Интернет радио и телевизија (стримови, прашања, генерална дискусија...)

bobanku

Macedonia timeless
Член од
16 септември 2012
Мислења
2.086
Поени од реакции
2.046
BG

Код:
#EXTM3U
#EXTINF:-1, Action Plus L1
http://185.4.83.195:1935/tv10/smil:actionplus_hd_mobile.smil/playlist.m3u
#EXTINF:-1, Action Plus L2
http://185.4.83.202:1935/tv10/smil:actionplus_hd_mobile.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1, Action Plus L3
http://185.4.83.203:1935/tv10/smil:actionplus_hd_mobile.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1, Action Plus L4
http://46.40.73.66:1935/tv10/smil:actionplus_hd_mobile.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1, Comedy Plus L1
http://185.4.83.195:1935/tv10/smil:comedyplus_hd_mobile.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Comedy Plus L2
http://185.4.83.202:1935/tv10/smil:comedyplus_hd_mobile.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1, Comedy Plus L3
http://185.4.83.203:1935/tv10/smil:comedyplus_hd_mobile.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1, Comedy Plus L4
http://46.40.73.66:1935/tv10/smil:comedyplus_hd_mobile.smil/playlist.m3u8
[DOUBLEPOST=1423773551][/DOUBLEPOST]beIN Sport
Код:
#EXTINF:-1,BEIN SPORTS 1
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://95.211.211.222/iguide playpath=31msebiv49dnzvh swfUrl=http://www.iguide.to/player/secure_player_iguide_embed_token.swf live=1 pageUrl=http://www.iguide.to/ token=#ed%h0#w18623jsda6523lDGD
#EXTINF:-1,BEIN SPORTS 2
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://95.211.211.222/iguide playpath=ual3xyeppnodjsq swfUrl=http://www.iguide.to/player/secure_player_iguide_embed_token.swf live=1 pageUrl=http://www.iguide.to/ token=#ed%h0#w18623jsda6523lDGD
#EXTINF:-1,BEIN SPORTS 3
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://95.211.211.222/iguide playpath=4li97kb2hhf5soo swfUrl=http://www.iguide.to/player/secure_player_iguide_embed_token.swf live=1 pageUrl=http://www.iguide.to/ token=#ed%h0#w18623jsda6523lDGD
#EXTINF:-1,BEIN SPORTS 4
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://95.211.211.222/iguide playpath=3e8ihwa3gf0425p swfUrl=http://www.iguide.to/player/secure_player_iguide_embed_token.swf live=1 pageUrl=http://www.iguide.to/ token=#ed%h0#w18623jsda6523lDGD
#EXTINF:-1,BEIN SPORTS 5
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://95.211.211.222/iguide playpath=rd4axk2hw56wruf swfUrl=http://www.iguide.to/player/secure_player_iguide_embed_token.swf live=1 pageUrl=http://www.iguide.to/ token=#ed%h0#w18623jsda6523lDGD
#EXTINF:-1,BEIN SPORTS 6
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://95.211.211.222/iguide playpath=ruwrr14dee9i2x3 swfUrl=http://www.iguide.to/player/secure_player_iguide_embed_token.swf live=1 pageUrl=http://www.iguide.to/ token=#ed%h0#w18623jsda6523lDGD
#EXTINF:-1,BEIN SPORTS 7
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://95.211.211.222/iguide playpath=sjlclwcx8867kp0 swfUrl=http://www.iguide.to/player/secure_player_iguide_embed_token.swf live=1 pageUrl=http://www.iguide.to/ token=#ed%h0#w18623jsda6523lDGD
#EXTINF:-1,BEIN SPORTS 8
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://95.211.211.222/iguide playpath=44buamw9c8ic8pd swfUrl=http://www.iguide.to/player/secure_player_iguide_embed_token.swf live=1 pageUrl=http://www.iguide.to/ token=#ed%h0#w18623jsda6523lDGD
#EXTINF:-1,BEIN SPORTS 9
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://95.211.211.222/iguide playpath=d1ke0vbptmsb0if swfUrl=http://www.iguide.to/player/secure_player_iguide_embed_token.swf live=1 pageUrl=http://www.iguide.to/ token=#ed%h0#w18623jsda6523lDGD
#EXTINF:-1,BEIN SPORTS 10
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://95.211.211.222/iguide playpath=pihalp3vejwm1xj swfUrl=http://www.iguide.to/player/secure_player_iguide_embed_token.swf live=1 pageUrl=http://www.iguide.to/ token=#ed%h0#w18623jsda6523lDGD
#EXTINF:-1,BEIN SPORTS 11
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://95.211.211.222/iguide playpath=ao6r4bekczen8iy swfUrl=http://www.iguide.to/player/secure_player_iguide_embed_token.swf live=1 pageUrl=http://www.iguide.to/ token=#ed%h0#w18623jsda6523lDGD
#EXTINF:-1,BEIN SPORTS 12
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://95.211.211.222/iguide playpath=lo5m76l6njfiw7i swfUrl=http://www.iguide.to/player/secure_player_iguide_embed_token.swf live=1 pageUrl=http://www.iguide.to/ token=#ed%h0#w18623jsda6523lDGD
#EXTINF:-1,BEIN SPORTS 13
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://95.211.211.222/iguide playpath=3xwanabjv20peds swfUrl=http://www.iguide.to/player/secure_player_iguide_embed_token.swf live=1 pageUrl=http://www.iguide.to/ token=#ed%h0#w18623jsda6523lDGD
#EXTINF:-1,BEIN SPORTS 14
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://95.211.211.222/iguide playpath=jbmm8s15y0readk swfUrl=http://www.iguide.to/player/secure_player_iguide_embed_token.swf live=1 pageUrl=http://www.iguide.to/ token=#ed%h0#w18623jsda6523lDGD
#EXTINF:-1,BEIN SPORTS 15
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://95.211.211.222/iguide playpath=xpu5psraywdo2y0 swfUrl=http://www.iguide.to/player/secure_player_iguide_embed_token.swf live=1 pageUrl=http://www.iguide.to/ token=#ed%h0#w18623jsda6523lDGD
[DOUBLEPOST=1423773618][/DOUBLEPOST]Turski
Код:
http://mefkan:mefkan@mefkan.ddns.net:5001
http://mefkan:mefkan@mefkan.ddns.net:5002
http://mefkan:mefkan@mefkan.ddns.net:5003
 

