Бугарско државјанство (процедура и потребна документација)

Член од
20 октомври 2013
Мислења
26
Поени од реакции
52
Od sreda 19.01.2022 do 31.03.2022 Bugarija se zatvara za turistcki patuvanja. Za podiganje ukaz i zemanje pasos e dozvolen vlez so sertifikat za vakcina + negativen PCR test. Za turisticko patuvanje ne moze. Ovaa naredba/zapoved e objavena vcera, zapocnuva da vazi od ovaa sreda, 19.01.2022.
Nie sme u crvena zona, kako i skoro cel svet:confused::rolleyes:


Само со PCR тест нема да можи ?
 

Altair75

MasterAssassin
Член од
7 ноември 2017
Мислења
699
Поени од реакции
3.935
Само со PCR тест нема да можи ?
Nema da moze. Vlez od Makedonija za makedonci samo so sertifikat za vakcinacija + PCR test, i toa samo za onie sto ke odat po podiganje ukaz ili zemanje na pasos i licna karta....najverojatno i za pravenje intervju bi trebalo da pustat.... Posrednicite njama da moze da vlezat vo BG :pusigo:

Turisticki od Makedonija (i drzavi nadvor od EU) vlezot e zabranet.
Turisticki za drzavjani na EU, Svajcarija i UK vlez e mozen so sertifikat za vakcinacija + PCR test (negtiven)


Eve ovoj del se odnesuva za nas (crvena zona), celata naredba ja ima vo pdf, na linkovite sto gi pustiv....simnete ja i procitajte ja....sto ne vi e jasno, odete na Google translate.

--------------------------------------------------------

4.3. Червена зона – на територијата на страната се допускат само лица, които са:

4.3.1. б'лгарски граждани и лица с'с статут на постојанно, д'лгосрочно или
прод'лжително пребиваване на територијата на Република Б'лгарија и членове на техните
семејства;

4.3.2. граждани на Европејскија с'јуз, на Европејското икономическо
пространство и Конфедерација Швејцарија и на Обединено кралство Великобританија и
Северна Ирландија и членовете на техните семејства, които пристигат от д'ржава-членка
на Европејскија с'јуз, Европејското икономическо пространство, от Конфедерација
Швејцарија, Обединеното кралство Великобританија и Северна Ирландија;

4.3.3. медицински специалисти, медицински научни работници, социални
работници и техните р'ководители, когато целта на п'туването е св'рзана с
упражнјаваната от тјах професија;

4.3.4. работници, които участват в доставките на лекарствени продукти,
медицински изделија и лични предпазни средства, медицинска апаратура, вклјучително
при инсталирането и поддр'жката ѝ;

4.3.5. официални дл'жностни лица (д'ржавни р'ководители, членове на
правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, членове на
административно-техническија персонал на задгранични представителства, служители
на международни организации, военнослужешти, служители на службите за сигурност и
обштественија ред и хуманитарни работници при изп'лнение на техните зад'лженија,
както и членовете на техните семејства;

4.3.6. лица, п'тувашти по хуманитарни причини по смис'ла на § 1, т. 16 от
доп'лнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република Б'лгарија;

4.3.7. сезонни земеделски работници и работници в областта на туризма;

4.3.8. чужди граждани, за получаване на указ по Закона за б'лгарското
гражданство за придобито б'лгарско гражданство, удостоверено с писмо на
Министерство на правос'дието;


4.3.9. чуждестранни студенти, изв'н посочените в т. 5.6., притежавашти виза тип
„Д” за д'лгосрочно пребиваване с цел обучение;

4.3.10. лица, изв'н посочените в т. 4.3.1 – 4.3.9., получили одобрение от
минист'ра на здравеопазването или оправомоштен от него заместник-минист'р,
направено в'з основа на мотивирано писмено предложение на минист'р, когато това се
налага от особено важни конкретни причини. За тези лица могат да се определјат
конкретни противоепидемични мерки, посочени в одобрението.

