Интернет радио и телевизија (стримови, прашања, генерална дискусија...)

Член од
16 јули 2013
Мислења
3.759
Поени од реакции
4.135
Part 2
Код:
#EXTINF:0,Pink 2 - Pink 2
http://webtropia1.narodnatv.info:80/live?channelId=157&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,PINK 3 - PINK 3
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=128&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Action - Pink Action
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=316&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Action 2 - Pink Action 2
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=26&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Action 3 - Pink Action 3
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=27&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Bravo - Pink Bravo
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=45&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Classic - Pink Classic
http://sall1.homelinux.net:80/live?channelId=12&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Comedy - Pink Comedy
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=38&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Erotic - Pink Erotic
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=6&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Erotic 2 - Pink Erotic 2
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=7&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Erotic 3 - Pink Erotic 3
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=8&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Erotic 4 - Pink Erotic 4
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=9&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Extra - Pink Extra
http://stream1.dyndns.ws:99/live?channelId=30&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Family - Pink Family
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=315&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Fashion - Pink Fashion
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=147&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,PINK FILM - PINK FILM
http://hrstream.homelinux.com:80/live?channelId=127&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Folk - Pink Folk
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=24&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Folk 2 - Pink Folk 2
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=25&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Horor - Pink Horor
http://hrstream.homelinux.com:80/live?channelId=33&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Live - Pink Live
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=34&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,PINK M - PINK M
http://sall1.homelinux.net:80/live?channelId=126&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Movies - Pink Movies
http://hrstream.homelinux.com:80/live?channelId=317&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Movies 2 - Pink Movies 2
http://hrstream.homelinux.com:80/live?channelId=35&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Movies 3 - Pink Movies 3
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=36&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Music - Pink Music
http://sangajstream.dyndns.biz:80/live?channelId=177&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Music 2 - Pink Music 2
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=13&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Music 3 - Pink Music 3
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=37&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Music 4 - Pink Music 4
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=148&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Music 5 - Pink Music 5
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=149&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Nostalgija - Pink Nostalgija
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=146&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Pedia - Pink Pedia
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=138&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Plus - Pink Plus
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=31&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Premium - Pink Premium
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=39&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Reality - Pink Reality
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=40&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Rockenrol - Pink Rock
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=28&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Soap - Pink Soap
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=41&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Srbija - Pink Srbija
http://stream1.dyndns.ws:99/live?channelId=283&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Style - Pink Style
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=11&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Western - Pink Western
http://hrstream.homelinux.com:80/live?channelId=10&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink World - Pink World
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=42&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pink Zabava - Pink Zabava
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=43&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,POP BRIO - POP BRIO
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=310&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,POP KINO - POP KINO
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=311&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,POP OTO - POP OTO
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=312&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Posavina TV - Posavina TV
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=117&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,POX Sport 5 - POX Sport 5
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=264&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Pro 7 - Pro 7
http://iptvbh.dyndns.org:89/live?channelId=174&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Prva - Prva
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=106&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Prva Plus - Prva Plus
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=107&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Puls 4 - Puls 4
http://webtropia1.narodnatv.info:80/live?channelId=154&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,RTK 1 Sat (Kosovo) - RTK 1 Sat (Kosovo)
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=275&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,RTL - RTL
http://narodnatv.dyndns.tv:2801/live?channelId=58&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,RTL 2 - RTL 2
http://sangajstream.dyndns.biz:80/live?channelId=59&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,RTL 2 DE - RTL 2 DE
http://iptvbh.dyndns.org:89/live?channelId=169&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,RTL DE - RTL DE
http://iptvbh.dyndns.org:89/live?channelId=170&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,RTL Kockica - RTL Kockica
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=103&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,RTRS - RTRS
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=122&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,RTS 1 - RTS 1
http://hrstream.homelinux.com:80/live?channelId=104&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,RTS 2 - RTS 2
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=105&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,RTS HD - RTS HD
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=188&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,RTV 1 (Vojvodina) - RTV 1 (Vojvodina)
http://sall1.homelinux.net:80/live?channelId=163&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,RTV Novi Pazar - RTV Novi Pazar
http://sall1.homelinux.net:80/live?channelId=162&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,RTVSP - RTVSP
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=132&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Sandzak TV - Sandzak TV
http://stream1.dyndns.ws:99/live?channelId=245&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Sat 1 - Sat 1
http://iptvbh.dyndns.org:89/live?channelId=172&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,SciFi - SciFi
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=271&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Servus TV - Servus TV
http://webtropia1.narodnatv.info:80/live?channelId=156&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Sitel - Sitel
http://sall1.homelinux.net:80/live?channelId=136&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Sky Action - Sky Action
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=284&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Sky Bundesliga - Sky Bundesliga
http://narodnatv.dyndns.tv:2801/live?channelId=209&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Sky Cinema - Sky Cinema
http://exstrimer.dyndns.biz:5300/live?channelId=285&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Skysport 1 DE - Skysport 1 DE
http://narodnatv.dyndns.tv:2801/live?channelId=207&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Skysport 2 DE - Skysport 2 DE
http://narodnatv.dyndns.tv:2801/live?channelId=208&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,SLO TV1 - SLO TV1
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=296&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,SLO TV2 - SLO TV2
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=297&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,SLO TV3 - SLO TV3
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=298&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Slon Extra - Slon Extra
http://exstrimer.dyndns.biz:5300/live?channelId=134&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,SMART SPOR 2 HD - SMART SPOR 2 HD
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=278&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,SMART SPOR HD - SMART SPOR HD
http://narodnatv.dyndns.tv:2801/live?channelId=255&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,SMART TV - SMART TV
http://exstrimer.dyndns.biz:5300/live?channelId=308&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,SPORT KLUB 1 - SPORT KLUB 1
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=109&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,SPORT KLUB 2 - SPORT KLUB 2
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=110&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,SPORT KLUB 3 - SPORT KLUB 3
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=111&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Sport1 Extra 2 - Sport1 Extra 2
http://sangajstream.dyndns.biz:80/live?channelId=266&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Sport1 Select - Sport1 Select
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=268&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Super RTL - Super RTL
http://iptvbh.dyndns.org:89/live?channelId=145&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Telma - Telma
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=54&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,TLC - TLC
http://stream1.dyndns.ws:99/live?channelId=55&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Travel Channel - Travel Channel
http://sall1.homelinux.net:80/live?channelId=292&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Tring Comedy - Tring Comedy
http://sall1.homelinux.net:80/live?channelId=303&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Tring Max - Tring Max
http://sall1.homelinux.net:80/live?channelId=304&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,TRT 1 - TRT 1
http://sangajstream.dyndns.biz:80/live?channelId=180&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,TRT 4 - TRT 4
http://sall1.homelinux.net:80/live?channelId=184&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,TRT Belgesel - TRT Belgesel
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=185&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,TRT Haber - TRT Haber
http://sangajstream.dyndns.biz:80/live?channelId=181&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,TRT Music - TRT Music
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=187&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,TRT Okul - TRT Okul
http://sangajstream.dyndns.biz:80/live?channelId=186&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,TRT Sport - TRT Sport
http://sangajstream.dyndns.biz:80/live?channelId=183&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,TV 1 - TV 1
http://iptvbh.dyndns.org:89/live?channelId=73&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,TV 1000 - TV 1000
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=56&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,TV Bugojno - TV Bugojno
http://sangajstream.dyndns.biz:80/live?channelId=259&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,TV LESKOVAC - TV LESKOVAC
http://stream1.dyndns.ws:99/live?channelId=300&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,TV TK - TV TK
http://exstrimer.dyndns.biz:5300/live?channelId=133&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,VIASAT HISTORY - VIASAT HISTORY
http://hrstream.homelinux.com:80/live?channelId=114&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Viasat Nature - Viasat Nature
http://hrstream.homelinux.com:80/live?channelId=115&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,VOX - VOX
http://iptvbh.dyndns.org:89/live?channelId=175&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Yu planet radio - Yu planet radio
http://stream.narodnatv.info:80/live?channelId=390&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,Z1 - Z1
http://sall1.homelinux.net:80/live?channelId=247&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
#EXTINF:0,ZDF - ZDF
http://iptvbh.dyndns.org:89/live?channelId=173&uid=2473&deviceUser=saba154&devicePass=saba787
[DOUBLEPOST=1423950195][/DOUBLEPOST]
Ke simnes ovaa
Код:
http://iptv.gen12.net/bugtracker/file_download.php?file_id=1579&type=bug
ili
Код:
http://iptv.gen12.net/bugtracker/file_download.php?file_id=1784&type=bug
za ubacuvanje u simple odis po upatstvo vo fajlot posle startuvas simple tv i ides u konfiguracija ko na slikava
Прегледај го приврзокот 114333

ako si reg na nivniot sajt ke ti povlece preku 600 kanali a bez registracija okolu 200[DOUBLEPOST=1423950272][/DOUBLEPOST]A skripti za simple si simnuvas od tuka
Код:
http://iptv.gen12.net/bugtracker/view_all_bug_page.php
Која верзија на Симпл ТВ ја имаш и ако можеш да ми дадеш линк зашо на мојава ми вади ерор нешто...
 