Cappie

Vincere non è importante: è la sola cosa che conti
Член од
29 мај 2008
Мислења
1.914
Поени од реакции
307
B_NET HR
Код:
#EXTM3U
#EXTINF:0,24 SATA
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(24_sata)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,AL JAZEERA
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(al_jazeera_balkans)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,ANIMAL PLANET
http://83.139.104.98:80/Content/HLS/Live/Channel(animal_planet)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,CBS REALITY
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(cbs_reality)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,CINESTAR
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(cinestar_tv)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,CINESTAR ACTION
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(CINESTAR_ACTION_AND_THRILLER)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,CINESTAR PREMIERE 1
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(cinestar_premiere_1)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,CINESTAR PREMIERE 2
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(cinestar_premiere_2)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,CMC
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(cmc)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,DISCOVERY CHANNEL
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(discovery_channel)/index.m3u8
#EXTINF:0,DMC
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(DMC)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,EUROSPORT
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(eurosport)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,EUROSPORT 2
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(eurosport_2)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,EXTREME SPORTS
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(extreme_sports)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,FASHION
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(fashion_tv)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,FIGHT CHANNEL
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(fight_channel)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,FINE LIVING
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(fine_living)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,FOOD NETWORK
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(food_network)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,FULL TV
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(fullTV)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,GINX
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(ginx)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,HRT 1
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(HTV1)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,HRT 2
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(HTV2)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,HRT 3
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(HTV3)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,HRT 4
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(HTV4)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,JADRAN TV
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(tv_jadran)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,JUGOTON
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(jugoton)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,KANAL 5
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(kanal_5)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,KANAL RI
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(KanalRI)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,KINO TV
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(kino_tv)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,KLASIK TV
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(klasik_tv)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,MEDIASET IT
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(mediaset_italia)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,MEDIATRAVEL
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(mediatravel)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,MREZA ST
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(mrezaST)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,MREZA ZG
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(mrezaZG)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,MTV
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(mtv)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,MTV MUSIC
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(mtv_music)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,NARODNA TV
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(narodna_tv)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,NOVA TV PULA
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(tv_nova)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,OK BAMBINO
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(ok_bambino)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,ORLANDO KIDS
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(orlando_kids)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,OSJECKA
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(osjecka_tv)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,RTB TV
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(rtb_tv)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,RTL
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(rtl_televizija)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,RTL 2
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(rtl_2)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,RTL KOCKICA
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(rtl_kockica)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,RTL PLUS
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(rtlplus)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,SBTV
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(sbtv)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,SPORT KLUB 1
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(Sk_1)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,SPORT KLUB 3
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(Sk_3)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,SPORTSKA TV
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(sportska_tv)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,SRCE TV
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(srce_tv)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,TLC
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(TLC)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,TRAVEL CHANNEL
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(travel_channel)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,TV ISTRA
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(tv_istra)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,VARAZDISKA TV
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(VTV_varazdin)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,VIASAT EXPLORER
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(viasat_explore)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,VIASAT HISTORY
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(viasat_history)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,VOX
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(vox_tv)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,ZDRAVA TV
http://83.139.104.98/Content/HLS/Live/Channel(ZDRAVA_TV-7)/Stream(03)/index.m3u8
[DOUBLEPOST=1423767063][/DOUBLEPOST]
Aj da ne se mucis nek si zemat sami lugeto so im treba

Код:
http://www.nirsoft.net/countryip/index.html
Кажете ми, вакви листи како што е погоре поставена, можам цела да ја ставам одеднаш во Simple? Сега го симнав, пробувам една по една, најдов како да ги пуштам, а и видов дека има како да ги меморира, ама канал по канал...има ли начин за целата листа да се стави?
 

