добро( а можеби и без адвокат исто не било добро) и затоа и адвокати одбегнуваат или бараат екстра пари ( само не се прикажува никаде написмено)
Но и кај купување недвижнина или кола НЕ гледам никаква зголемена правна сигурност... Подобро Државата да ги ПРЕЦИЗИРА договорите, односно направи ТЕРК за продажба на стан во колективна зграда, а не како сега секоја банка друга политика... всушност НАЈГОЛЕМА сигурност е ако се ЗАБРАНИ продажба на стан во ГРАДБА, да се продава само готов стан со имотен лист....
 
Член од
19 септември 2009
Мислења
3.322
Поени од реакции
2.375
не знам како е по ново за купување /продавање недвижнина или кола од над 10.000 евра, но кај оставинска постапка не е воопшто добро( а можеби и без адвокат исто не било добро) и затоа и адвокати одбегнуваат или бараат екстра пари ( само не се прикажува никаде написмено)
Но и кај купување недвижнина или кола НЕ гледам никаква зголемена правна сигурност... Подобро Државата да ги ПРЕЦИЗИРА договорите, односно направи ТЕРК за продажба на стан во колективна зграда, а не како сега секоја банка друга политика... всушност НАЈГОЛЕМА сигурност е ако се ЗАБРАНИ продажба на стан во ГРАДБА, да се продава само готов стан со имотен лист....
Имаш милиони финеси во секој договор и преддоговор што државата неможе да ги предвиди и да ти наложува одредена форма или што би кажал ти „ТЕРК„, оставинската постапка си тече експедитивно значи највеќе за недела дена се завршува цела работа и пак ке напоменам без дополнителни трошоци на странките, а тоа дека адвокатите повеќе наплаќаале веруј ми нема везе, секој се држи максимум до тарифата ако одскокнува ке изгуби работа затоа што ги има превише, а тоа ти дека не гледаш зголемена правна сигурност е твој личен проблем, једини кои се стручни да составуваат договори се адвокатите, милион примери можам да ти набројам каде нотарите имаат засерено работа со договорите кои се составувани во форма на нотарски акт, па потоа следуваат тужби ,рочишта, такси каде што се дополнителни трошоци за странките, а при тоа нотарите не сносат никаква одговорност.
 
На врв Bottom