bobanku

Macedonia timeless
Член од
16 септември 2012
Мислења
2.086
Поени од реакции
2.046
Која верзија на Симпл ТВ ја имаш и ако можеш да ми дадеш линк зашо на мојава ми вади ерор нешто...
Momentalno ja testiram poslednava samo vo nea nema torentv i uste nekoi kako megatv alfontv 1torrent itd toa treba sam da simnes i ubacis
Код:
http://www.mediafire.com/download/ddxe6cdesyru8vo/SimpleTV+0.4.8+b9.zip
inaku imas poveke verzii tuka
Код:
http://iptv.gen12.net/bugtracker/bug_revision_view_page.php?bug_id=712
i ako sakas da skeniras preku simple tv na instaliranite verzii ne odi skeniranje samo na portable[DOUBLEPOST=1423951112][/DOUBLEPOST]Tring Tv
Код:
#EXTM3U
#EXTINF:-1,Abc
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/50.m3u8
#EXTINF:-1,Alsat M
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/54.m3u8
#EXTINF:-1,Bang Bang
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/8.m3u8
#EXTINF:-1,Comedy Central
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/42.m3u8
#EXTINF:-1,Cufo T
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/30.m3u8
#EXTINF:-1,Digi Gold
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/33.m3u8
#EXTINF:-1,Disney Channel
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/32.m3u8
#EXTINF:-1,Explorer Histori
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/64.m3u8
#EXTINF:-1,Explorer Natyra T
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/63.m3u8
#EXTINF:-1,Explorer Shkence
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/10.m3u8
#EXTINF:-1,Explorer Shkenc Ipk
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/61.m3u8
#EXTINF:-1,Film 1HD
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/34.m3u8
#EXTINF:-1,Film 2 HD
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/23.m3u8
#EXTINF:-1,Film Action
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/25.m3u8
#EXTINF:-1,Film Aksion
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/40.m3u8
#EXTINF:-1,Film Autor
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/36.m3u8
#EXTINF:-1,Film Drame
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/39.m3u8
#EXTINF:-1,Film Hits
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/37.m3u8
#EXTINF:-1,Film Komedi
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/4.m3u8
#EXTINF:-1,Film Komedi T
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/41.m3u8
#EXTINF:-1,Film Nje HD
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/22.m3u8
#EXTINF:-1,Film Plus
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/6.m3u8
#EXTINF:-1,Film Thriller
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/38.m3u8
#EXTINF:-1,Film Triller
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/24.m3u8
#EXTINF:-1,Fox Crime
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/43.m3u8
#EXTINF:-1,Fox Life
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/44.m3u8
#EXTINF:-1,Junior Tv
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/9.m3u8
#EXTINF:-1,Junior TV T
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/31.m3u8
#EXTINF:-1,Klan
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/3.m3u8
#EXTINF:-1,Klan HD
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/21.m3u8
#EXTINF:-1,Klan HD T
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/27.m3u8
#EXTINF:-1,Klan Kosova
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/53.m3u8
#EXTINF:-1,Ktv
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/52.m3u8
#EXTINF:-1,Mad Albania
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/19.m3u8
#EXTINF:-1,Mad TV Greece
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/11.m3u8
#EXTINF:-1,Nat Geo Wild
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/68.m3u8
#EXTINF:-1,RTV21
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/51.m3u8
#EXTINF:-1,Sky Action
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/17.m3u8
#EXTINF:-1,Star Plus
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/16.m3u8
#EXTINF:-1,Super Sport 1 HD
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/45.m3u8
#EXTINF:-1,T
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/55.m3u8
#EXTINF:-1,Top Channel HD
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/26.m3u8
#EXTINF:-1,Top Channel Tibo
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/20.m3u8
#EXTINF:-1,Top News
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/2.m3u8
#EXTINF:-1,Travel Channel HD
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/67.m3u8
#EXTINF:-1,Tring Comedy
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/13.m3u8
#EXTINF:-1,Tring Living
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/14.m3u8
#EXTINF:-1,Tring Max
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/12.m3u8
#EXTINF:-1,Tring Tring
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/15.m3u8
#EXTINF:-1,Vizion Plus
http://5.189.131.126:9705/live/thedream-sat/thedream-sat/49.m3u8
 