bobanku

Macedonia timeless
Член од
16 септември 2012
Мислења
2.086
Поени од реакции
2.046
SLO Tv
Код:
#EXTM3U
#EXTINF:-1,EUROSPORT 1
http://p21.sdn.si/eurosport/eurosport.m3u8
#EXTINF:-1,EUROSPORT 2
http://p21.sdn.si/eurosport2/eurosport2.m3u8
#EXTINF:-1,SPORT TV 1 HD
http://p21.sdn.si/sporttv1/sporttv1.m3u8
#EXTINF:-1,SPORT TV 2 HD
http://p21.sdn.si/sporttv2/sporttv2.m3u8
#EXTINF:-1,SPORT TV 3 HD
http://p21.sdn.si/sporttv3/sporttv3.m3u8
#EXTINF:-1,SLO 1 HD
http://p21.sdn.si/slo1/slo1.m3u8
#EXTINF:-1,SLO 2 HD
http://p21.sdn.si/slo2/slo2.m3u8
#EXTINF:-1,PLANET TV HD
http://p21.sdn.si/planettv/planettv.m3u8
#EXTINF:-1,POP TV
http://p21.sdn.si/poptv/poptv.m3u8
#EXTINF:-1,KANAL A
http://p21.sdn.si/kanala/kanala.m3u8
#EXTINF:-1,MINIMAX
http://p21.sdn.si/minimax/minimax.m3u8
#EXTINF:-1,ORLANDO KIDS
http://p21.sdn.si/orlandokids/orlandokids.m3u8
#EXTINF:-1,24 KITCHEN
http://p21.sdn.si/24kitchen/24kitchen.m3u8
#EXTINF:-1,GINX
http://p21.sdn.si/ginx/ginx.m3u8
#EXTINF:-1,DISCOVERY
http://p21.sdn.si/discoverychannel/discoverychannel.m3u8
#EXTINF:-1,BBC KNOWLEDGE
http://p21.sdn.si/bbcknowledge/bbcknowledge.m3u8
#EXTINF:-1,CRIME INVESTIGATION
http://p21.sdn.si/crimeinvestigation/crimeinvestigation.m3u8
#EXTINF:-1,ANIMAL PLANET
http://p21.sdn.si/animalplanet/animalplanet.m3u8
#EXTINF:-1,NAT GEO
http://p21.sdn.si/natgeo/natgeo.m3u8
#EXTINF:-1,NAT GEO WILD
http://p21.sdn.si/natgeowild/natgeowild.m3u8
#EXTINF:-1,TRAVEL CHANNEL
http://p21.sdn.si/travelchannel/travelchannel.m3u8
#EXTINF:-1,DA VINCI LEARNING
http://p21.sdn.si/davincilearning/davincilearning.m3u8
#EXTINF:-1,TLC
http://p21.sdn.si/tlc/tlc.m3u8
#EXTINF:-1,HISTORY
http://p21.sdn.si/historychannel/historychannel.m3u8
#EXTINF:-1,OBN
http://p21.sdn.si/obn/obn.m3u8
#EXTINF:-1,HAYAT
http://p21.sdn.si/hayat/hayat.m3u8
#EXTINF:-1,OUTDOOR
http://p21.sdn.si/outdoorchannel/outdoorchannel.m3u8
#EXTINF:-1,FOX
http://p21.sdn.si/fox/fox.m3u8
#EXTINF:-1,FOX CRIME
http://p21.sdn.si/foxcrime/foxcrime.m3u8
#EXTINF:-1,FOX LIFE
http://p21.sdn.si/foxlife/foxlife.m3u8
#EXTINF:-1,FOX MOVIES
http://p21.sdn.si/foxmovies/foxmovies.m3u8
#EXTINF:-1,POP KINO
http://p21.sdn.si/popkino/popkino.m3u8
#EXTINF:-1,POP OTO
http://p21.sdn.si/popoto/popoto.m3u8
#EXTINF:-1,POP BRIO
http://p21.sdn.si/popbrio/popbrio.m3u8
#EXTINF:-1,CARTOON NETWORK
http://p21.sdn.si/cartoonnetwork/cartoonnetwork.m3u8
#EXTINF:-1,DISNEY
http://p21.sdn.si/disneychannel/disneychannel.m3u8
#EXTINF:-1,DISNEY XD
http://p21.sdn.si/disneyxd/disneyxd.m3u8
#EXTINF:-1,NICKELODEON
http://p21.sdn.si/nickelodeon/nickelodeon.m3u8
#EXTINF:-1,BOOMERANG
http://p21.sdn.si/boomerang/boomerang.m3u8
#EXTINF:-1,JIMJAM
http://p21.sdn.si/jimjam/jimjam.m3u8
#EXTINF:-1,BABY TV
http://p21.sdn.si/babytv/babytv.m3u8
#EXTINF:-1,EXTREME SPORTS
http://p21.sdn.si/extreme/extreme.m3u8
#EXTINF:-1,MTV ADRIA
http://p21.sdn.si/mtvadria/mtvadria.m3u8
#EXTINF:-1,FASHION
http://p21.sdn.si/fashiontv/fashiontv.m3u8
#EXTINF:-1,MTV ROCKS
http://p21.sdn.si/mtvrocks/mtvrocks.m3u8
#EXTINF:-1,MTV HITS
http://p21.sdn.si/mtvhits/mtvhits.m3u8
#EXTINF:-1,MTV DANCE
http://p21.sdn.si/mtvdance/mtvdance.m3u8
#EXTINF:-1,VH1
http://p21.sdn.si/vh1/vh1.m3u8
#EXTINF:-1,VH1 CLASSIC
http://p21.sdn.si/vh1classic/vh1classic.m3u8
#EXTINF:-1,CMC
http://p21.sdn.si/cmc/cmc.m3u8
#EXTINF:-1,TV GOLICA
http://p21.sdn.si/tvgolica/tvgolica.m3u8
#EXTINF:-1,HRT 1
http://p21.sdn.si/hrt1/hrt1.m3u8
#EXTINF:-1,HRT 2
http://p21.sdn.si/hrt2/hrt2.m3u8
#EXTINF:-1,ORF 1
http://p21.sdn.si/orf1/orf1.m3u8
#EXTINF:-1,ORF 2
http://p21.sdn.si/orf2/orf2.m3u8
#EXTINF:-1,RAI 1
http://p21.sdn.si/rai1/rai1.m3u8
#EXTINF:-1,RTCG SAT
http://p21.sdn.si/rtcg/rtcg.m3u8
#EXTINF:-1,RTS SAT
http://p21.sdn.si/rts/rts.m3u8
#EXTINF:-1,PRO 7
http://p21.sdn.si/pro7/pro7.m3u8
#EXTINF:-1,BBC WORLD
http://p21.sdn.si/bbcworld/bbcworld.m3u8
#EXTINF:-1,CBS DRAMA
http://p21.sdn.si/cbsdrama/cbsdrama.m3u8
#EXTINF:-1,CNN
http://p21.sdn.si/cnn/cnn.m3u8
#EXTINF:-1,BLOOMBERG
http://p21.sdn.si/bloomberg/bloomberg.m3u8
#EXTINF:-1,NAUTICAL CHANNEL
http://p21.sdn.si/nauticalchannel/nauticalchannel.m3u8
#EXTINF:-1,TV3 MEDIAS
http://p21.sdn.si/tv3medias/tv3medias.m3u8
#EXTINF:-1,TRACE SPORT
http://p21.sdn.si/tracesports/tracesports.m3u8
[DOUBLEPOST=1423774321][/DOUBLEPOST]Balkanstream
Код:
HRT 1
http://balkanstream.com/stream/hrt1/ferid2014002/ferid002
HRT 2
http://balkanstream.com/stream/hrt2/ferid2014002/ferid002
HRT 3
http://balkanstream.com/stream/hrt3/ferid2014002/ferid002
HRT 4
http://balkanstream.com/stream/hrt4/ferid2014002/ferid002
RTL TELEVIZIJA
http://balkanstream.com/stream/rtl/ferid2014002/ferid002
RTL II
http://balkanstream.com/stream/rtl2/ferid2014002/ferid002
RTL PLUS
http://balkanstream.com/stream/rtlplus/ferid2014002/ferid002
NOVA
http://balkanstream.com/stream/novatv/ferid2014002/ferid002
DOMA
http://balkanstream.com/stream/domatv/ferid2014002/ferid002
N1 HR
