Гоце Делчев

Щипянецъ

македонски Бугарин
Член од
21 декември 2011
Мислења
960
Поени од реакции
245
Поентата ми беше да го болдирам само твојот коментар, ама сум болдирал повеќае. Ќе напоменам, писмото е до Никола Малешевски Русински кој има напишано "Аз смјатам, че всички апостоли изпратени от С'рбија, Б'лгарија, Г'рција и другаде, са чужди агенти. Ние сме македонци; може нјакој да симпатизира на с'рбите, други на г'рците, б'лгарите и т.н., но това не ни ангажира да предаваме нашите народни интереси на тија на които симпатизираме ... Македонија не е нито ср'бска, нито гр'цка, нито б'лгарска." Русински, Никола. Принос к'м историјата на В'трешната Македоно-Одринска револјуционна организација за времето 1900-1903. Софија, 1936., с.5-6>.

Кажи ми каква ќе биде поентата на ваков човек да му пишеш дека „ние сме си Блгари“? Каква би била сврхата ти мене да ми кажеш дека „ние сме си Блгари“? Дискусија е размена на гледишта и податоци, а наметнување став е безцелна дискусија.Ова е твое размислување, но дали е точно? Повели:
Одринскијат револјуционен окр'г на В'трешната македоно-одринска револјуционна организација бил част от структурите на револјуционната мрежа и обхваштал Одринскија вилает. Тази територија заемала зоната отЧерно море до река Места и от тогавашната б'лгаро-турска граница до Мраморно и Бјало море.

Гоце се борел за обединување на Македонија и Одринско со (Кнежевство)Бугарија??? Јас не сакам да ти го наметнувам моето мислење, затоа прочитај самиот:
когато наст'пи в'рховнијат момент да вдигнем в'стание, сами ли ште го изнесем или ште разчитаме на с'дејствието и намесата на Б'лгарија, и второ: за автономијата на Македонија и Одринско ли ште се борим или за прис'единјаването ни к'м обштото отечество Б'лгарија?
Една вечер зададох този в'прос на Гоце. Тој се позамисли малко и ми даде следнија отговор: “ Ние трјабва м'жки да работим и да се организираме и в'ор'жим така добре, штото да изнесем борбата на свои плешти, без да разчитаме на в'ншна намеса.
В'ншната намеса не е желателна от гледна точка на нашето дело. Нашата цел, нашијат идеал е автономијата на Македонија и Одринско, като привлечем в борбата и инородните маси, които живејат в тија области”.

Стојан Лазов
, којто м'лчеше и слушаше, внезапно прек'сна Делчева и започна остро да го критикува..... Вие, македонците, добави тој, може би ште успеете да си с'здадете сами една автономна д'ржава; ние обаче, одринци, не ште можем да придобием својата свобода, освен с вмешателството на Б'лгарија и в нејните граници

Прочитај ја целата препирка на Стојан Лазов(од Одринско) со Гоце и види самиот каков пристап имале Македонците, а каков Одринците.
http://www.promacedonia.org/dv/dv_24.html

Дали би можело да биде вистина тоа што го наметнувате, Македонците и Одринците да се нарекувале со заедничко име Бугари? Дали по создавањето на Кнежевството Бугарија терминот Бугарин добива друго значење? Како и да е, Гоце Делчев прави јасна разлика меѓу б'лгарските и македонски патриоти:
„Тук е ковалнјата на новините, но те служат само да се гадилкат патриотическите чувства на б'лгарските и македонски патриоти.“
---
Доколку Гоце се сметал себе си за Бугарин, дали би напишал „ Ако б'лгарите не беха глупави, немаше толкоз да тлејат в робство.
Чудни са хората, но оште по-чудни се јавјават тез господиновци, които с своето писмо, п'лно с нелепости, отправено до Иванови, правјат човек да се пр'сне от јад. Сега вече вервам да са се помирили с положението си и са почнали редовно да ти предават д'лгите. Гледи колкото е в'зможно по-скоро да се изнасјат. Заштото не може човек да предвиди шарлатанството на хората…“

Ај да не ги редам повторно писмата на Гоце, прегледај ги страните 9 и 10, има извадоци од некои писма и линк до писмата на Гоце. На стр.8 има интересно видео од еден стар вмровец.
Прашањето за Македонија и Одринско е јасен. Самиот цар Фердинанд лобира за автономијата.