bobanku

Macedonia timeless
Член од
16 септември 2012
Мислења
2.086
Поени од реакции
2.046
Uste edna ex-yu lista
Код:
#EXTM3U
#EXTINF:0,24 Kitchen - 24 Kitchen
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=46&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,3 Sat - 3 Sat
http://webtropia1.narodnatv.info:80/live?channelId=143&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,A1 Balkan - A1 Balkan
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=287&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,A1 Espana - A1 Espana
http://sangajstream.dyndns.biz:80/live?channelId=338&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,A1 HD Internacional - A1 HD Internacional
http://sangajstream.dyndns.biz:80/live?channelId=387&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Al Jazeera - Al Jazeera
http://narodnatv.dyndns.tv:2801/live?channelId=5&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Alfa - Alfa
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=47&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Alfa TV - Alfa TV
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=32&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Animal Planet - Animal Planet
http://sall1.homelinux.net:80/live?channelId=76&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Arena Sport 1 SR - Arena Sport 1 SR
http://hrstream.homelinux.com:80/live?channelId=77&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Arena Sport 2 SR - Arena Sport 2 SR
http://hrstream.homelinux.com:80/live?channelId=79&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,ARENA SPORT 3 HD CRO - ARENA SPORT 3 HD CRO
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=82&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Arena Sport 3 SR - Arena Sport 3 SR
http://hrstream.homelinux.com:80/live?channelId=81&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,ARENA SPORT 4 HD CRO - ARENA SPORT 4 HD CRO
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=84&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Arena Sport 4 SR - Arena Sport 4 SR
http://hrstream.homelinux.com:80/live?channelId=83&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,ARENA SPORT 5 SR - ARENA SPORT 5 SR
http://hrstream.homelinux.com:80/live?channelId=85&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Arena Sport HD 1 CRO - Arena Sport HD 1 CRO
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=78&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Arena Sport HD 2 CRO - Arena Sport HD 2 CRO
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=80&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Arte - ARTE
http://iptvbh.dyndns.org:89/live?channelId=165&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,ATV - ATV
http://webtropia1.narodnatv.info:80/live?channelId=155&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,AXN - AXN
http://sall1.homelinux.net:80/live?channelId=86&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,AXN Spin - AXN Spin
http://sangajstream.dyndns.biz:80/live?channelId=348&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,B92 - B92
http://exstrimer.dyndns.biz:5300/live?channelId=87&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Balkanika - Balkanika
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=29&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,BELLE AMIE NIS - BELLE AMIE NIS
http://stream1.dyndns.ws:99/live?channelId=301&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,BHT 1 - BHT 1
http://webtropia1.narodnatv.info:80/live?channelId=21&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,BHT 2 - BHT 2
http://stream1.dyndns.ws:99/live?channelId=386&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,BN Music - BN Music
http://sall1.homelinux.net:80/live?channelId=161&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,BN Televizija - BN Televizija
http://sall1.homelinux.net:80/live?channelId=18&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Boka TV - Boka TV
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=123&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Bummerang - Bummerang
http://narodnatv.dyndns.tv:2801/live?channelId=281&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,CBS Reality - CBS Reality
http://exstrimer.dyndns.biz:5300/live?channelId=282&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Cinemax - Cinemax
http://narodnatv.dyndns.tv:2801/live?channelId=89&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Cinemax 2 - Cinemax 2
http://narodnatv.dyndns.tv:2801/live?channelId=90&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Cinestar Premiere - Cinestar Premiere
http://sall1.homelinux.net:80/live?channelId=91&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Cinestar Premiere 2 - Cinestar Premiere 2
http://sall1.homelinux.net:80/live?channelId=92&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,CITY TV - CITY TV
http://sall1.homelinux.net:80/live?channelId=48&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,CMC - CMC
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=93&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Crime Investigation Network - Crime Investigation Network
http://hrstream.homelinux.com:80/live?channelId=108&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,D-MAX - D-MAX
http://iptvbh.dyndns.org:89/live?channelId=166&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Das Erste - Das Erste
http://iptvbh.dyndns.org:89/live?channelId=164&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Discovery - Discovery
http://hrstream.homelinux.com:80/live?channelId=94&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Discovery ID - Discovery ID
http://hrstream.homelinux.com:80/live?channelId=95&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,DM Sat - DM Sat
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=64&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Doma - Doma
http://stream1.dyndns.ws:99/live?channelId=60&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Duga TV - Duga TV
http://stream1.dyndns.ws:99/live?channelId=252&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,E! Entertainment TV - E! Entertainment TV
http://stream1.dyndns.ws:99/live?channelId=279&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Eagle Cinema 1 - Eagle Cinema 1
http://sangajstream.dyndns.biz:80/live?channelId=378&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Eagle Kids HD - Eagle Kids HD
http://webtropia1.narodnatv.info:80/live?channelId=379&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Eurosport 1 - Euro Sport 1
http://webtropia1.narodnatv.info:80/live?channelId=19&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Eurosport 2 - Eurosport 2
http://sall1.homelinux.net:80/live?channelId=20&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Extra 3 Info - Extra 3 Info
http://narodnatv.dyndns.tv:2801/live?channelId=277&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Face TV HD - Face TV HD
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=15&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Fox - Fox
http://webtropia1.narodnatv.info:80/live?channelId=70&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Fox Crime - Fox Crime
http://webtropia1.narodnatv.info:80/live?channelId=71&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Fox Life - Fox Life
http://webtropia1.narodnatv.info:80/live?channelId=72&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,FOX Sport 1 - FOX Sport 1
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=260&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,FOX Sport 2 - FOX Sport 2
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=261&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,FOX Sport 3 - FOX Sport 3
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=262&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,FOX Sport 4 - FOX Sport 4
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=263&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,FTV - FTV
http://stream1.dyndns.ws:99/live?channelId=65&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Grand Televizija - Grand Televizija
http://hrstream.homelinux.com:80/live?channelId=3&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,HAPPY - HAPPY
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=98&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Hayat BiH - Hayat BiH
http://webtropia1.narodnatv.info:80/live?channelId=16&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Hayat Folk - Hayat Folk
http://exstrimer.dyndns.biz:5300/live?channelId=17&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Hayat plus - Hayat plus
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=119&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Hayatovci - Hayatovci
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=120&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,HBO Adria - HBO Adria
http://narodnatv.dyndns.tv:2801/live?channelId=68&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,HBO Comedy - HBO Comedy
http://narodnatv.dyndns.tv:2801/live?channelId=69&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,HD EROX - HD EROX
http://exstrimer.dyndns.biz:5300/live?channelId=293&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,HD EROXXX - HD EROXXX
http://narodnatv.dyndns.tv:2801/live?channelId=294&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,History Channel HD - History Channel HD
http://webtropia1.narodnatv.info:80/live?channelId=99&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,HRT 1 - HRT 1
http://stream1.dyndns.ws:99/live?channelId=61&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,HRT 2 - HRT 2
http://webtropia1.narodnatv.info:80/live?channelId=62&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,HRT 3 - HRT 3
http://stream1.dyndns.ws:99/live?channelId=63&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,HRT 4 - HRT 4
http://webtropia1.narodnatv.info:80/live?channelId=2&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTVLCOPT:network-caching=1000
http://stream6.dyndns.tv:8888/get.php?username=saba154&password=saba787&type=m3u
#EXTINF:0,Jugoton - Jugoton
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=160&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,K3 - K3
http://exstrimer.dyndns.biz:5300/live?channelId=321&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Kabel 1 - Kabel 1
http://iptvbh.dyndns.org:89/live?channelId=171&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Kanal 5 - Kanal 5
http://sall1.homelinux.net:80/live?channelId=49&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,KiKa - KiKa
http://iptvbh.dyndns.org:89/live?channelId=179&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Klasik TV - Klasik TV
http://sall1.homelinux.net:80/live?channelId=100&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Kopernikus 1 - Kopernikus 1
http://stream.narodnatv.info:80/live?channelId=388&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Kopernikus 2 - Kopernikus 2
http://stream.narodnatv.info:80/live?channelId=389&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,LIG TV HD - LIGTV HD
http://stream1.dyndns.ws:99/live?channelId=246&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Mini TV - Mini TV
http://webtropia1.narodnatv.info:80/live?channelId=51&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,MKTV 2 Sat - MKTV 2 Sat
http://sangajstream.dyndns.biz:80/live?channelId=253&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,MRT 1 - MRT 1
http://exstrimer.dyndns.biz:5300/live?channelId=302&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,MTV Hits - MTV Hits
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=44&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,MTV Igman - MTV Igman
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=176&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,N1 TV BIH SD - N1 TV BIH SD
http://stream1.dyndns.ws:99/live?channelId=273&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,N24 - N24
http://iptvbh.dyndns.org:89/live?channelId=167&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,National Geographic - National Geographic
http://hrstream.homelinux.com:80/live?channelId=102&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Nickelodeon - Nickelodeon
http://iptvbh.dyndns.org:89/live?channelId=168&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Nova SR - Nova SR
http://exstrimer.dyndns.biz:5300/live?channelId=67&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Nova TV - Nova TV
http://sangajstream.dyndns.biz:80/live?channelId=57&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,NTV - NTV
http://iptvbh.dyndns.org:89/live?channelId=142&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,OBN - OBN
http://exstrimer.dyndns.biz:5300/live?channelId=130&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,ORF EINS - ORF EINS
http://webtropia1.narodnatv.info:80/live?channelId=150&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,ORF III - ORF III
http://webtropia1.narodnatv.info:80/live?channelId=152&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,ORF Sport+ - ORF Sport+
http://webtropia1.narodnatv.info:80/live?channelId=153&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,ORF2 - ORF2
http://webtropia1.narodnatv.info:80/live?channelId=151&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,OTV Valentino - OTV Valentino
http://sall1.homelinux.net:80/live?channelId=116&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,PENTHOUSE HD 1 +18 - PENTHOUSE HD 1 +18
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=131&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink - Pink
http://sall1.homelinux.net:80/live?channelId=129&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink BH - Pink  BH
http://hrstream.homelinux.com:80/live?channelId=23&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
 