http://balkanstream.com/stream/N1HR/ferid2014002/ferid002
HBO ADRIA
http://balkanstream.com/stream/hboadria/ferid2014002/ferid002
HBO COMEDY
http://balkanstream.com/stream/hbocomedy/ferid2014002/ferid002
CINESTAR
http://balkanstream.com/stream/cinestar/ferid2014002/ferid002
CINESTAR ACTION
http://balkanstream.com/stream/cinestaraktion/ferid2014002/ferid002
CINEMAX
http://balkanstream.com/stream/Cinemax/ferid2014002/ferid002
FOX
http://balkanstream.com/stream/fox/ferid2014002/ferid002
FOX LIFE
http://balkanstream.com/stream/foxlife/ferid2014002/ferid002
FOX CRIME
http://balkanstream.com/stream/foxcrime/ferid2014002/ferid002
TV 1000 VIASAT
http://balkanstream.com/stream/tv1000/ferid2014002/ferid002
SCFI
http://balkanstream.com/stream/scifi/ferid2014002/ferid002
AXN
http://balkanstream.com/stream/axn/ferid2014002/ferid002
AXN SPIN
http://balkanstream.com/stream/axnspin/ferid2014002/ferid002
TLC
http://balkanstream.com/stream/Tlc/ferid2014002/ferid002
ID XTRA
http://balkanstream.com/stream/ID-extra/ferid2014002/ferid002
HISTORY
http://balkanstream.com/stream/history/ferid2014002/ferid002
24 KITCHEN
http://balkanstream.com/stream/24kitchen/ferid2014002/ferid002
DISCOVERY
http://balkanstream.com/stream/discovery/ferid2014002/ferid002
NAT GEO
http://balkanstream.com/stream/national/ferid2014002/ferid002
VIASAT EXPLORE
http://balkanstream.com/stream/viasatexplorer/ferid2014002/ferid002
VIASAT HISTORY
http://balkanstream.com/stream/viasathistory/ferid2014002/ferid002
VIASAT NATURE
http://balkanstream.com/stream/viasatnature/ferid2014002/ferid002
ANIMAL PLANET
http://balkanstream.com/stream/animalplanet/ferid2014002/ferid002
DA VINCI
http://balkanstream.com/stream/DaVinciLearning/ferid2014002/ferid002
SK 1
http://balkanstream.com/stream/sportklub1hr/ferid2014002/ferid002
SK 2
http://balkanstream.com/stream/sportklub2hr/ferid2014002/ferid002
SK 3
http://balkanstream.com/stream/sportklub3hr/ferid2014002/ferid002
EUROSPORT
http://balkanstream.com/stream/eurosport1/ferid2014002/ferid002
EUROSPORT 2
http://balkanstream.com/stream/eurosport1/ferid2014002/ferid002
FIGHT CH
http://balkanstream.com/stream/fightchanell/ferid2014002/ferid002
#EXTINF:0, Super Sport 1
http://balkanstream.com/stream/supersport1/ferid2014002/ferid002
#EXTINF:0, Super Sport 2
http://balkanstream.com/stream/supersport2/ferid2014002/ferid002
#EXTINF:0, Super Sport 3
http://balkanstream.com/stream/supersport3/ferid2014002/ferid002
#EXTINF:0, Super Sport 4
http://balkanstream.com/stream/supersport4/ferid2014002/ferid002
#EXTINF:0, TringSport1
http://balkanstream.com/stream/TringSport1/ferid2014002/ferid002
#EXTINF:0, BeinSport1
http://balkanstream.com/stream/BeinSport1/ferid2014002/ferid002
#EXTINF:0, BeinSport2
http://balkanstream.com/stream/BeinSport2/ferid2014002/ferid002
#EXTINF:0, Sky Sport1 UK
http://balkanstream.com/stream/SkySport1UK/ferid2014002/ferid002
#EXTINF:0, Sky Sport2 UK
http://balkanstream.com/stream/SkySport2UK/ferid2014002/ferid002
#EXTINF:0, SKYUK F1
http://balkanstream.com/stream/UK_SKYUK_FORMULA1/ferid2014002/ferid002
SKY BUNDESLIGA
http://balkanstream.com/stream/skybundes/ferid2014002/ferid002
SKY CINEMA
http://balkanstream.com/stream/skycinema/ferid2014002/ferid002
SKY ACTION
http://balkanstream.com/stream/skyAkcion/ferid2014002/ferid002
SKY EMOTION
http://balkanstream.com/stream/skyEmotion/ferid2014002/ferid002
SKY COMEDY
http://balkanstream.com/stream/skycomedy/ferid2014002/ferid002
FILM ACTION
http://balkanstream.com/stream/filmaksion/ferid2014002/ferid002
FILM HITS
http://balkanstream.com/stream/filmhits/ferid2014002/ferid002
FILM COMEDY
http://balkanstream.com/stream/filmkomedi/ferid2014002/ferid002
FILM NJ HD
http://balkanstream.com/stream/filmnjhd/ferid2014002/ferid002
FILM DY HD
http://balkanstream.com/stream/filmdyhd/ferid2014002/ferid002
FILM DRAMA
http://balkanstream.com/stream/FilmDrame/ferid2014002/ferid002
[DOUBLEPOST=1423774422][/DOUBLEPOST]
Кажете ми, вакви листи како што е погоре поставена, можам цела да ја ставам одеднаш во Simple? Сега го симнав, пробувам една по една, најдов како да ги пуштам, а и видов дека има како да ги меморира, ама канал по канал...има ли начин за целата листа да се стави?
socuvaj ja kako lista.m3u i povleci u simple ili dvoklik na socuvanoto da ti odi preku vlc[DOUBLEPOST=1423775442][/DOUBLEPOST]Blic_Net Srbija
Код:
#EXTINF:0,ATV
http://217.23.196.241/http_livestr.m3u8?id=mbit-atv&k=blicnet_64313237396137303933383533353833343933373837616131623532323864370030007465737400617476
#EXTINF:0,RTRS
http://217.23.196.241/http_livestr.m3u8?id=mbit-rtrs&k=blicnet_6164316332343331333865613263353332633139633436663561333866656635003000746573740072747273
#EXTINF:0,PINK BH
http://217.23.196.241/http_livestr.m3u8?id=mbit-pink&k=blicnet_3364626532393032636431353235633966333065633939373363633033326432003000746573740070696e6b
#EXTINF:0,BHT1
