"Огласи" за работа

Член од
27 мај 2013
Мислења
719
Поени од реакции
537
еве ви оглас:

Seriozna firma od Skopje so sediste vo industriska zona Vizbegovo (kaj benziska pumpa Makpetrol) bara zensko lice za administrativna rabota. Neophodno e poznavanje na Angliski jazik i prakticna rabota so kompjuteri. Ne e potrebno rabotno iskustvo, prednost imaat seriozni mladi osobi do 20 godini bez semejni obvrski koi imaat zelba da se steknat so rabotno iskustvo. Potrebno e da se dostavi CV na mail (zadolzitelno so fotografija i podatoci za godina na ragjanje, bracen status i naselba na ziveenje

некој рече дека не смее да има дискриминација? маилот на фирмата намерно не е ставен
 
Член од
22 ноември 2008
Мислења
596
Поени од реакции
99
еве ви оглас:

Seriozna firma od Skopje so sediste vo industriska zona Vizbegovo (kaj benziska pumpa Makpetrol) bara zensko lice za administrativna rabota. Neophodno e poznavanje na Angliski jazik i prakticna rabota so kompjuteri. Ne e potrebno rabotno iskustvo, prednost imaat seriozni mladi osobi do 20 godini bez semejni obvrski koi imaat zelba da se steknat so rabotno iskustvo. Potrebno e da se dostavi CV na mail (zadolzitelno so fotografija i podatoci za godina na ragjanje, bracen status i naselba na ziveenje

некој рече дека не смее да има дискриминација? маилот на фирмата намерно не е ставен
Епа овде е повеќе од нагласено за кaква работна позиција станува збор нормално дека нема да пишува фирма-ако воопшто постои фирма :vozbud:
 
Член од
22 ноември 2008
Мислења
596
Поени од реакции
99
има фирма,само види го црвеното :mad:
Па го видов тоа и разбрав дека не се бара лице само за административна работа. :confused: Иначе забрането е и воопшто да се праша за брачен статус, ама овде го имаат како критериум па тоа кажува повеќе од се, но тоа не е дискриминација затоа што ова не може да се смета за сериозен оглас:)
 
Член од
1 јуни 2011
Мислења
25.909
Поени од реакции
41.873
Фриџ Чек ДОО Скопје, е во потрага за iOS инженери или Андроид инженери. (6 луѓе) Почетна плата е 800 евра. Кандидатите ќе имаат тест во писмена форма, пред интервјуто. Сериозен пристап е потребен. Носете пенкало и хартија! За добивање на повеќе информации пред интервју,пратете го вашето CV на food@fridgecheck.com

Фриџ Чек ДОО, Скопје, е во потрага за Ruby on Rails PHP програмери. (2 лица)
Почетна плата е 650 евра. Кандидатите ќе имаат тест во писмена форма, пред интервјуто. Сериозен пристап е потребен. Носите пенкало и хартија! За повеќе информации пратете го вашето CV на food@fridgecheck.com
Тел. 075577164

Носете си пенкало и хартија. Тестирање во писмена форма жими програмерите. :pos:
 

|И.И|

говно интерашко
Член од
24 јуни 2008
Мислења
5.560
Поени од реакции
6.673
Вработен сум али чисто информативно онлајн аплицирав за две работни позиции за државен и јавен службеник, here is the catch.Треба да уплатиш за тестирање :pos: http://www.aa.mk/ Патетика сме у движење.

СООПШТЕНИЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДРЖАВЕН СЛУЖБЕНИК КОИ ТРЕБА ДА ПОЛАГААТ ЕДИНСТВЕН ПСИХОЛОШКИ ТЕСТ, ОДНОСНО ТЕСТ БАТЕРИЈА


Во насока на доследна примена на Законот за државните службеници („Службен весник на РМ“ број 15/2013) и Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за начинот на селектирање и вработување на државните службеници и за формата и содржината на пријавата за интерен оглас за вработување на државен службеник („Службен весник на РМ“ број 69/2013), Ве известуваме дека со нивно влегување во сила започнува спроведувањето на единствениот психолошки тест, односно тест батерија со кандидатите кои влегле во ранг-листата на тројца најуспешни кандидати.Ранг-листата на тројцата најуспешни кандидати се доставува до секретарот односно функционерот кој раководи со органот во кој не се именува секретар и до Агенцијата за администрација, а истата се објавува на интернет страницата на органот и Агенцијата за администрација, најдоцна три дена од денот на спроведувањето на структурираното интервју. Истата ранг-листа се доставува и до ангажираното лиценцирано стручно лице од независна акредитирана професионална институција по електронски пат.

Кандидатите се информираат за местото и времето на спроведувањето на единствениот психолошки тест, односно тест батеријата од страна на ангажираното лиценцирано стручно лице од независна акредитирана професионална институција, по e-mail адреса или SMS порака, наредниот ден од добивањето на ранг-листата.

По известувањето на кандидатите, во рок од два дена, ангажираното лиценцирано стручно лице од независна акредитирана професионална институција го спроведува единствениот психолошки тест, односно тест батерија. Тестирањето се спроведува електронски, така што на секој од кандидатите му се обезбедува користење на корисничко име и лозинка, генерирани за секој кандидат поединечно. Времетраењето на единствениот психолошки тест, односно тест батерија е два часа, а истиот се состои од 240 прашања, поделени во два подтеста, и тоа:

- Психолошки тест; и

- Тест за интегритет.

Трошоците за спроведување на единствениот психолошки тест, односно тест батерија, кандидатот ги уплатува на сметка на ангажираното лиценцирано стручно лице од независна акредитирана професионална институција до денот на спроведувањето на единствениот психолошки тест, односно тест батерија. Доказот за извршената уплата, кандидатот го презентира пред почетокот на спроведувањето на единствениот психолошки тест, односно тест батерија, а кандидатот кој нема да презентира доказ за извршена уплата на надоместокот, нема да му биде дозволено полагање на единствениот психолошки тест, односно тест батерија.

Доколку еден кандидат аплицирал на еден оглас каде што има работни места со високо образование и раководни работни места (односно, аплицирал во две различни групи на звања во државна служба) и истиот влегол во ранг-листата на тројца најуспешни кандидати за две работни места, тогаш полага еден единствен психолошки тест, односно тест батерија (и за едното и за другото работно место). Полагањето на тестот се овозможува доколку кандидатот уплати надомест за два теста.

Најдоцна два дена по завршувањето на психолошкиот тест ангажираното лиценцирано стручно лице доставува стручно мислење до кандидатот и органот за чии потреби се спроведува огласот. Во мислењето од спроведениот единствен психолошки тест, односно тест батерија, ангажираното лиценцирано стручно лице од независна акредитирана професионална институција ја проценува соодветноста на кандидатот за работното место за кое се избира и истото го доставува до органот.

Добиеното мислење од страна на ангажираното лиценцирано стручно лице има важност од три години и истото може да се користи за други јавни огласи за вработување на државен службеник.


Уплатата да се изврши на следната сметка:
Назив и седиште на примач: Психолошки Тестови
Трансакциска сметка на примач: 500000000833936
Банка на примач: Стопанска Банка АД Битола
Цел на дознака: административни и поштенски трошоци за тестирање и изготвување на мислење од спроведено тестирање
Повикување на број: (се става датумот на тестирањето)

Психолошко тестирање за едно работно место чини 1.950,00 денари
Психолошко тестирање за второ работно место, доколку кандидатот има аплицирано на две работни места (од различни групи на звања) чини дополнителни 800,00 денари
Психолошко тестирање за трето работно место, доколку кандидатот има аплицирано на три работни места (од различни групи на звања) чини дополнителни 800,00 денари

Кандидатите кои вршат уплата за две или повеќе работни места, истото можат да го направат на една уплатница.