4.4. Лицата по т. 4.3. се допускат на територијата на страната при представјане на
валиден цифров
COVID сертификат на ЕС за ваксинација или за преболедуване или на
равностоен или аналогичен на тјах документ,
ЕДНОВРЕМЕННО с отрицателен резултат от
проведено до 72 часа преди влизане в страната изследване по метода на полимеразно
верижна реакција за COVID-19
, удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат
на ЕС за изследване или равностоен или аналогичен на него документ.


4.5. Б'лгарските граждани и лицата с'с статут на постојанно, д'лгосрочно или
прод'лжително пребиваване на територијата на Република Б'лгарија и членове на
техните семејства, които не представјат нито един от документите по т. 4.4 се допускат
на територијата на страната и се поставјат под карантина за срок от 10 дни в дома или в
друго мјасто за настанјаване, в което лицето е посочило, че ште пребивава, с предписание,
издадено от директора на с'ответната регионална здравна инспекција или оправомоштен
от него заместник-директор.

4.5.1. Б'лгарските граждани и лицата с'с статут на постојанно, д'лгосрочно или
прод'лжително пребиваване на територијата на Република Б'лгарија и членовете на
техните семејства, които представјат при влизането си в страната само един от
документите, посочени в т. 4.4. (за ваксинација или за преболедуване или за отрицателен
резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната изследване по метода на
полимеразно верижна реакција за COVID-19) се поставјат под карантина за срок от 10
дни в дома или в друго мјасто за настанјаване, в което лицето е посочило, че ште пребивава,
с предписание, издадено от директора на с'ответната регионална здравна инспекција или
оправомоштен от него заместник-директор. Поставеното под карантина лице може да
направи изследване по метода на полимеразно верижна реакција за доказване на COVID19 не по-рано от 72 часа от пристигането си в страната. В случај на отрицателен резултат
от проведеното изследване, карантината на лицето се счита за преустановена от денја на
регистрирането на резултата в Националната информационна система за борба с COVID19.

4.6. Децата от нав'ршването на 12 до 18 години, пристигашти от д'ржава в червена
зона, се допускат на територијата на страната при представјане на отрицателен резултат
от проведено до 72 часа преди влизане в страната изследване по метода на полимеразно
верижна реакција за COVID-19, удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат
на ЕС за изследване или на равностоен или аналогичен документ. В случај, че не
представјат так'в документ се поставјат под карантина за срок от 10 дни в дома или в
друго мјасто за настанјаване, в което е посочено, че ште пребивават, с предписание,
издадено от директора на с'ответната регионална здравна инспекција или оправомоштен
от него заместник-директор. Поставеното под карантина лице може да направи
изследване по метода на полимеразно верижна реакција за доказване на COVID-19 не порано от 72 часа от пристигането си в страната. В случај на отрицателен резултат от
проведеното изследване, карантината се счита за преустановена от денја на
регистрирането на резултата в Националната информационна система за борба с COVID19.
 
Последно уредено:
Член од
20 октомври 2013
Мислења
26
Поени од реакции
52
Nema da moze. Vlez od Makedonija za makedonci samo so sertifikat za vakcinacija + PCR test.

Turisticki od Makedonija (i drzavi nadvor od EU) vlezot e zabranet.
Za drzavjani na EU, Svajcarija i UK vlez e mozen so sertifikat za vakcinacija + PCR test (negtiven)

Eve ovoj del se odnesuva za nas (crvena zona), celata naredba ja ima vo pdf, na linkovite sto gi pustiv....simnete ja i procitajte ja....sto ne vi e jasno, odete na Google translate.

--------------------------------------------------------

4.3. Червена зона – на територијата на страната се допускат само лица, които са:

4.3.1. б'лгарски граждани и лица с'с статут на постојанно, д'лгосрочно или
прод'лжително пребиваване на територијата на Република Б'лгарија и членове на техните
семејства;

4.3.2. граждани на Европејскија с'јуз, на Европејското икономическо
пространство и Конфедерација Швејцарија и на Обединено кралство Великобританија и
Северна Ирландија и членовете на техните семејства, които пристигат от д'ржава-членка
на Европејскија с'јуз, Европејското икономическо пространство, от Конфедерација
Швејцарија, Обединеното кралство Великобританија и Северна Ирландија;