http://217.23.196.241/http_livestr.m3u8?id=mbit-bht1&k=blicnet_3732633838653237636130656134306566633532306335356335623538353330003000746573740062687431
#EXTINF:0,FTV
http://217.23.196.241/http_livestr.m3u8?id=mbit-ftv&k=blicnet_62376664663536396639366132613635613332346134663764376663393137630030007465737400667476
#EXTINF:0,OBN
http://217.23.196.241/http_livestr.m3u8?id=mbit-obn&k=blicnet_666638396233643162636538323335363136346163356262333762386366666500300074657374006f626e
#EXTINF:0,RTS1
http://217.23.196.241/http_livestr.m3u8?id=mbit-rts1&k=blicnet_6663643834343934323562353763663239643466373630346337303134303431003000746573740072747331
#EXTINF:0,HTV 1
http://217.23.196.241/http_livestr.m3u8?id=mbit-htv1&k=blicnet_3031633931373539663835616439336165653033653433623730306636336566003000746573740068747631
#EXTINF:0,HTV 2
http://217.23.196.241/http_livestr.m3u8?id=mbit-htv2&k=blicnet_3130326563643734363537383666306331663234656161333637323635373362003000746573740068747632
#EXTINF:0,RTL
http://217.23.196.241/http_livestr.m3u8?id=mbit-rtltv&k=blicnet_6335343738333863353335383037346136343863326565653035386166373063003000746573740072746c7476
#EXTINF:0,B92
http://217.23.196.241/http_livestr.m3u8?id=mbit-b92info&k=blicnet_39653731333134353562663331656135666136666234313566363962303934640030007465737400623932696e666f
#EXTINF:0,EUROSPORT
http://217.23.196.241/http_livestr.m3u8?id=mbit-eurosport1&k=blicnet_346631303061353432616130633830613535333064386134303034333462613700300074657374006575726f73706f727431
#EXTINF:0,ARENASPORT 1
http://217.23.196.241/http_livestr.m3u8?id=mbit-arenasport1&k=blicnet_313861653738643265316335653262656462353534613565356430633566306600300074657374006172656e6173706f727431
#EXTINF:0,FIGHT SPORT
http://217.23.196.241/http_livestr.m3u8?id=mbit-fightsport&k=blicnet_38343635653261373036393363356339306361303066633834633365393735620030007465737400666967687473706f7274
#EXTINF:0,TLC
http://217.23.196.241/http_livestr.m3u8?id=mbit-tlc&k=blicnet_33303139393735343362643938343461396664636532646135313430333031370030007465737400746c63
#EXTINF:0,DA VINCI
http://217.23.196.241/http_livestr.m3u8?id=mbit-davincilearning&k=blicnet_37346330336332356535383661666438643439643332616466316330326435360030007465737400646176696e63696c6561726e696e67
#EXTINF:0,OK KIDS
http://217.23.196.241/http_livestr.m3u8?id=mbit-okkids&k=blicnet_346331326465663066623636366436633562333130356164363663353262643300300074657374006f6b6b696473
#EXTINF:0,SLO 1
http://217.23.196.241/http_livestr.m3u8?id=mbit-slo1&k=blicnet_32626233653263316136636236616234643533383763316639333562303832380030007465737400736c6f31
#EXTINF:0,BAMBINO
http://217.23.196.241/http_livestr.m3u8?id=mbit-bambino&k=blicnet_3534306233646632633963343632646639303266363732666532656535633862003000746573740062616d62696e6f
#EXTINF:0,PINK FOLK
http://217.23.196.241/http_livestr.m3u8?id=mbit-pinkfolk2&k=blicnet_6535346635383565316466313837626338393132363333363039633761343133003000746573740070696e6b666f6c6b32
#EXTINF:0,PINK MUSIC
http://217.23.196.241/http_livestr.m3u8?id=mbit-pinkmusic&k=blicnet_3862303031346434306433623638363036383436303234306237326533376234003000746573740070696e6b6d75736963
#EXTINF:0,PINK KIDS
http://217.23.196.241/http_livestr.m3u8?id=mbit-pinkkids&k=blicnet_6638313161643735363732303538636638666331616632346462623065336430003000746573740070696e6b6b696473
#EXTINF:0,PINK FILM
http://217.23.196.241/http_livestr.m3u8?id=mbit-pinkfilm&k=blicnet_3266316331303431646133633563623339316166633337636136373534393231003000746573740070696e6b66696c6d
#EXTINF:0,PINK COMEDY
http://217.23.196.241/http_livestr.m3u8?id=mbit-pinkcomedy&k=blicnet_3661323330386566373133333433386462303864373531393331613165353762003000746573740070696e6b636f6d656479
#EXTINF:0,PINK N ROLL
http://217.23.196.241/http_livestr.m3u8?id=mbit-pinkroll&k=blicnet_3463343539623339323739626165316566623130393561336332383065646431003000746573740070696e6b726f6c6c
#EXTINF:0,PINK REALITY
http://217.23.196.241/http_livestr.m3u8?id=mbit-pinkreality&k=blicnet_3161366566396335366431623261396635633537636531366632613431373064003000746573740070696e6b7265616c697479
#EXTINF:0,HISTORY
http://217.23.196.241/http_livestr.m3u8?id=mbit-history&k=blicnet_66656637343831633830383334626537613336636139663561366561653234660030007465737400686973746f7279
#EXTINF:0,ANIMAL PLANET
http://217.23.196.241/http_livestr.m3u8?id=mbit-animal&k=blicnet_61386631333133356638346230356637646363366364663438333162656565310030007465737400616e696d616c
#EXTINF:0,CINESTAR
http://217.23.196.241/http_livestr.m3u8?id=mbit-cinestar&k=blicnet_6435376239326338303061373863313364363033313731393035373264643037003000746573740063696e6573746172
#EXTINF:0,DISCOVERY
http://217.23.196.241/http_livestr.m3u8?id=mbit-discovery&k=blicnet_35633861313333616561363839306439633266373937613130616631346364320030007465737400646973636f76657279
 