Во Законот за државните службеници („Службен весник на РМ“ број 15/2013) , и во Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за начинот на селектирање и вработување на државните службеници и за формата и содржината на пријавата за интерен оглас за вработување на државен службеник („Службен весник на РМ“ број 69/2013), подетално е објаснета постапката за спроведување на Единствениот психолошки тест, односно тест батерија.


 
Член од
1 јуни 2011
Мислења
25.909
Поени од реакции
41.873
ДеСо бДеСо бара практикант. Почетен хонорар 2,400 ден. Потребно е активно познавање на англиски и работа со компјутери. Пожелно е познавње на други јазици во регионот. Интервјуто е на англиски. Доколку сте заинтересирани испратете ЦВ на англиски на office@deso.mkара практикант. Почетен хонорар 2,400 ден. Потребно е активно познавање на англиски и работа со компјутери. Пожелно е познавње на други јазици во регионот. Интервјуто е на англиски. Доколку сте заинтересирани испратете ЦВ на англиски на office@deso.mk најдоцна до 22 септември 2013. :tapp: 

leandra

Модератор
Член од
25 јануари 2007
Мислења
23.641
Поени од реакции
38.562
ДеСо бДеСо бара практикант. Почетен хонорар 2,400 ден. Потребно е активно познавање на англиски и работа со компјутери. Пожелно е познавње на други јазици во регионот. Интервјуто е на англиски. Доколку сте заинтересирани испратете ЦВ на англиски на office@deso.mkара практикант. Почетен хонорар 2,400 ден. Потребно е активно познавање на англиски и работа со компјутери. Пожелно е познавње на други јазици во регионот. Интервјуто е на англиски. Доколку сте заинтересирани испратете ЦВ на англиски на office@deso.mk најдоцна до 22 септември 2013. :tapp:
Луѓето бараат практикант, не сфаќам зш ги исмеваш?
 
Член од
6 јули 2011
Мислења
3.828
Поени од реакции
7.710
еве ви оглас:

Seriozna firma od Skopje so sediste vo industriska zona Vizbegovo (kaj benziska pumpa Makpetrol) bara zensko lice za administrativna rabota. Neophodno e poznavanje na Angliski jazik i prakticna rabota so kompjuteri. Ne e potrebno rabotno iskustvo, prednost imaat seriozni mladi osobi do 20 godini bez semejni obvrski koi imaat zelba da se steknat so rabotno iskustvo. Potrebno e da se dostavi CV na mail (zadolzitelno so fotografija i podatoci za godina na ragjanje, bracen status i naselba na ziveenje

некој рече дека не смее да има дискриминација? маилот на фирмата намерно не е ставен
Ова е противзаконски и треба да му ропнат казна на работодавецот.
За брачен статус не смее да те прашува ниту на интервју, а не да го стави како услов за работа во јавен оглас. :facepalm:
 

CafeDelMar

Luminance
Член од
29 октомври 2007
Мислења
6.504
Поени од реакции
14.678
Ова е противзаконски и треба да му ропнат казна на работодавецот.
За брачен статус не смее да те прашува ниту на интервју, а не да го стави како услов за работа во јавен оглас. :facepalm:
Сите прашуваат за брачен статус, а повеќето и дали имаш и кога планираш да имаш деца. Законите важат само во теорија, за жал.
 
Член од
6 јули 2011
Мислења
3.828
Поени од реакции
7.710
Сите прашуваат за брачен статус, а повеќето и дали имаш и кога планираш да имаш деца. Законите важат само во теорија, за жал.
Знам, сум била на неколку такви интервјуа. Сепак, противзаконски е.
 
Член од
5 август 2009
Мислења
1.295
Поени од реакции
484
Сите прашуваат за брачен статус, а повеќето и дали имаш и кога планираш да имаш деца. Законите важат само во теорија, за жал.
Противзаконски е да ограничи само за мажени и со деца на пример, но воопшто не е противзаконски да те праша на интервју како статус имаш за се, не само за брачна состојба. Исто како што не би требало да има клаузула дека работната позиција е отворена само за луѓе од одредена населба, но нормално е да праша каде живеете нели?
 

Kajgana Shop

На врв Bottom