4.3.3. медицински специалисти, медицински научни работници, социални
работници и техните р'ководители, когато целта на п'туването е св'рзана с
упражнјаваната от тјах професија;

4.3.4. работници, които участват в доставките на лекарствени продукти,
медицински изделија и лични предпазни средства, медицинска апаратура, вклјучително
при инсталирането и поддр'жката ѝ;

4.3.5. официални дл'жностни лица (д'ржавни р'ководители, членове на
правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, членове на
административно-техническија персонал на задгранични представителства, служители
на международни организации, военнослужешти, служители на службите за сигурност и
обштественија ред и хуманитарни работници при изп'лнение на техните зад'лженија,
както и членовете на техните семејства;

4.3.6. лица, п'тувашти по хуманитарни причини по смис'ла на § 1, т. 16 от
доп'лнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република Б'лгарија;

4.3.7. сезонни земеделски работници и работници в областта на туризма;

4.3.8. чужди граждани, за получаване на указ по Закона за б'лгарското
гражданство за придобито б'лгарско гражданство, удостоверено с писмо на
Министерство на правос'дието;

4.3.9. чуждестранни студенти, изв'н посочените в т. 5.6., притежавашти виза тип
„Д” за д'лгосрочно пребиваване с цел обучение;

4.3.10. лица, изв'н посочените в т. 4.3.1 – 4.3.9., получили одобрение от
минист'ра на здравеопазването или оправомоштен от него заместник-минист'р,
направено в'з основа на мотивирано писмено предложение на минист'р, когато това се
налага от особено важни конкретни причини. За тези лица могат да се определјат
конкретни противоепидемични мерки, посочени в одобрението.

4.4. Лицата по т. 4.3. се допускат на територијата на страната при представјане на
валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинација или за преболедуване или на
равностоен или аналогичен на тјах документ, едновременно с отрицателен резултат от
проведено до 72 часа преди влизане в страната изследване по метода на полимеразно
верижна реакција за COVID-19, удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат

на ЕС за изследване или равностоен или аналогичен на него документ.

4.5. Б'лгарските граждани и лицата с'с статут на постојанно, д'лгосрочно или
прод'лжително пребиваване на територијата на Република Б'лгарија и членове на
техните семејства, които не представјат нито един от документите по т. 4.4 се допускат
на територијата на страната и се поставјат под карантина за срок от 10 дни в дома или в
друго мјасто за настанјаване, в което лицето е посочило, че ште пребивава, с предписание,
издадено от директора на с'ответната регионална здравна инспекција или оправомоштен
от него заместник-директор.

4.5.1. Б'лгарските граждани и лицата с'с статут на постојанно, д'лгосрочно или
прод'лжително пребиваване на територијата на Република Б'лгарија и членовете на
техните семејства, които представјат при влизането си в страната само един от
документите, посочени в т. 4.4. (за ваксинација или за преболедуване или за отрицателен
резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната изследване по метода на
полимеразно верижна реакција за COVID-19) се поставјат под карантина за срок от 10
дни в дома или в друго мјасто за настанјаване, в което лицето е посочило, че ште пребивава,
с предписание, издадено от директора на с'ответната регионална здравна инспекција или
оправомоштен от него заместник-директор. Поставеното под карантина лице може да
направи изследване по метода на полимеразно верижна реакција за доказване на COVID19 не по-рано от 72 часа от пристигането си в страната. В случај на отрицателен резултат
от проведеното изследване, карантината на лицето се счита за преустановена от денја на
регистрирането на резултата в Националната информационна система за борба с COVID19.

4.6. Децата от нав'ршването на 12 до 18 години, пристигашти от д'ржава в червена
зона, се допускат на територијата на страната при представјане на отрицателен резултат
от проведено до 72 часа преди влизане в страната изследване по метода на полимеразно
верижна реакција за COVID-19, удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат
на ЕС за изследване или на равностоен или аналогичен документ. В случај, че не
представјат так'в документ се поставјат под карантина за срок от 10 дни в дома или в
друго мјасто за настанјаване, в което е посочено, че ште пребивават, с предписание,
издадено от директора на с'ответната регионална здравна инспекција или оправомоштен
от него заместник-директор. Поставеното под карантина лице може да направи
изследване по метода на полимеразно верижна реакција за доказване на COVID-19 не порано от 72 часа от пристигането си в страната. В случај на отрицателен резултат от
проведеното изследване, карантината се счита за преустановена от денја на
регистрирането на резултата в Националната информационна система за борба с COVID19.
Абе ццццц у п.м да фатат :cenzura: :cenzura::cenzura: Чекав толку време, нека потпиши само ќе почекам уште малку.