bobanku

Macedonia timeless
Член од
16 септември 2012
Мислења
2.086
Поени од реакции
2.046
Part 2
Код:
#EXTINF:0,Pink 2 - Pink 2
http://webtropia1.narodnatv.info:80/live?channelId=157&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,PINK 3 - PINK 3
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=128&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Action - Pink Action
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=316&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Action 2 - Pink Action 2
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=26&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Action 3 - Pink Action 3
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=27&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Bravo - Pink Bravo
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=45&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Classic - Pink Classic
http://sall1.homelinux.net:80/live?channelId=12&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Comedy - Pink Comedy
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=38&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Erotic - Pink Erotic
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=6&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Erotic 2 - Pink Erotic 2
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=7&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Erotic 3 - Pink Erotic 3
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=8&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Erotic 4 - Pink Erotic 4
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=9&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Extra - Pink Extra
http://stream1.dyndns.ws:99/live?channelId=30&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Family - Pink Family
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=315&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Fashion - Pink Fashion
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=147&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,PINK FILM - PINK FILM
http://hrstream.homelinux.com:80/live?channelId=127&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Folk - Pink Folk
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=24&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Folk 2 - Pink Folk 2
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=25&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Horor - Pink Horor
http://hrstream.homelinux.com:80/live?channelId=33&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Live - Pink Live
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=34&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,PINK M - PINK M
http://sall1.homelinux.net:80/live?channelId=126&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Movies - Pink Movies
http://hrstream.homelinux.com:80/live?channelId=317&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Movies 2 - Pink Movies 2
http://hrstream.homelinux.com:80/live?channelId=35&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Movies 3 - Pink Movies 3
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=36&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Music - Pink Music
http://sangajstream.dyndns.biz:80/live?channelId=177&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Music 2 - Pink Music 2
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=13&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Music 3 - Pink Music 3
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=37&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Music 4 - Pink Music 4
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=148&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Music 5 - Pink Music 5
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=149&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Nostalgija - Pink Nostalgija
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=146&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Pedia - Pink Pedia
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=138&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Plus - Pink Plus
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=31&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Premium - Pink Premium
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=39&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Reality - Pink Reality
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=40&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Rockenrol - Pink Rock
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=28&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Soap - Pink Soap
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=41&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Srbija - Pink Srbija
http://stream1.dyndns.ws:99/live?channelId=283&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Style - Pink Style
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=11&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Western - Pink Western
http://hrstream.homelinux.com:80/live?channelId=10&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink World - Pink World
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=42&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pink Zabava - Pink Zabava
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=43&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,POP BRIO - POP BRIO
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=310&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,POP KINO - POP KINO
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=311&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,POP OTO - POP OTO
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=312&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Posavina TV - Posavina TV
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=117&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,POX Sport 5 - POX Sport 5
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=264&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Pro 7 - Pro 7
http://iptvbh.dyndns.org:89/live?channelId=174&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Prva - Prva
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=106&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Prva Plus - Prva Plus
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=107&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Puls 4 - Puls 4
http://webtropia1.narodnatv.info:80/live?channelId=154&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,RTK 1 Sat (Kosovo) - RTK 1 Sat (Kosovo)
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=275&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,RTL - RTL
http://narodnatv.dyndns.tv:2801/live?channelId=58&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,RTL 2 - RTL 2
http://sangajstream.dyndns.biz:80/live?channelId=59&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,RTL 2 DE - RTL 2 DE
http://iptvbh.dyndns.org:89/live?channelId=169&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,RTL DE - RTL DE
http://iptvbh.dyndns.org:89/live?channelId=170&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,RTL Kockica - RTL Kockica
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=103&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,RTRS - RTRS
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=122&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,RTS 1 - RTS 1
http://hrstream.homelinux.com:80/live?channelId=104&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,RTS 2 - RTS 2
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=105&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,RTS HD - RTS HD
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=188&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,RTV 1 (Vojvodina) - RTV 1 (Vojvodina)
http://sall1.homelinux.net:80/live?channelId=163&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,RTV Novi Pazar - RTV Novi Pazar
http://sall1.homelinux.net:80/live?channelId=162&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,RTVSP - RTVSP
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=132&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Sandzak TV - Sandzak TV
http://stream1.dyndns.ws:99/live?channelId=245&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Sat 1 - Sat 1
http://iptvbh.dyndns.org:89/live?channelId=172&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,SciFi - SciFi
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=271&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Servus TV - Servus TV
http://webtropia1.narodnatv.info:80/live?channelId=156&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Sitel - Sitel
http://sall1.homelinux.net:80/live?channelId=136&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Sky Action - Sky Action
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=284&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Sky Bundesliga - Sky Bundesliga
http://narodnatv.dyndns.tv:2801/live?channelId=209&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Sky Cinema - Sky Cinema
http://exstrimer.dyndns.biz:5300/live?channelId=285&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Skysport 1 DE - Skysport 1 DE
http://narodnatv.dyndns.tv:2801/live?channelId=207&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Skysport 2 DE - Skysport 2 DE
http://narodnatv.dyndns.tv:2801/live?channelId=208&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,SLO TV1 - SLO TV1
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=296&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,SLO TV2 - SLO TV2
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=297&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,SLO TV3 - SLO TV3
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=298&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Slon Extra - Slon Extra
http://exstrimer.dyndns.biz:5300/live?channelId=134&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,SMART SPOR 2 HD - SMART SPOR 2 HD
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=278&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,SMART SPOR HD - SMART SPOR HD
http://narodnatv.dyndns.tv:2801/live?channelId=255&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,SMART TV - SMART TV
http://exstrimer.dyndns.biz:5300/live?channelId=308&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,SPORT KLUB 1 - SPORT KLUB 1
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=109&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,SPORT KLUB 2 - SPORT KLUB 2
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=110&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,SPORT KLUB 3 - SPORT KLUB 3
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=111&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Sport1 Extra 2 - Sport1 Extra 2
http://sangajstream.dyndns.biz:80/live?channelId=266&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Sport1 Select - Sport1 Select
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=268&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Super RTL - Super RTL
http://iptvbh.dyndns.org:89/live?channelId=145&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Telma - Telma
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=54&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,TLC - TLC
http://stream1.dyndns.ws:99/live?channelId=55&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Travel Channel - Travel Channel
http://sall1.homelinux.net:80/live?channelId=292&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Tring Comedy - Tring Comedy
http://sall1.homelinux.net:80/live?channelId=303&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Tring Max - Tring Max
http://sall1.homelinux.net:80/live?channelId=304&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,TRT 1 - TRT 1
http://sangajstream.dyndns.biz:80/live?channelId=180&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,TRT 4 - TRT 4
http://sall1.homelinux.net:80/live?channelId=184&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,TRT Belgesel - TRT Belgesel
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=185&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,TRT Haber - TRT Haber
http://sangajstream.dyndns.biz:80/live?channelId=181&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,TRT Music - TRT Music
http://stream6.dyndns.tv:8888/live?channelId=187&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,TRT Okul - TRT Okul
http://sangajstream.dyndns.biz:80/live?channelId=186&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,TRT Sport - TRT Sport
http://sangajstream.dyndns.biz:80/live?channelId=183&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,TV 1 - TV 1
http://iptvbh.dyndns.org:89/live?channelId=73&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,TV 1000 - TV 1000
http://srv2.narodnatv.info:80/live?channelId=56&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,TV Bugojno - TV Bugojno
http://sangajstream.dyndns.biz:80/live?channelId=259&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,TV LESKOVAC - TV LESKOVAC
http://stream1.dyndns.ws:99/live?channelId=300&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,TV TK - TV TK
http://exstrimer.dyndns.biz:5300/live?channelId=133&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,VIASAT HISTORY - VIASAT HISTORY
http://hrstream.homelinux.com:80/live?channelId=114&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Viasat Nature - Viasat Nature
http://hrstream.homelinux.com:80/live?channelId=115&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,VOX - VOX
http://iptvbh.dyndns.org:89/live?channelId=175&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Yu planet radio - Yu planet radio
http://stream.narodnatv.info:80/live?channelId=390&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,Z1 - Z1
http://sall1.homelinux.net:80/live?channelId=247&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
#EXTINF:0,ZDF - ZDF
http://iptvbh.dyndns.org:89/live?channelId=173&uid=2473&deviceUser=Muharemmag&devicePass=Ga4Ub41Y
 
Член од
16 јули 2013
Мислења
3.759
Поени од реакции
4.135
Да предложи некој Андроид Боксче кај што ќе можам да пуштам листи преку (Коди,Симпл,ВЛЦ....) И некое конкретно да посочи или каде да најдам во МК,и да не е прескапо...
 