"чувства на б'лгарските и македонски патриоти"
"прави јасна разлика меѓу"
И како точно ја прави оваа разлика? Од текстот не се разбира да има некаква разлика

Сам зборуваш за Македонците и одринци. Овие одринци какви се? Етнички одринци? Одринци по националност?
 
Член од
7 октомври 2008
Мислења
179
Поени од реакции
134
Сам зборуваш за Македонците и одринци. Овие одринци какви се? Етнички одринци? Одринци по националност?
Терминот Бугарин пред создавањето на кнежевството Бугарија имал значење Бугари од византиската тема Воулгарија, а по создавањето на кнежевството Бугарија добива веќе национално значење. Гоце јасно укажува дека не сака автономија на Македонија и Одринско под Бугарија.

Зашто ништо не одгововоривте по мојот одгово на ʞönig каде тврди дека
Гоце и БМОРК се бореле за политичка автономија на Македонија и Одринско. Румелија веќе имала автономија и била во персонална унија со Бугарија. Природниот тек на настаните секако ќе резултирал со обединување на Бугарите во една држава.
Ајде прочитај уште еднаш како автономијата ја гледа Гоце, а како Лазов-Одринецот, во мојот претходен пост и тука :

Б'лгарија ште има всичкото основание да се намеси в освободителната борба с'с с'гласието на Великите сили, а ние, македонци и одринци, ште придобием својата свобода, но в границите на Б'лгарија.(мислење на Лазов-мое)

Накраја Стојан Лазов заклјучи: “Ако вие, македонците, прод'лжавате да говорите и да работите за автономијата на Македонија и Тракија, ние ви зајавјаваме, че ште се отк'снем и ште образуваме самостојателна револјуционна организација с'с свој Устав”.

Гоце кипна, укори Лазова за тија негови разбиранија, обвини го в сепаратиз'м и измјана на обштото народно дело.
Лазов му в'зрази с'с с'штите обидни думи и с'с с'штија тон. Малко остана тоја словесен идеен дуел да вземе друг характер, ако Маджаров и ние не бјахме се намесили да ги успокоим.Ајде побарај одговор дали терминот„Бугарин“ имал национално значење и кај Мисирков:

„Значи, името Бугарин во Македонија, со кое сега експолатираат Бугарите, никако не е национално ...“
„Татко ми, дедо ми, предедо ми, ако се викале поради недоразбирање Бугари, тоа уште не значи оти и јас треба да сум како нив во мрак за мојата народност;.....“.
„Значи, кај Македонците името Бугарин е фалшива монета со која тие им плаќаат на Бугарија и нејзиниот кнез…“
http://loza.mk/2012/10/sostavuvala-li-sostavuva-li-i-moze-li-makedonija-da-sostavuva-od-sebe
За значењето термините Македонец и Одринец види си самиот:
Член 4 (од уставот на ТМОРО)
Член на ТМОРО може да биде секој Македонец и Одринец, кој не е компромитиран...

Факт е дека Гоце споменува Македонски народ и Македонци:
„Надали има народ, којто толкова много да е т'рпел от своите синове изроди, колкото македонскија!.“.
Дали знаеш што е Народ? Дали постојат Евреи пред создавањето на Израел?
 
Член од
31 јануари 2014
Мислења
5.169
Поени од реакции
2.267
На денешен ден пред 113 години загина еден од најзначајните борци за слобода на Македонија - Гоце Делчев. Слава му!
 
С

Струмичанецот

Гостин
По која логика бугарите го сметаат за бугарин?
* МРО - се борел за автономија (осамостојување) на Македонија.
Четничкиот институт која главна цел била обучување на борците го водел токму Гоце Делчев и тоа исто така во корист на Македонија. Докажано е дека тој бил срцевината на организацијата.
Основно училиште има завршено во Кукуш (Егејска Македонија).
Бил учител во Македонија. Зошто не предавал во некои бугарски школи и не се служел со бугарскиот јазик туку токму со македонскиот? Логично, затоа што е македонец!
Сите членови на МРО биле македонци, па како може тој да е бугарин? Сите членови во организацијата се борат за слободна и независна Македонија, а тој за што би се борел? Меѓу толку македонци со една иста цел, нормално дека и тој се борел за иста цел, а тоа е Македонија.
 