Не видов, сега ќе го прочитам, фала.
 

Altair75

MasterAssassin
Член од
7 ноември 2017
Мислења
699
Поени од реакции
3.935
Абе ццццц у п.м да фатат :cenzura: :cenzura::cenzura: Чекав толку време, нека потпиши само ќе почекам уште малку.

Не видов, сега ќе го прочитам, фала.
Јас планирав да идам оваа среда да го зеам пасошот (неработен во МК, а во БГ работен), ама ќе мора да идам најверојатно вторник....јеби га... и пре пола година некаде беше вака.... тоа е:toe:
 
Член од
23 мај 2016
Мислења
51
Поени од реакции
109
Не шири дезинформации, има уште луѓе што се на потпис и чекаат, вклучувајќи ме и мене.
Многу пати ви е кажано доколку не сте информирани да не ширите дезинформации и упорно ве читам како некои поединци шират дезинформации на форумов.
Sho ti e be ropak...so dezinformacii siram? Kolku ima na potpis 20 dusi...ne svakjajte vie pa bukvalno....realnosta e taa deka godina i zgora nema promeni na polozitelno so znaci so 2-3 ukazi ke se icistat site ko tebe pametnite so znat sve i ne sirat dezinformacii... a ti ako si na potpis ke te potpisat ne beri gajle...i ne jaj trici.

Sent from my SM-M515F using Tapatalk
 
Член од
1 април 2014
Мислења
285
Поени од реакции
186
Nema da moze. Vlez od Makedonija za makedonci samo so sertifikat za vakcinacija + PCR test, i toa samo za onie sto ke odat po podiganje ukaz ili zemanje na pasos i licna karta....najverojatno i za pravenje intervju bi trebalo da pustat.... Posrednicite njama da moze da vlezat vo BG :pusigo:
Crn den za voenite profiteri takanareceni posrednici sto se bogatat na tugj grb od nevini i neupateni lugje, i na kraj otkaz pa nova procedura....
 
Член од
29 јули 2019
Мислења
135
Поени од реакции
252
Јас планирав да идам оваа среда да го зеам пасошот (неработен во МК, а во БГ работен), ама ќе мора да идам најверојатно вторник....јеби га... и пре пола година некаде беше вака.... тоа е:toe:
I ja mislev u Sreda da idam ama mi se izremeti planot sea. A u Vtornik nemam sansi da idam. Fook it. Sledna sansa da idam mi e posle prvi Fevruari. Kje si vadam PRC, so da praam. Kje gi zbogatam Zan Mitrev za uste 30 evra. :(
 
Член од
3 април 2019
Мислења
19
Поени од реакции
15
Јас планирав да идам оваа среда да го зеам пасошот (неработен во МК, а во БГ работен), ама ќе мора да идам најверојатно вторник....јеби га... и пре пола година некаде беше вака.... тоа е:toe:
a kade go zimas pasosot na marija luiza vo glavnata ili kaj sto se slikase vo taa drugata policiska stanica
 
Член од
16 јануари 2022
Мислења
7
Поени од реакции
8
Најдоцна до 14.04.2022 треба да доставиш дополнителни документи со кои ќе докажеш потекло.