Последно уредено:

saskon

Член од
22 август 2008
Мислења
1.956
Поени од реакции
4.722
Кажете ми, вакви листи како што е погоре поставена, можам цела да ја ставам одеднаш во Simple? Сега го симнав, пробувам една по една, најдов како да ги пуштам, а и видов дека има како да ги меморира, ама канал по канал...има ли начин за целата листа да се стави?
Листата ја копираш и зачувај во некој текст документ.
Пример оваа од вебмакс:
Код:
#EXTM3U $ExtFilter="MK-TV"

#EXTINF:-1,MRT 1
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://62.162.118.26/h_a8Lvcr76_mtv1/stream2 pageUrl=http://web.maxtv.mk/index.html swfUrl=http://www.web.maxtv.mk/maxTv14.swf playpath=stream2 live=1 swfVfy=1
#EXTINF:-1,Sitel
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://62.162.118.26/h_g7pDbYJk3_s1/stream2 pageUrl=http://web.maxtv.mk/index.html swfUrl=http://www.web.maxtv.mk/maxTv14.swf playpath=stream2 live=1 swfVfy=1
#EXTINF:-1,Kanal 5
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://62.162.118.26/h_c2Mvgr10_k5/stream2 pageUrl=http://web.maxtv.mk/index.html swfUrl=http://www.web.maxtv.mk/maxTv14.swf playpath=stream2 live=1 swfVfy=1
#EXTINF:-1,Telma
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://62.162.118.26/h_T2b0GrU0_t1/stream2 pageUrl=http://web.maxtv.mk/index.html swfUrl=http://www.web.maxtv.mk/maxTv14.swf playpath=stream2 live=1 swfVfy=1
#EXTINF:-1,TV Alfa
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://62.162.118.26/h_i7Ob96M9_af/stream2 pageUrl=http://web.maxtv.mk/index.html swfUrl=http://www.web.maxtv.mk/maxTv14.swf playpath=stream2 live=1 swfVfy=1
#EXTINF:-1,Kanal 5+
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://62.162.118.26/h_B1pGDr7Y_k5p/stream2 pageUrl=http://web.maxtv.mk/index.html swfUrl=http://www.web.maxtv.mk/maxTv14.swf playpath=stream2 live=1 swfVfy=1
#EXTINF:-1,Sitel 3
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://62.162.118.26/h_K58Nr9U8P_sitel3/stream2 pageUrl=http://web.maxtv.mk/index.html swfUrl=http://www.web.maxtv.mk/maxTv14.swf playpath=stream2 live=1 swfVfy=1
#EXTINF:-1,24 Vesti
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://62.162.118.26/h_pU4szTY7_24v/stream2 pageUrl=http://web.maxtv.mk/index.html swfUrl=http://www.web.maxtv.mk/maxTv14.swf playpath=stream2 live=1 swfVfy=1
#EXTINF:-1,Nasa TV
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://62.162.118.26/h_Ji6Fzd7q_ntv/stream2 pageUrl=http://web.maxtv.mk/index.html swfUrl=http://www.web.maxtv.mk/maxTv14.swf playpath=stream2 live=1 swfVfy=1
#EXTINF:-1,SKY NET+
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://62.162.118.26/h_Rt8wHn2v_sky/stream2 pageUrl=http://web.maxtv.mk/index.html swfUrl=http://www.web.maxtv.mk/maxTv14.swf playpath=stream2 live=1 swfVfy=1
#EXTINF:-1,TV Sonce
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://62.162.118.26/h_s7Ew9xL4_son/stream2 pageUrl=http://web.maxtv.mk/index.html swfUrl=http://www.web.maxtv.mk/maxTv14.swf playpath=stream2 live=1 swfVfy=1
#EXTINF:-1,ALSAT-M
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://62.162.118.26/h_P7kb9jmY_al/stream2 pageUrl=http://web.maxtv.mk/index.html swfUrl=http://www.web.maxtv.mk/maxTv14.swf playpath=stream2 live=1 swfVfy=1
#EXTINF:-1,Era
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://62.162.118.26/h_We0KzT7n_era/stream2 pageUrl=http://web.maxtv.mk/index.html swfUrl=http://www.web.maxtv.mk/maxTv14.swf playpath=stream2 live=1 swfVfy=1
#EXTINF:-1,Vizija
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://62.162.118.26/h_livestream_vizn/stream2 pageUrl=http://web.maxtv.mk/index.html swfUrl=http://www.web.maxtv.mk/maxTv14.swf playpath=stream2 live=1 swfVfy=1
#EXTINF:-1,BTR
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://62.162.118.26/h_livestream_btr/stream2 pageUrl=http://web.maxtv.mk/index.html swfUrl=http://www.web.maxtv.mk/maxTv14.swf playpath=stream2 live=1 swfVfy=1
#EXTINF:-1,MTM
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://62.162.118.26/h_livestream_mtm/stream2 pageUrl=http://web.maxtv.mk/index.html swfUrl=http://www.web.maxtv.mk/maxTv14.swf playpath=stream2 live=1 swfVfy=1
#EXTINF:-1,KISS
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://62.162.118.26/h_livestream_kiss/stream2 pageUrl=http://web.maxtv.mk/index.html swfUrl=http://www.web.maxtv.mk/maxTv14.swf playpath=stream2 live=1 swfVfy=1
#EXTINF:-1,TERA
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://62.162.118.26/h_q47jK8Jk1_tera/stream2 pageUrl=http://web.maxtv.mk/index.html swfUrl=http://www.web.maxtv.mk/maxTv14.swf playpath=stream2 live=1 swfVfy=1
#EXTINF:-1,TVM
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://62.162.118.26/h_n1pUD07w_tvm/stream2 pageUrl=http://web.maxtv.mk/index.html swfUrl=http://www.web.maxtv.mk/maxTv14.swf playpath=stream2 live=1 swfVfy=1
#EXTINF:-1,EDO
rtmp://$OPT:rtmp-raw=rtmp://62.162.118.26/h_P7p9q05z_edo/stream2 pageUrl=http://web.maxtv.mk/index.html swfUrl=http://www.web.maxtv.mk/maxTv14.swf playpath=stream2 live=1 swfVfy=1
За сите листи како сакаш да ги именуваш напред стои (во случајов болдирано) #EXTM3U $ExtFilter="MK-TV"
Потоа смени екстензија од .txt во .m3u
Отвори SimpleTV/ во плејлистата клик на првата папка горе лево/ пронајди каде си ја зачувал m3u листата:


Внеси ја листата и ќе ти биде вака покажана:
 