RomanistaRIM

ASR1927
Член од
6 октомври 2014
Мислења
1.252
Поени од реакции
1.490
По која логика бугарите го сметаат за бугарин?
* МРО - се борел за автономија (осамостојување) на Македонија.
Четничкиот институт која главна цел била обучување на борците го водел токму Гоце Делчев и тоа исто така во корист на Македонија. Докажано е дека тој бил срцевината на организацијата.
Основно училиште има завршено во Кукуш (Егејска Македонија).
Бил учител во Македонија. Зошто не предавал во некои бугарски школи и не се служел со бугарскиот јазик туку токму со македонскиот? Логично, затоа што е македонец!
Сите членови на МРО биле македонци, па како може тој да е бугарин? Сите членови во организацијата се борат за слободна и независна Македонија, а тој за што би се борел? Меѓу толку македонци со една иста цел, нормално дека и тој се борел за иста цел, а тоа е Македонија.
Школите во кој предавал Делчев се бугарски на територија на Македонија, и во нив се предавало на бугарски.
 
Член од
6 април 2007
Мислења
678
Поени од реакции
187
По која логика бугарите го сметаат за бугарин?
* МРО - се борел за автономија (осамостојување) на Македонија.
Немаш врска, а тресеш без да си читал. Зошто така. Како тоа мислиш дека учествуваш во дискусиjа без да си однапред спремен? Георги Николов Делчев бил активист на организациjа коjа ги опфаќала деловите на Источна Тракиjа, односно денешна Европска Турциjа, или Одринско. Што барал еден Македонец во тие краеви доколку бил ексклузивно македонски револуционер, па уште им вршел инспекции за поцврство да делуват комитетите на Бугарите таму...

Четничкиот институт која главна цел била обучување на борците го водел токму Гоце Делчев и тоа исто така во корист на Македонија.
Четничкиот институт во Македониjа бил резултат од работата на Марко Лерински, асли Бугарин, офицер, Македонците го имале за голем jунак Марко и песна му смислиле, толку го сакале. Гоце едноставно ги продолжил неговите усилби. Што е Одрински револуционерен округ, имаш слушнато? Се кладам дека не знаш оти Гоце привлекувал за делото бугарски офицери, негови другари од Военното училиште во Софиjа. Вероватно претпоставуваш дека тие не би ги болело кур за туѓи народи, за туѓи организации.

Основно училиште има завршено во Кукуш (Егејска Македонија). Бил учител во Македонија.
Гоце, нормално, ги поминал школските денови првин во бугарски униjатски школи, а подоцна во бугарските егзархиски, односно Солунската бугарска егзархиска машка гимназија. Таква била традициjата каj, нели, македонските револуционери.

Бил учител во Македонија. Зошто не предавал во некои бугарски школи и не се служел со бугарскиот јазик туку токму со македонскиот?
Па нормално, во слободна Бугариjа немало потреба од бугарска пропаганда, затоа Гоце работел за интересите на Егзархиjата таму каде имало потреба. Инаку официjален jазик во школите на Бугарската Егзархиjа бил бугарскиот. Така да што сакаш да кажеш и вероватно и ти сам не знаш.

Сите членови на МРО биле македонци, па како може тој да е бугарин?
На почеток, доколку имаш капацитет да истражуваш, можеш да видиш каде ги завршиле своите животи и во корист на коjа балканска држава работеле основачите на Организациjата. Па тогаш вероватно ќе ти биде лесно сам да си одговараш на прашањата.
 

Hulse

Дурак
Член од
24 октомври 2012
Мислења
778
Поени од реакции
475
Ало етнички Македонци има наjрано во 30 сетите години. И се првин комунисти па потоа со котек и голи Оток или купуванjе се сите.
Алекса Попов - роден 1809 година, Македонец. Чудо, зарем не? Ниту му ставиле пиштол на глава да се каже Македонец, ниту постоел Голи Оток тогаш, ниту Тито бил роден, ниту еден комунист не постоел на балканот. Напротив, му ги утепале синот и внукот затоа што немал исто мислење со бугарите за некои прашања.
 