Кога беше на интервју (датум) и со какви документи?
Автоматски споено мислење:

Здраво на сите,
после година и нешто заглавен на финална, ми се сменил статусот со оваа порака:
  • Преписката е нередовна. Необходимо е представјане на доп'лнителни документи В срок до 14.04.20222 г. следва да представите официални документи, издадени от б'лгарски или чуждестранни органи, с които да удостоверите, че имате родствена вр'зка с поне едно лице Ваш в'зходјашт до трета степен вклјучително, което е от б'лгарски произход. Документите трјабва да с'д'ржат информација за имената на в'зходјаштија и родствената Ви вр'зка с него. При непредставјане на документите в срок, преписката Ви ште б'де разгледана на заседание на С'вета по гражданството с мнение молбата да не б'де уважена.
Ќе ве молам доколку некој знае што треба да се прави понатаму, да ме упати. Ви благодарам.
Ljudi realno je da napisete kog datuma ste imali intervju,kog datuma promenu statusa i td., kako bi i ostali clanovi na osnovu toga znali sta se desava narocito sada, nakon uspostavljanja nove vlade...To smo i cekali da vidimo da li ce se nesto promeniti ili ce nas i dalje stavljati na dopunu. Ne znam zasto vam je to toliko tesko ili ne shvatate poentu zasto je bitno drugim clanovima?
 
Член од
29 ноември 2021
Мислења
8
Поени од реакции
25
Автоматски споено мислење:


Ljudi realno je da napisete kog datuma ste imali intervju,kog datuma promenu statusa i td., kako bi i ostali clanovi na osnovu toga znali sta se desava narocito sada, nakon uspostavljanja nove vlade...To smo i cekali da vidimo da li ce se nesto promeniti ili ce nas i dalje stavljati na dopunu. Ne znam zasto vam je to toliko tesko ili ne shvatate poentu zasto je bitno drugim clanovima?
Ništa se i ne dešava što je najgore

Intervju Sofija 16.05.2019.Dedina originalna (ne kopija) vojna knjižica iz Bugarske armije kao dokaz o poreklu i izvodi koji me povezuju sa njim,
Finalna Decembar 2020
Na dopunskoj od 23.09.2021 do 23.12.2021. rodbinska veza tj tražili da predam dokaz da sam u srotsvu sa bratom koji je Bugarski državljanin iz opštine u Sofiji u kojoj je prijavljen, i to sam predao 21.10.2021.ne lično već to uradila osoba koja živi u Sofiji i 06.01.2022. sam prebačen tj opet vraćen na status finalna. Na finalnoj sam 13 meseci a od intervjua prošlo okruglo 2 godine i 8 meseci
 

Attachments

Член од
16 јануари 2022
Мислења
7
Поени од реакции
8
Ništa se i ne dešava što je najgore

Intervju Sofija 16.05.2019.Dedina originalna (ne kopija) vojna knjižica iz Bugarske armije kao dokaz o poreklu i izvodi koji me povezuju sa njim,
Finalna Decembar 2020
Na dopunskoj od 23.09.2021 do 23.12.2021. rodbinska veza tj tražili da predam dokaz da sam u srotsvu sa bratom koji je Bugarski državljanin iz opštine u Sofiji u kojoj je prijavljen, i to sam predao 21.10.2021.ne lično već to uradila osoba koja živi u Sofiji i 06.01.2022. sam prebačen tj opet vraćen na status finalna. Na finalnoj sam 13 meseci a od intervjua prošlo okruglo 2 godine i 8 meseci
Npr.meni ovaj odgovor i te kako znaci jer sam takodje intervju u Sofiji imala 16/05/2019 i na finalnoj sam od 19/12/2020. Lik koji je napisao da je na statusu dopune sa rokom negde do aprila nije naznacio kada je imao intervju, datum promene statusa i td.,kao ni dokumentaciju koju je prilozio.Vidis da se kod njega nesto promenilo, kod tebe takodje a i sti dan smo imali intervju. Ja sam podnela samo izvode i proishod, nista od dokumenata tipa vojna knjizica i tome sl.
 