Член од
27 јануари 2015
Мислења
562
Поени од реакции
548
AcestreamArena Sport HD, Sport Klub,Sky Sports,NBA,BT Sport... спортски канали
Код:
#EXTM3U

#EXTINF:-1,ARENA SPORT 1
acestream://c70805467a2451dfdaa2ce6e667c22ee455174e6
#EXTINF:-1,ARENA SPORT 1 HD Croatia
acestream://3755d3c9ffd4d01cc65c179777b147f82d6fd3a8
#EXTINF:-1,ARENA SPORT 2
acestream://9fd516db2196c14de75167d3e7d635b8d90b571c
#EXTINF:-1,ARENA SPORT 2 HD Croatia
acestream://1aeeb02d98bdc605e5303d0853d3d96674cc4477
#EXTINF:-1,ARENA SPORT 3
acestream://10f5a884a83766445dcaad4066d3761d6b812386
#EXTINF:-1,ARENA SPORT 3 HD Croatia
acestream://4fe51412d33c9be200a92d70b812e0ebd124d891
#EXTINF:-1,ARENA SPORT 4
acestream://2b4c08102cc44a17efa593df5bf79127a9eea16d
#EXTINF:-1,ARENA SPORT 4 HD Croatia
acestream://e34be62395a5b6a8d1092398327b8f2398bb9a05
#EXTINF:-1,SPORT KLUB 1 HRV
acestream://83ec97d4100577497e59692103c02177068c7191
#EXTINF:-1,SPORT KLUB 1 SRB
acestream://ceb6c7f10f489f5aa9af28c793040be078f0e8dd
#EXTINF:-1,SPORT KLUB 2 SRB
acestream://570958d3b4d28d7b65c6c01161319872dca0e2fc
#EXTINF:-1,SPORT KLUB 3 SRB
acestream://4d84acdd898dbac42bf6ad0ca784580291341126
#EXTINF:-1,EUROSPORT
acestream://d687f141906095c604c75352d1869ef44deee5e1
#EXTINF:-1,EUROSPORT 2
acestream://2612d3fe6119468b29a915aef76439f63c4a14fa
#EXTINF:-1,EUROSPORT 2 HD
acestream://a5d60fcc92af846afb8b48cd559c299557450f3d
#EXTINF:-1,EUROSPORT HD
acestream://41a7039ac9f33f185d12e916626b1005e8e6f2c3
#EXTINF:-1,EXTREME SPORTS
acestream://10b329329d39842a9258823d102752552c66d55a
#EXTINF:-1,SKY SPORT (Italia)
acestream://640eb065872ffd55431698b24d30593437275599
#EXTINF:-1,SKY SPORTS 1
acestream://e6aaeb0c93c291a4cfe2c04d05c6b1e906f54955
#EXTINF:-1,SKY SPORTS 2
acestream://c36cfe788f185f7e7238b021e738951628336cfe
#EXTINF:-1,SKY SPORTS 3
acestream://7f480a00ac478b65fb75cfdde76ef38ee151b887
#EXTINF:-1,SKY SPORTS 5
acestream://e72bb7060e8e4780e65ed45e81bf09bf352f496b
#EXTINF:-1,SKY SPORTS F1
acestream://2dff503259045e4d119e6e972a3db8521c47198a
#EXTINF:-1,BT SPORT 1
acestream://923cfd5ece05a56a99024e5f56297e6e0bd69515
#EXTINF:-1,BT SPORT 2
acestream://420ad279e44eef83b36673f4352373869e86a322
#EXTINF:-1,NBA HD
acestream://4bd75bd4f1bea41c693f1dcab520a6b2ba1bba76
#EXTINF:-1,NBA TV
acestream://cc8a9dfb31323ba2c2c3e337994a53be813b1686
#EXTINF:-1,SUPER TENNIS HD
acestream://1ddede6c49ff52b8f9a55e71f8eb42f179f9c1a8
#EXTINF:-1,SPORT 1 HUN
acestream://728f78697941169b00268c022ac770cc2989f563
#EXTINF:-1,FOX SPORTS 2 NDL
acestream://9f69c544d2b91e1beee94972bc943ce9fe1a40f0
#EXTINF:-1,C More Live
acestream://20b57889e46740135bdc62ac9f4f27789a221d8d
#EXTINF:-1,C More Tennis
acestream://396fd42de0784507c050e721d85c7ce4b261318b
#EXTINF:-1,Canal+ Deportes ES
acestream://d3f9c3afe670c596eaef768ace8c5c3071e12f03
#EXTINF:-1,Canal+ Futbol ES
acestream://7aba3acd4761ec89f447d2daef908f1de01f2201
#EXTINF:-1,Canal+ Liga
acestream://5d2341391e460050b87694dde553f141c0a5d9ce
#EXTINF:-1,Canal+ Liga de Campeones ES
acestream://8572dc2e68fe371d61244cba3b8a4ec4d3b49ead
#EXTINF:-1,SPORT 1 Select
acestream://9655f7f0322a99415adf333820738ca17457c01d
#EXTINF:-1,SPORT 1 Voetbal
acestream://39236bbd5a5c713953ac27de1692d56e4323e6a9
#EXTINF:-1,SPORT 2 HUN
acestream://398c39c8b825c914fc86f225b43b60009eca9a44
#EXTINF:-1,SPORT 5
acestream://d069e6454f1b293e4b22fb0d9e42ad077f728d9c
#EXTINF:-1,SPORTMANIA ESP
acestream://642a383e03713b3e281ae6c5ea7fe3d03a1543c6
#EXTINF:-1,SENATA SPORTS Ireland
acestream://5f380dc00ee7500d206a9aa6292df9c0f9ff56d7
#EXTINF:-1,OTE Sport 1 HD
acestream://812fa470d52ef595109f18aaf6015d200d80f580
#EXTINF:-1,OTE Sport 2 HD
acestream://763aed8d43dfe812945ac4602b01d1233bc41693
#EXTINF:-1,OTE Sport 3 HD
acestream://8bac2387b27f5ae9f59bec06811711915ccb485e
#EXTINF:-1,OTE Sport 4 HD
acestream://b9fd19e34df6e0113b6ca4a04e8a2ea393a61a54
#EXTINF:-1,OTE Sport 5 HD
acestream://1b9cd90c209d9c06eb3dc061874253f84fabb44a
#EXTINF:-1,NOVA SPORT BG
acestream://cfcda8b9579f72f7e9fadffddb1f9b0d9714d20d
#EXTINF:-1,nSport +
acestream://82b9c4d18ac622fc51403b7ecc8eb1afe8e8c162
#EXTINF:-1,Polsat Sport
acestream://ec293b09ea1abad4b02cb3c93a9bca54775f9558
#EXTINF:-1,Premier Sports
acestream://871e5e266aa39d1c8dc700a79a00a99589dcedba
#EXTINF:-1,Viasat Sport
acestream://f434857c2179e7a59bf9f2b9e17329eefb145cc8
#EXTINF:-1,Viasat Sport Baltic
acestream://5d7c874c2b58e1584dbd75c5bee1c51cfb021a3d
#EXTINF:-1,Viasat Sport HD
acestream://7a84800d9f7de9ca0682392f6d9170cc80272228
#EXTINF:-1,Viasat Sport Sverige
acestream://ddfabcfa4dfa81f658a82c11bf4fb3c522d4535a
#EXTINF:-1,Viasat TV3 Sport 1
acestream://c51b77e4020afdb4d327a9f6495abb10db22a82e
#EXTINF:-1,Viasat TV3 Sport 2 DN
acestream://53cdbdf779dea70e8e452b87b7d57f06e50c0f3c
#EXTINF:-1,Viasat Hockey
acestream://2caed15face7931c01b5be1ee8b876576539b2c3
#EXTINF:-1,Viasat Motor
acestream://0f62219bbbbf28edfbbee6e8dc166c94dca062a0
#EXTINF:-1,Viasat Golf HD
acestream://da1fbebcb13a95fb2500e76ec730a60f9baac310
#EXTINF:-1,HD Спорт
acestream://e6a7168e64df0e037e12ba95cd96c0ee5273db4a
#EXTINF:-1,Спорт
acestream://302e76dacd2abe75e6e01e81d2e60d927d645b1d
#EXTINF:-1,Спорт 1
acestream://dcf29269e593bfa45133c284dfa4e09b17eaa804
#EXTINF:-1,Спорт 1 (Украина)
acestream://0c8aa72d128393b09f31eb29f919994711b7eb7d
#EXTINF:-1,Спорт 1 HD
acestream://a03a09314062e38eb92aca4d6df0ff93b9ed9e9c
#EXTINF:-1,Спорт 2 (Украина)
acestream://7a6db96cf800ef955affdeeedccb0556468b0cc5
#EXTINF:-1,Футбол
acestream://cfe1750e2e325cae7ae6746155b994ae51c45409
#EXTINF:-1,Футбол 1 (Украина)
acestream://a400754b388065a401c0d51e18dc66fc225647e5
#EXTINF:-1,Футбол 1 HD (Украина)
acestream://98b6d7ea0434bff3a933254a8bdb852ba1eca818
#EXTINF:-1,Футбол 2 (Украина)
acestream://202f3829f2754cdcfe141b1054be13017dee9bcb
#EXTINF:-1,Футбол 2 HD (Украина)
acestream://bc3d9ac236c51213abeee71f6ec486a0e14f6b0f
#EXTINF:-1,НТВ+ Спорт
acestream://9b76c5a47bd5724ea59a905a4dc5a3832dfc2cb1
#EXTINF:-1,НТВ+ Спорт плјус
acestream://155b4dd89196e1a58bb9f6ec85e4c16acaa18489
#EXTINF:-1,НТВ+ Теннис
acestream://70273d8d72da942d39cfd36e54b643eabac36229
#EXTINF:-1,НТВ+ Футбол 1
acestream://0c7c07be30553487735d205ae45e98c627205a0d
#EXTINF:-1,НТВ+ Футбол 1 HD
acestream://8b533cdb898777e49176dcdc24b423353e49db04
#EXTINF:-1,НТВ+ Футбол 2
acestream://ece9ff6e3cdfb56b1e2128c5d02dbee55f2af2d2
#EXTINF:-1,НТВ+ Футбол 2 HD
acestream://26966fda2a74a5a29a969fd5de22a4681d3b273f
#EXTINF:-1,НТВ+ Футбол 3
acestream://17f01573673080b77568770d12efdf359b22a9da
#EXTINF:-1,НТВ+ Футбол 3 HD
acestream://027e326dfb121a5485f73e418a903c39446c1dbf
#EXTINF:-1,НТВ+ Наш футбол
acestream://f7548503cd80aa839598370472ade9f046c570b2
#EXTINF:-1,НТВ+ Баскетбол
acestream://1af322271fe2f6523c629d0a01981dcf6c72b43d
#EXTINF:-1,Kazsport
acestream://bfce88b82813e63444eac2e9c286fe89bf3cf473
 