bobanku

Macedonia timeless
Член од
16 септември 2012
Мислења
2.086
Поени од реакции
2.046
ESP
Код:
#EXTM3U
#EXTINF:-1,13TV
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.91:8208
#EXTINF:-1,40TV
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.12:8208
#EXTINF:-1,A&E
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.38:8208
#EXTINF:-1,AlJazeera(Ingl?s)
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.7.66:8208
#EXTINF:-1,Antena3
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.3:8208
#EXTINF:-1,AXN
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.14:8208
#EXTINF:-1,AXNHD
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.9.131:8208
#EXTINF:-1,AXNWhite
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.62:8208
#EXTINF:-1,BabyTV
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.113:8208
#EXTINF:-1,BBCworld
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.30:8208
#EXTINF:-1,Bloomberg
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.29:8208
#EXTINF:-1,Boing
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.66:8208
#EXTINF:-1,Calle13
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.13:8208
#EXTINF:-1,Canal+F?tbolContingenciaHD
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.9.140:8208
#EXTINF:-1,Canal+Liga
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.42:8208
#EXTINF:-1,Canal+LigaBar
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.3.8:8208
#EXTINF:-1,Canal+LigadeCampeones
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.118:8208
#EXTINF:-1,Canal+LigadeCampeones2
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.3.3:8208
#EXTINF:-1,Canal+LigadeCampeones2HD/Canal+LigaMultiHD
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.9.139:8208
#EXTINF:-1,Canal+LigadeCampeones3/EuropaLeague2/Canal+LigaMulti5
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.3.4:8208
#EXTINF:-1,Canal+LigadeCampeones4/EuropaLeague3
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.3.5:8208
#EXTINF:-1,Canal+LigadeCampeones5/EuropaLeague4
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.3.6:8208
#EXTINF:-1,Canal+LigadeCampeones6/EuropaLeague5
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.3.7:8208
#EXTINF:-1,Canal+LigadeCampeones7/EuropaLeague6
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.123:8208
#EXTINF:-1,Canal+LigadeCampeones8/EuropaLeague7
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.124:8208
#EXTINF:-1,Canal+Ligadecampeones9
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.3.2:8208
#EXTINF:-1,Canal+LigadecampeonesBar
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.3.9:8208
#EXTINF:-1,Canal+LigaMulti
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.119:8208
#EXTINF:-1,Canal+LigaMulti2
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.120:8208
#EXTINF:-1,Canal+LigaMulti3
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.121:8208
#EXTINF:-1,Canal+LigaMulti4
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.122:8208
#EXTINF:-1,Canal24Horas
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.78:8208
#EXTINF:-1,CanaldelMes
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.99:8208
#EXTINF:-1,CanalPanda
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.117:8208
#EXTINF:-1,CastillayLeon7
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.109:8208
#EXTINF:-1,CCTV-E
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.65:8208
#EXTINF:-1,ClanTVE
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.80:8208
#EXTINF:-1,CMT
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.55:8208
#EXTINF:-1,CNBCEurope
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.7.69:8208
#EXTINF:-1,CNCWorld
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.221:8208
#EXTINF:-1,CNNi
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.40:8208
#EXTINF:-1,Cocina
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.27:8208
#EXTINF:-1,ComedyCentral
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.68:8208
#EXTINF:-1,ComedyCentralHD
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.174:8208
#EXTINF:-1,CosmoTV
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.15:8208
#EXTINF:-1,Crimen&Investigacion
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.57:8208
#EXTINF:-1,Cuatro
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.4:8208
#EXTINF:-1,CuatroHD
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.177:8208
#EXTINF:-1,Decasa
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.71:8208
#EXTINF:-1,DiscoveryChannel
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.21:8208
#EXTINF:-1,DiscoveryMAX
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.32:8208
#EXTINF:-1,DisneyChannel
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.64:8208
#EXTINF:-1,DisneyChannelHD
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.173:8208
#EXTINF:-1,DisneyJunior
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.10:8208
#EXTINF:-1,DisneyXD
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.11:8208
#EXTINF:-1,Divinity
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.48:8208
#EXTINF:-1,Energy
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.59:8208
#EXTINF:-1,Euronews
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.28:8208
#EXTINF:-1,Eurosport
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.18:8208
#EXTINF:-1,Eurosport2
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.37:8208
#EXTINF:-1,FDF
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.84:8208
#EXTINF:-1,FOX
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.74:8208
#EXTINF:-1,FOXHD
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.9.134:8208
#EXTINF:-1,Foxlife
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.112:8208
#EXTINF:-1,FoxNews
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.7.65:8208
#EXTINF:-1,France24(Ingl?s)
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.7.67:8208
#EXTINF:-1,FutbolReplay
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.97:8208
#EXTINF:-1,Gol2Internacional-EuropaLeague
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.251:8208
#EXTINF:-1,Gol2InternacionalHD
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.9.146:8208
#EXTINF:-1,Historia
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.19:8208
#EXTINF:-1,Hollywood
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.16:8208
#EXTINF:-1,I24News
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.220:8208
#EXTINF:-1,Iberalia
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.5.6:8208
#EXTINF:-1,IntereconomiaTV
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.63:8208
#EXTINF:-1,La1
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.76:8208
#EXTINF:-1,La2
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.2:8208
#EXTINF:-1,LaOtra
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.26:8208
#EXTINF:-1,LaSexta
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.58:8208
#EXTINF:-1,LaTiendaenCasa
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.98:8208
#EXTINF:-1,MGM
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.8:8208
#EXTINF:-1,MGMHD
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.9.132:8208
#EXTINF:-1,NATGEOWild
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.89:8208
#EXTINF:-1,NatGeoWildHD
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.9.136:8208
#EXTINF:-1,NationalGeographic
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.103:8208
#EXTINF:-1,Neox
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.107:8208
#EXTINF:-1,Nickelodeon
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.69:8208
#EXTINF:-1,Nova
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.106:8208
#EXTINF:-1,Odisea
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.22:8208
#EXTINF:-1,ParamountChannel
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.90:8208
#EXTINF:-1,RussiaToday(Ingl?s)
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.7.68:8208
#EXTINF:-1,SolMusica
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.39:8208
#EXTINF:-1,Sportmania
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.17:8208
#EXTINF:-1,SundanceChannel
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.102:8208
#EXTINF:-1,SyFy
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.111:8208
#EXTINF:-1,TCM
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.6.5:8208
#EXTINF:-1,Tele5
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.5:8208
#EXTINF:-1,Tele5HD
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.176:8208
#EXTINF:-1,Teledeporte
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.79:8208
#EXTINF:-1,Telemadrid
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.25:8208
#EXTINF:-1,TNT
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.44:8208
#EXTINF:-1,TV5MondeEurope
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.31:8208
#EXTINF:-1,VH1
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.75:8208
#EXTINF:-1,Viajar
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.20:8208
#EXTINF:-1,1
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.1:8208
#EXTINF:-1,5
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.45:8208
#EXTINF:-1,6
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.60:8208
#EXTINF:-1,7
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.77:8208
#EXTINF:-1,2
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.175:8208
#EXTINF:-1,3
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.184:8208
#EXTINF:-1,4
http://80.31.250.202:4022/udp/239.0.0.210:8208
[DOUBLEPOST=1423779965][/DOUBLEPOST]BG-DrundooDVR