Hulse

Дурак
Член од
24 октомври 2012
Мислења
778
Поени од реакции
475
Не е никакво чудо платеник на српската пропаганда. имало многу такви. Новакович српскиот идеолог на колонизациjа и србизациja на Македониja вели во 19 век" Ние не треба директно да ги правиме срби. Треба првин да ги одродиме од бугарите". Ова не се спроведува после српската окупациja до 1941 година и еве немаме посрбване масовно тогаш. Нема дури по времето на тито. Има сега кога секоj телевизор збори на српски дури и по таканаречените македонски канали. Jа тука гледам луге шо веке зборат со падежи.
Па дечково е роден пред Србите да имаат своја држава и било какви средства за српска пропаганда. Исто така, Бугарите му забрануваат да врши богослужба затоа што ја водел на македонски народен говор. Зошто? Нели македонските говори се бугарски говори? Или тогаш Бугарите немале такво мислење?
 

Hulse

Дурак
Член од
24 октомври 2012
Мислења
778
Поени од реакции
475
Когa ja водел таа служба? Екзархиjата е од 1870 та. Значи бил веке доста стар и лесно можел да биде купен. Какви глупости збориш бе помегjу бугарската и српската служба немало никакви разлики се служело на црковнословенаски jазик коj што е ист и во бугарската и во српската црква. А во 1870 има веке 35 години српска држава и пропаганда. бугарска држава сеуште нема. Кои бугари му забраниле да служи ?
Воопшто "хероите" на македонизмот се некакви неизвестни будали. Платеници или на српската или на грчката пропаганда. Сите од кои нешто зависело се бугари.
Знaчи Мaкедoнците штo не рaзмислувaле сo бугaрскa глaвa, oдмa предaвници, пoтплaтени биле oд тaa или oнaa стрaнa... Зoштo дa не гo упoтребиме истoтo рaзмислувaње и зa oние штo нaвистинa се чувствувaле зa бугaри, декa всушнoст не биле бугaри туку сaмo жртви нa бугaрскaтa прoпaгaндa? Или не, тoa бугaрскo чувствo вo Мaкедoнецoт е oд искoнски времињa, дури пред бугaрите дa се нaселaт тукa?
 

Hulse

Дурак
Член од
24 октомври 2012
Мислења
778
Поени од реакции
475
Акo oдиме нaнaзaд вo истoријaтa ќе дoјдеме дo зaклучoк декa слoвенските племињa вo Мaкедoнијa првo биле сoјузници, oднoснo плaќaле дaнoк нa Визaнтијa, зa пoдoцнa дa се свртaт кoн Бугaријa. Сo oвa дoaѓaме дo зaклучoк декa мaкедoнските слoвени нa пoчетoкoт немaле бугaрскa нaциoнaлнa свест, кoјa им билa нaметнaтa пoдoцнa, oднoснo дoкoлку ние сме предaвници нa бугaрскиoт рoд, зa штo требa дa ги сметaме oние кoи гo примиле бугaрскoтo чувствo кoе билo oтсутнo кaј нивните претхoдници? Всушнoст и тие истo тaкa претстaвувaaт предaвници нa нивниoт рoд, кaкoв и дa бил тoј. Знaчи ние сме предaвници нa предaвниците? Не е ли тaкa?
 
Член од
6 април 2007
Мислења
678
Поени од реакции
187
А што ако Алексо Попов бил бизарен исклучок коj само го докажува правилото...наспроти секоj како него бугарската кауза има n број тврдокорни од Прилеп, па дури генерали....замисли, генерали....али ти во тоj правец не сакаш да размислуваш.

Туку даj ако имаш нешто кажи за Гоце да се надоврзиш да не одиме толку надвор од темата.
 
Член од
18 мај 2008
Мислења
4.845
Поени од реакции
8.689
Без да одиме многу назад во самата Бугарија на пописот во 50-тите години имаше околу 200.000 македонци. После тоа фашистите ја укинаа квотата македонци.
 

Hulse

Дурак
Член од
24 октомври 2012
Мислења
778
Поени од реакции
475
Без да одиме многу назад во самата Бугарија на пописот во 50-тите години имаше околу 200.000 македонци. После тоа фашистите ја укинаа квотата македонци.
А што да се каже за пописите пред 50-те?
 
На врв Bottom