Последно уредено:
Член од
30 јуни 2008
Мислења
1.792
Поени од реакции
1.056
Може ли оваа листа со спортски канали да се гледа во КОДИ ?
 
Член од
13 мај 2012
Мислења
40
Поени од реакции
16
Може ли некој од поупатените во тематикава накратко да напише кои се позитивни и негативни страни на acestream како на пр.
acestream://bfce88b82813e63444eac2e9c286fe89bf3cf473
во однос на влц стримовите.

Некои HD канали од спортската листа со content bitrate 2200 kb/s не сецкаат, додека некои со помала резолуција и content bitrate 1000 kb/s сецкаат (се појавува buffering).

Прашањето ми на што се однесува овој баферинг, на брзината на интернетот на клиентската страна или пак на брзината на upload на серверската страна?
 

bobanku

Macedonia timeless
Член од
16 септември 2012
Мислења
2.086
Поени од реакции
2.046
Код:
#EXTINF:-1,RTS 1
http://87.116.166.244:8211
#EXTINF:-1,RTS 2
http://87.116.166.244:8212
#EXTINF:-1,RTS SAT
http://87.116.166.244:8213
#EXTINF:-1,PINK
http://87.116.166.244:8215
#EXTINF:-1,PRVA TV
http://87.116.166.244:8216
#EXTINF:-1,B 92
http://87.116.166.244:8217
#EXTINF:-1,HAPPY
http://87.116.166.244:8219
#EXTINF:-1,STUDIO B
http://87.116.166.244:8220
#EXTINF:-1,RTV 1
http://87.116.166.244:8221
#EXTINF:-1,SAT TV POZAREVAC
http://87.116.166.244:8224
#EXTINF:-1,KANAL 3
http://87.116.166.244:8225
#EXTINF:-1,INFO KANAL
http://87.116.166.244:8201
#EXTINF:-1,TV 1000
http://87.116.166.195:8101
#EXTINF:-1,CANALI 7
http://87.116.166.195:8105
#EXTINF:-1,SAMANYOLU
http://87.116.166.195:8107
#EXTINF:-1,STAR
http://87.116.166.195:8109
#EXTINF:-1,ATV
http://87.116.166.195:8111
#EXTINF:-1,KANAL D
http://87.116.166.195:8113
#EXTINF:-1,SKY SPORT F1
http://87.116.166.195:8115
#EXTINF:-1,SKY SPORT 1
http://87.116.166.195:8117
#EXTINF:-1,SKY SPORT 2
http://87.116.166.195:8119
#EXTINF:-1,SRF 1
http://87.116.166.195:8121
#EXTINF:-1,SRF 2
http://87.116.166.195:8123
T2 Slovenia
Код:
#EXTM3U
#EXTINF:-1,3sat
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.72:5000
#EXTINF:-1,Animal Planet
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.73:5000
#EXTINF:-1,24Kitchen Adria
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.71:5000
#EXTINF:-1,New channel
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.74:5000
#EXTINF:-1,DAS ERSTE
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.75:5000
#EXTINF:-1,Baby TV
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.76:5000
#EXTINF:-1,BBC World News
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.77:5000
#EXTINF:-1,New channel
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.78:5000
#EXTINF:-1,DaVinci Learning
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.80:5000
#EXTINF:-1,Discovery
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.81:5000
#EXTINF:-1,Disney Channel ME
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.82:5000
#EXTINF:-1,DISNEY XD
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.83:5000
#EXTINF:-1,CNN Int.
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.79:5000
#EXTINF:-1,DM-SAT
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.84:5000
#EXTINF:-1, DMAX
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.85:5000
#EXTINF:-1,History HD
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.86:5000
#EXTINF:-1,ESP2 Biava
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.87:5000
#EXTINF:-1,ESP2 NE Intl
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.88:5000
#EXTINF:-1,Eurosport Deutschland
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.89:5000
#EXTINF:-1,New channel
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.91:5000
#EXTINF:-1,New channel
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.90:5000
#EXTINF:-1,Lov i Ribolov
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.92:5000
#EXTINF:-1,TV5MONDE EUROPE
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.93:5000
#EXTINF:-1,NOVA TV
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.95:5000
#EXTINF:-1,TV5MONDE EUROPE
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.94:5000
#EXTINF:-1,kabel eins
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.97:5000
#EXTINF:-1,History HD
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.98:5000
#EXTINF:-1,New channel  
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.96:5000
#EXTINF:-1,RTV Montenegro
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.99:5000
#EXTINF:-1,MKTV sat
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.101:5000
#EXTINF:-1,New channel
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.100:5000
#EXTINF:-1,N24
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.103:5000
#EXTINF:-1,NGC Adria
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.104:5000
#EXTINF:-1,ORF2 B
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.105:5000
#EXTINF:-1,ORF2 B
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.106:5000
#EXTINF:-1,Pink Music
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.107:5000
#EXTINF:-1,ProSieben
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.108:5000
#EXTINF:-1,New channel  
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.109:5000
#EXTINF:-1,RTK-SAT
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.111:5000
#EXTINF:-1,New channel  
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.110:5000
#EXTINF:-1,RTL2
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.113:5000
#EXTINF:-1,SLO-TV3
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.114:5000
#EXTINF:-1,Kanal Hayat
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.115:5000
#EXTINF:-1,SAT.1
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.116:5000
#EXTINF:-1,�RTL� Television
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.112:5000
#EXTINF:-1,SK 1 SLO
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.118:5000
#EXTINF:-1,SUPER RTL
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.119:5000
#EXTINF:-1,New channel
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.117:5000
#EXTINF:-1,New channel
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.120:5000
#EXTINF:-1,Travel
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.122:5000
#EXTINF:-1,Crime & Investigation Network
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.121:5000
#EXTINF:-1,CNN Int.
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.124:5000
#EXTINF:-1,Universal
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.125:5000
#EXTINF:-1,VOX
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.127:5000
#EXTINF:-1,Viasat TV1000
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.126:5000
#EXTINF:-1,Reality TV
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.129:5000
#EXTINF:-1,ZDF
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.128:5000
#EXTINF:-1,Romantica EMEA
http://93.103.152.145:81/udp/239.11.1.130:5000
[DOUBLEPOST=1424007496][/DOUBLEPOST]Nesto onaka
Код:
#EXTINF:-1,CBC Azerbaycan
http://hls01-06.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/cbcaz/cbcaz/cbcaz.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Discovery Science
http://hls01-06.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/discoverysci/discoverysci/discoverysci.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Discovery World
http://hls01-06.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/discoveryworld/discoveryworld/discoveryworld.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,EURONEWS
http://hls01-06.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/euronews/euronews/euronews.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,MCM Top
http://hls01-06.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/mcmtop/mcmtop/mcmtop.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1 Turki",AZTV (Azerbaijan)
http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/aztv/aztv/aztv.m3u8
#EXTINF:-1,CNN International
http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/cnnintl/cnnintl/cnnintl.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,France 24
http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/france24/france24/france24.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1 Turki",Idman (Azerbaijan)
http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/idman/idman/idman.m3u8
#EXTINF:-1,IDMAN TV
http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/idman/idman/idman.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,NTV Football
http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/ntvfootball/ntvfootball/ntvfootball.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,PLANET TURK
http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/planetturk/planetturk/planetturk.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,YUMURCAK TV
http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/yumurcak/yumurcak/yumurcak.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,NTV
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/canlintv/canlintv/canlintv.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,DIVA Universal
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/diva/diva/diva.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,HABERTURK
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/haberturk/haberturk/haberturk.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
EXTINF:-1,TRT HABER
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/haberturk/haberturk/haberturk.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,KANALTURK
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/kanalturk/kanalturk/kanalturk.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Comedy TV
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/komeditv/komeditv/komeditv.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Lider TV
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/lider/lider/lider.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,NTV SPOR
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/ntvspor/ntvspor/ntvspor.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,TV 360
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/skyturk/skyturk/skyturk.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,SPACE TV
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/space/space/space.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,TMB TV
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/tmbtv/tmbtv/tmbtv.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,TRT 1
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/trt1/trt1/trt1.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,TRT SPOR
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/trt3/trt3/trt3.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,TRT COCUK
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/trtcocuk/trtcocuk/trtcocuk.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,AXN SciFi RU
http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/axnscifi/axnscifi/axnscifi.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Cartoon Network
http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/cartoon/cartoon/cartoon.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Eurosport
http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/eurosport/eurosport/eurosport.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,FOX
http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/foxturk/foxturk/foxturk.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,FOX
http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/foxturk/foxturk/foxturk.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Karusel