Код:
#EXTM3U
#EXTINF:-1,24kitchen
http://74.122.193.208:1935/DrundooDVR/_definst_/smil:71338a95-df65-44bb-9893-51ff6e943802.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Balkanika Music TV
http://74.122.193.208:1935/DrundooDVR/_definst_/smil:776c511d-aee0-4e33-a44e-265e464c0a28.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,balkanika tv
http://74.122.193.208:1935/DrundooDVR/_definst_/smil:c8ce46ba-85a2-44f3-a343-bd36b4d3e96b.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,btv action
http://74.122.193.208:1935/DrundooDVR/_definst_/smil:40d963cc-b4e9-44fd-ba41-8d6addb370a6.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,bTV Cinema
http://74.122.193.208:1935/DrundooDVR/_definst_/smil:15820461-25d9-49a6-b9d4-e14b7a114fa3.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,btv hd
http://74.122.193.208:1935/DrundooDVR/_definst_/smil:04aa3aec-6f7b-4a8d-aa8b-d1214dcf4a02.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,CityTV
http://74.122.193.208:1935/DrundooDVR/_definst_/smil:e0820ba7-2c1a-4286-ac1b-f00bb9dcbe61.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Diema Family
http://74.122.193.208:1935/DrundooDVR/_definst_/smil:9aeee5c3-fc2d-4a0d-812f-d8e51195521d.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,diema tv
http://74.122.193.208:1935/DrundooDVR/_definst_/smil:a37e3f23-0783-4d0d-87c4-216dde88ce63.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Discovery Channel
http://74.122.193.208:1935/DrundooDVR/_definst_/smil:5339e06d-3be5-4ff7-bf18-9fc670d825a8.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Fen TV
http://74.122.193.208:1935/DrundooDVR/_definst_/smil:90e18283-cdb3-4c13-8c4f-b80897497858.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,fen tv
http://74.122.193.208:1935/DrundooDVR/_definst_/smil:0fb4c575-a628-422b-ace9-b30c94b1647e.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Folklor TV
http://74.122.193.208:1935/DrundooDVR/_definst_/smil:6362bbb5-cab5-4e6c-bf7b-e826dafe7bb2.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,FOX
http://74.122.193.208:1935/DrundooDVR/_definst_/smil:ec8798ba-ffc1-42c4-afba-97879bb48e7d.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Fox Crime Bulgaria
http://74.122.193.208:1935/DrundooDVR/_definst_/smil:e202fa94-3703-464d-8af9-f19345c088b7.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,FOX TV
http://74.122.193.208:1935/DrundooDVR/_definst_/smil:5d5c62ea-0554-4696-99b2-94036cc080e3.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Mezzo
http://74.122.193.208:1935/DrundooDVR/_definst_/smil:ca7e0e40-81b6-4c06-8941-29e1f8dde120.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,N
http://74.122.193.208:1935/DrundooDVR/_definst_/smil:76fb9045-19c1-4411-8674-51a0ef28e83d.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Nat Geo Wild
http://74.122.193.208:1935/DrundooDVR/_definst_/smil:14cca818-65c3-4908-a0cb-31ac7f1225a4.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,National Geographic
http://74.122.193.208:1935/DrundooDVR/_definst_/smil:5d08a7ac-3515-4410-a1a0-5a9a32373a02.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,News7
http://74.122.193.208:1935/DrundooDVR/_definst_/smil:189c2447-bd3d-4b27-aad6-7559c9c34428.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,NOVA
http://74.122.193.208:1935/DrundooDVR/_definst_/smil:f35257a4-e04e-40b8-9fb8-69cbcf748fcf.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,nova sport
http://74.122.193.208:1935/DrundooDVR/_definst_/smil:b0525ed5-1933-4408-9248-1569491c8448.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Nova Sport
http://74.122.193.208:1935/DrundooDVR/_definst_/smil:74010166-8ebf-4a14-9e8d-7a6e90072611.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Planeta
http://74.122.193.208:1935/DrundooDVR/_definst_/smil:405f1996-77f1-47e9-9646-0c6bfa5e18aa.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,planeta tv
http://74.122.193.208:1935/DrundooDVR/_definst_/smil:405f1996-77f1-47e9-9646-0c6bfa5e18aa.smil/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,ring tv
http://74.122.193.208:1935/DrundooDVR/_definst_/smil:3e8b626c-fcfc-4b2c-9a66-f649db7d488f.smil/playlist.m3u8
 
Последно уредено:
Член од
10 јули 2010
Мислења
2.880
Поени од реакции
3.936
Ja mogu da kazem ako me shvatite ??? sve al bas sve sto se javno stavi na forum ne pije vodu druga stvar je onaj koji je nasao dobre kanale posteno se namucio ili ne pise o tom javno i samim tim neda nikome i strogo ih cuva za sebe.

Ja mogu da razumijem te ljude u potpunosti i nisam od onih koji su zavidni tim ljudima oni imaju ja nemam.

Recimo za primjer i ovu vrstu kanala

a 1.png

itd....

Nije da su ljudi skrti i nedaju liste ... treba se i njih shvatiti.

Ima momentalno mugucnosti ali..... treba se dobro namuciti da bi te mogucnosti iskoristili samo uz velik trud i znanje jer... ako bi svako rekao svakome i javno na forumima pisao o tom kako sta radi bio bi veliki + za one provajdere koji nude IPTV jer iz dana u Dan zastita je sve jaca i jaca samim tim bolja i kvalitetnija tako da ce doc vrijeme da se nece skoro nista moc Free gledat kao sto je to sada momentalno slucaj itd......

Pozdrav
 

saskon

Член од
22 август 2008
Мислења
1.956
Поени од реакции
4.722
Ja mogu da kazem ako me shvatite ??? sve al bas sve sto se javno stavi na forum ne pije vodu druga stvar je onaj koji je nasao dobre kanale posteno se namucio ili ne pise o tom javno i samim tim neda nikome i strogo ih cuva za sebe.

Ja mogu da razumijem te ljude u potpunosti i nisam od onih koji su zavidni tim ljudima oni imaju ja nemam.

Recimo za primjer i ovu vrstu kanala

Прегледај го приврзокот 114195

itd....

Nije da su ljudi skrti i nedaju liste ... treba se i njih shvatiti.

Ima momentalno mugucnosti ali..... treba se dobro namuciti da bi te mogucnosti iskoristili samo uz velik trud i znanje jer... ako bi svako rekao svakome i javno na forumima pisao o tom kako sta radi bio bi veliki + za one provajdere koji nude IPTV jer iz dana u Dan zastita je sve jaca i jaca samim tim bolja i kvalitetnija tako da ce doc vrijeme da se nece skoro nista moc Free gledat kao sto je to sada momentalno slucaj itd......

Pozdrav
;)

 
Член од
11 април 2012
Мислења
3.330
Поени од реакции
3.301
Колкава треба да е интернет конекцијата за да се репродуцираат HD каналите?
Може немам знаење за како ги фаќаат каналите или како да си направам моја листа ама одговор на ова прашање може да ти дадам :)
Најниска брзина која е во можност да репродуцира ХД канал е 3,5Мб. Пожелно е да имаш најмалку 4Мб за да гледаш без проблем. Да бидеме реални нашите оператори не ни го овозможуваат т.е не ни даваат реална брзина како што е наведено во пакетот кој го плаќаш па пожелно е брзината според нашите да ти биде најмалку 6Мб.

Гледам доста е пишувано на темава па почнав од почеток да ја читам се надевам ќе добијам знаења кои ќе ми помогнат да допринесам мн повеќе тука.
 
Член од
30 јуни 2008
Мислења
1.830
Поени од реакции
1.079
Ставете се оптички интернет и ќе немате гајле за гледање. Плаќам 1000 ден. за 40мб/пс аплоуд и данлоуд.
 

MARCELLO

Модератор
Член од
15 јули 2007
Мислења
12.311
Поени од реакции
6.017
Зошто јас не можам да го инсталирам Simple плееров ? Ми излегува нешто Runtime Error
 

Kajgana Shop

На врв Bottom