Член од
29 ноември 2021
Мислења
8
Поени од реакции
25
Npr.meni ovaj odgovor i te kako znaci jer sam takodje intervju u Sofiji imala 16/05/2019 i na finalnoj sam od 19/12/2020. Lik koji je napisao da je na statusu dopune sa rokom negde do aprila nije naznacio kada je imao intervju, datum promene statusa i td.,kao ni dokumentaciju koju je prilozio.Vidis da se kod njega nesto promenilo, kod tebe takodje a i sti dan smo imali intervju. Ja sam podnela samo izvode i proishod, nista od dokumenata tipa vojna knjizica i tome sl.
Nije se promenilo to da se pređe na sledeći status što je ono najbitnije po meni, proishod ili ti dokaz o poreklu si dobila na osnovu da li vojne knjižice, ili nekog drugog starog originalnog dokumenta gde stoji da ti je predak bugarske nacionalnosti, tako da ne brineš. Meni je rečeno da na intervju predam sve ponovo za svaki slučaj što sam i uradio.
Shvatam da brineš o tome da te ne stave na dopunu i zato ti je bitno kad je on imao intervju i ostale promene, ali ako te nisu do sad stavili na dopunu u sličnom vremenskom okviru kao i mene onda bi trebalo da je sve ok, ali nije samo bitan datum intervjua nego i šta je bilo na samom intervjuu i šta je priloženo od dokumenata i koju jačinu imaju. Ja očekujem da će u sledećem periodu da se desi ta promena statusa jer prateći ovaj forum mišljenja sam da su stigli do maja 2019 i pitanje je dana kada će.

Izvinjavam se što zloupotrebljavam Makedoski forum i pišem na Srpskom ali bitno je da podelim svoj slučaj sa namerom da će nekome pomoći
 
Член од
16 јануари 2022
Мислења
7
Поени од реакции
8
Nije se promenilo to da se pređe na sledeći status što je ono najbitnije po meni, proishod ili ti dokaz o poreklu si dobila na osnovu da li vojne knjižice, ili nekog drugog starog originalnog dokumenta gde stoji da ti je predak bugarske nacionalnosti, tako da ne brineš. Meni je rečeno da na intervju predam sve ponovo za svaki slučaj što sam i uradio.
Shvatam da brineš o tome da te ne stave na dopunu i zato ti je bitno kad je on imao intervju i ostale promene, ali ako te nisu do sad stavili na dopunu u sličnom vremenskom okviru kao i mene onda bi trebalo da je sve ok, ali nije samo bitan datum intervjua nego i šta je bilo na samom intervjuu i šta je priloženo od dokumenata i koju jačinu imaju. Ja očekujem da će u sledećem periodu da se desi ta promena statusa jer prateći ovaj forum mišljenja sam da su stigli do maja 2019 i pitanje je dana kada će.

Izvinjavam se što zloupotrebljavam Makedoski forum i pišem na Srpskom ali bitno je da podelim svoj slučaj sa namerom da će nekome pomoći
Znas kako ja sam od dokumentacije predala (kako su i trazili 2019 samo izvode na osnovu kojih se vidi poreklo - sto znaci da mi je pradeda rodjen na teritoriji koja je tada pripadala Bugarskoj), na osnovu toga sam dobila proishod, nista od originalne bugarske dokumentacije nisam predala niti posedujem .Posle toga se javlja problem pojave dopunskog statusa gde se retroaktivno primenjuje zakon i kontam da se sve vrti oko mog datuma.Nema sta da nam zamere sto pisemo na srpskom jer ovde smo da razmenimo info, iskustva. Inace i ne posedujem originalna bugarska dokumenta i zato smatram da je bitno da kada ljudi ovde vec traze info da i daju informacije o svom slucaju kako bismo ukacili sta se desava.A bukvalno smo ti i ja isti dan imali intervju i promenu na finalni sa tim sto si ti inace predao dokument na bugarskom kojim dokazujes poreklo.Znaci tvoj predmet su ipak odradili , moj ne i ako smo isti dan i to u Sofiji.
 
Член од
30 мај 2018
Мислења
59
Поени од реакции
36
Овие прашања ги "учев"


Sent from my Mi A1 using Tapatalk
Здраво, Доколку не ти е проблем ќе те молам кога ќе можеш, да ми ги пратиш прашањата за интервјуто во порака, се обидов да ги видам од тука меѓутоа тешко можам да ги прочитам. Јас сум за интервју во конзулат во Бт и многу ќе ми значи доколку можеш да ми ги пратиш. Благодарам многу!
 
Последно уредено:

Kajgana Shop

На врв Bottom