http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/karusel/karusel/karusel.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Life
http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/life/life/life.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Rai News
http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/rainews/rainews/rainews.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,SHOW TV
http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/showtv/showtv/showtv.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,TMB RU
http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/tmbru/tmbru/tmbru.m3u8
#EXTINF:-1,TRT TURK
http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/trtturk/trtturk/trtturk.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Bloomberg TV
http://hls01-10.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/bloomberg/bloomberg/bloomberg.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,TopSecret
http://hls01-11.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/topsecret/topsecret/topsecret.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Sports TV
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/sport1/sport1/sport1.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,NTV online
http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/ntvonline/ntvonline/ntvonline.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Eurosport
http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/eurosport/eurosport/eurosport.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Eurosport 2
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/eurosport2/eurosport2/eurosport2.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,ATV
http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/atvturk/atvturk/atvturk.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,STAR TV
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/startv/startv/startv.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,FOX
http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/foxturk/foxturk/foxturk.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Kanal D
http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/canald/canald/canald.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,KANALTURK
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/kanalturk/kanalturk/kanalturk.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Kanal 7
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/kanal7/kanal7/kanal7.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,24 TV
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/kanal24/kanal24/kanal24.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,TRT OKUL
http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/okul/okul/okul.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,TRT AVAZ
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/trtavaz/trtavaz/trtavaz.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,TV8
http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/tv8/tv8/tv8.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,YABAN TV
http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/yabantv/yabantv/yabantv.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,TMB TV
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/tmbtv/tmbtv/tmbtv.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,KRAL TV
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/kral/kral/kral.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,PLANET TURK
http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/planetturk/planetturk/planetturk.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,YUMURCAK TV
http://hls01-07.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/yumurcak/yumurcak/yumurcak.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Cartoon Network
http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/cartoon/cartoon/cartoon.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,ANS TV
http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/anstv/anstv/anstv.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,ATV Azerbaycan
http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/atvaz/atvaz/atvaz.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,InterAz
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/interaz/interaz/interaz.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,ITV
http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/ictimai/ictimai/ictimai.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Lider TV
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/lider/lider/lider.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Medeniyet EN
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/medeniyet/medeniyet/medeniyet.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,XEZER
http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/xazer/xazer/xazer.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,DW EUROPE
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/dweurope/dweurope/dweurope.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Rai News
http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/rainews/rainews/rainews.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,TV5
http://hls01-05.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/tv5/tv5/tv5.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,VH1 European
http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/vh1/vh1/vh1.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Mezzo
http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/mezzo/mezzo/mezzo.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Nickelodeon
http://hls01-05.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/nickelodeon/nickelodeon/nickelodeon.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Disney Channel
http://hls01-05.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/disney/disney/disney.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Karusel
http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/karusel/karusel/karusel.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Comedy TV
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/komeditv/komeditv/komeditv.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Bloomberg TV
http://hls01-10.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/bloomberg/bloomberg/bloomberg.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Aljazeera Int
http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/aljazeeraintl/aljazeeraintl/aljazeeraintl.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Fashion TV
http://hls01-05.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/ftv/ftv/ftv.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Chatbox
http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/chatbox/chatbox/chatbox.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,TopSecret
http://hls01-11.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/topsecret/topsecret/topsecret.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Perec
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/perec/perec/perec.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,MUZ TV
http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/muztv/muztv/muztv.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,DIVA Universal
http://hls01-08.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/diva/diva/diva.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,CBS Reality
http://hls01-05.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/cbsreality/cbsreality/cbsreality.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,CBS Drama
http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/cbsdrama/cbsdrama/cbsdrama.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Nat Geo
http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/natgeo/natgeo/natgeo.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Nat Geo Wild
http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/natgeowild/natgeowild/natgeowild.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Animal Planet
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/animalplanet/animalplanet/animalplanet.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Discovery Channel
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/discovery/discovery/discovery.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Discovery World
http://hls01-06.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/discoveryworld/discoveryworld/discoveryworld.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Discovery Science
http://hls01-06.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/discoverysci/discoverysci/discoverysci.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Viasat History
http://hls01-11.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/viasathist/viasathist/viasathist.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Viasat Explorer
http://hls01-04.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/viasatexp/viasatexp/viasatexp.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,AXN SciFi RU
http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/axnscifi/axnscifi/axnscifi.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,MY Planet
http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/myplanet/myplanet/myplanet.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,DRIVE
http://hls01-05.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/drive/drive/drive.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Usadba
http://hls01-12.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/usadba/usadba/usadba.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Boets
http://hls01-12.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/boets/boets/boets.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,VIP HD
http://hls01-01.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/vip/vip/vip.m3u8
#EXTINF:-1,Maidan TV
http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/maidantv/maidantv/maidantv.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,india tv
http://hls01-05.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/indiatv/indiatv/indiatv.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,365
http://hls01-12.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/365day/365day/365day.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,2x2
http://hls01-05.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/2x2/2x2/2x2.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Life
http://hls01-09.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/life/life/life.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
#EXTINF:-1,Telecafe
http://hls01-03.az.myvideo.az/hls-live/livepkgr/telecafe/telecafe/telecafe.m3u8?&HuioKkHhHhgY7f2Vda
 
Последно уредено:

bobanku

Macedonia timeless
Член од
16 септември 2012
Мислења
2.086
Поени од реакции
2.046
Код:
#EXTINF:0,PTC 1
http://87.116.166.244:81/streaming/rts1.m3u8
#EXTINF:0,PTC 2
http://87.116.166.244:81/streaming/rts2.m3u8
#EXTINF:0,KANAL 3
http://87.116.166.244:81/streaming/kanal3.m3u8
#EXTINF:0,PINK
http://87.116.166.244:81/streaming/pink.m3u8
#EXTINF:0,PRVA
http://87.116.166.244:81/streaming/prva.m3u8
#EXTINF:0,HAPPY
http://87.116.166.244:81/streaming/happy.m3u8
#EXTINF:0,B 92
http://87.116.166.244:81/streaming/b92.m3u8
 
Член од
27 јануари 2015
Мислења
16
Поени од реакции
4
Дали може да се стават SOP i ACE линкови во IPTV Simle vo XBMC-Kodi и како е тоа можно?
 
Член од
10 јули 2010
Мислења
2.880
Поени од реакции
3.936
Evo Domaci zadatak Avcom

a v c o m.png
Vlc

s klub a c m.png
Skener u ruke ...... jer....

Samo ono sto sami pronadjete to ce da gledate

[DOUBLEPOST=1424014748][/DOUBLEPOST]Jos jedan domaci zadatak

Da bi ste gledali ove kanale obavezno potreban Proxy
#EXTM3U
#EXTINF:0,B92
http://edge2.vektor.net/vektor_live/b92.stream/playlist.m3u8?hash=5b6fc8d5666a9c450ec6e23182f4905c
#EXTINF:0,B92 INFO
http://edge2.vektor.net/vektor_live...st.m3u8?hash=5b6fc8d5666a9c450ec6e23182f4905c
#EXTINF:0,BALKANIKA
http://edge1.vektor.net/vektor_live...st.m3u8?hash=5b6fc8d5666a9c450ec6e23182f4905c
#EXTINF:0,BN TV
http://edge2.vektor.net/vektor_live/bn.stream/playlist.m3u8?hash=5b6fc8d5666a9c450ec6e23182f4905c
#EXTINF:0,HAPPY
http://edge1.vektor.net/vektor_live/happy.stream/playlist.m3u8?hash=5b6fc8d5666a9c450ec6e23182f4905c
#EXTINF:0,HRT1
http://edge1.vektor.net/vektor_live/hrt_1.stream/playlist.m3u8?hash=5b6fc8d5666a9c450ec6e23182f4905c
#EXTINF:0,HRT2
http://edge1.vektor.net/vektor_live/hrt_2.stream/playlist.m3u8?hash=5b6fc8d5666a9c450ec6e23182f4905c
#EXTINF:0,K:CN
http://edge2.vektor.net/vektor_live/kcn.stream/playlist.m3u8?hash=5b6fc8d5666a9c450ec6e23182f4905c
#EXTINF:0,K:CN 2
http://edge2.vektor.net/vektor_live/kcn_2.stream/playlist.m3u8?hash=5b6fc8d5666a9c450ec6e23182f4905c
#EXTINF:0,K:CN 3
http://edge1.vektor.net/vektor_live/kcn_3.stream/playlist.m3u8?hash=5b6fc8d5666a9c450ec6e23182f4905c
#EXTINF:0,OBN
http://edge2.vektor.net/vektor_live/obn.stream/playlist.m3u8?hash=5b6fc8d5666a9c450ec6e23182f4905c
#EXTINF:0,PALMA+
http://edge2.vektor.net/vektor_live/palma.stream/playlist.m3u8?hash=5b6fc8d5666a9c450ec6e23182f4905c
#EXTINF:0,PRVA CG
http://edge2.vektor.net/vektor_live/prva.stream/playlist.m3u8?hash=5b6fc8d5666a9c450ec6e23182f4905c
#EXTINF:0,RTCG
http://edge2.vektor.net/vektor_live/rtcg.stream/playlist.m3u8?hash=5b6fc8d5666a9c450ec6e23182f4905c
#EXTINF:0,RTRS TV
http://edge2.vektor.net/vektor_live/rtrs.stream/playlist.m3u8?hash=5b6fc8d5666a9c450ec6e23182f4905c
#EXTINF:0,RTS1
http://edge2.vektor.net/vektor_live/rts_1.stream/playlist.m3u8?hash=5b6fc8d5666a9c450ec6e23182f4905c
#EXTINF:0,RTS2
http://edge2.vektor.net/vektor_live/rts_2.stream/playlist.m3u8?hash=5b6fc8d5666a9c450ec6e23182f4905c
#EXTINF:0,RTV 1
http://edge1.vektor.net/vektor_live/rtv_1.stream/playlist.m3u8?hash=5b6fc8d5666a9c450ec6e23182f4905c
#EXTINF:0,SOS
http://edge2.vektor.net/vektor_live/sos.stream/playlist.m3u8?hash=5b6fc8d5666a9c450ec6e23182f4905c
#EXTINF:0,STUDIO B
http://edge2.vektor.net/vektor_live...st.m3u8?hash=5b6fc8d5666a9c450ec6e23182f4905c

rt s 1.png

Ko nadje odgovarajuci proxy moze da gleda

Ovo sve tebi meni Copy/Paste sto ima kurta i murta to ne biva ne pije vodu NE gledljivo sve to

[DOUBLEPOST=1424015144][/DOUBLEPOST]Takodjer i ove kanale mozete da gledate uz odgovarajuci Proxy
#EXTM3U
#EXTINF:0,777
http://edge1.m-kabl.net/mkabl_live_cg/777.stream/playlist.m3u8?hash=1fde2b265cb5b04c69e941d6ae271b84
#EXTINF:0,AL JAZEERA
http://edge1.m-kabl.net/mkabl_live_cg/al_jazeera.stream/playlist.m3u8?hash=1fde2b265cb5b04c69e941d6ae271b84
#EXTINF:0,ATLAS TV
http://edge2.m-kabl.net/mkabl_live_cg/atlas.stream/playlist.m3u8?hash=1fde2b265cb5b04c69e941d6ae271b84
#EXTINF:0,B92 INFO
http://edge1.m-kabl.net/mkabl_live/b92_info.stream/playlist.m3u8?hash=1fde2b265cb5b04c69e941d6ae271b84
#EXTINF:0,BN TV
http://edge2.m-kabl.net/mkabl_live_cg/bn.stream/playlist.m3u8?hash=1fde2b265cb5b04c69e941d6ae271b84
#EXTINF:0,HAPPY
http://edge1.m-kabl.net/mkabl_live/happy.stream/playlist.m3u8?hash=1fde2b265cb5b04c69e941d6ae271b84
#EXTINF:0,HRT1
http://edge1.m-kabl.net/mkabl_live/hrt_1.stream/playlist.m3u8?hash=1fde2b265cb5b04c69e941d6ae271b84
#EXTINF:0,HRT2
http://edge1.m-kabl.net/mkabl_live/hrt_1.stream/playlist.m3u8?hash=1fde2b265cb5b04c69e941d6ae271b84
#EXTINF:0,INFO KANAL
http://edge1.m-kabl.net/mkabl_live_cg/infokanal_sd.stream/playlist.m3u8?hash=1fde2b265cb5b04c69e941d6ae271b84
#EXTINF:0,MBC
http://edge1.m-kabl.net/mkabl_live_cg/mbc.stream/playlist.m3u8?hash=1fde2b265cb5b04c69e941d6ae271b84
#EXTINF:0,MONTENA
http://edge1.m-kabl.net/mkabl_live_cg/montena.stream/playlist.m3u8?hash=1fde2b265cb5b04c69e941d6ae271b84
#EXTINF:0,OBN
http://edge1.m-kabl.net/mkabl_live/obn.stream/playlist.m3u8?hash=1fde2b265cb5b04c69e941d6ae271b84
#EXTINF:0,PRVA CG
http://edge2.m-kabl.net/mkabl_live_cg/prva_cg.stream/playlist.m3u8?hash=1fde2b265cb5b04c69e941d6ae271b84
#EXTINF:0,RTRS TV
http://edge1.m-kabl.net/mkabl_live/rtrs.stream/playlist.m3u8?hash=1fde2b265cb5b04c69e941d6ae271b84
#EXTINF:0,RTS1
http://edge1.m-kabl.net/mkabl_live/rts_1.stream/playlist.m3u8?hash=1fde2b265cb5b04c69e941d6ae271b84
#EXTINF:0,RTS2
http://edge1.m-kabl.net/mkabl_live/rts_2.stream/playlist.m3u8?hash=1fde2b265cb5b04c69e941d6ae271b84
#EXTINF:0,SOS
http://edge1.m-kabl.net/mkabl_live/sos.stream/playlist.m3u8?hash=1fde2b265cb5b04c69e941d6ae271b84
#EXTINF:0,STUDIO B
http://edge1.m-kabl.net/mkabl_live/studio_b.stream/playlist.m3u8?hash=1fde2b265cb5b04c69e941d6ae271b84
#EXTINF:0,TVCG1
http://edge2.m-kabl.net/mkabl_live_cg/rtcg_1.stream/playlist.m3u8?hash=1fde2b265cb5b04c69e941d6ae271b84
#EXTINF:0,TVCG2
http://edge2.m-kabl.net/mkabl_live_cg/rtcg_1.stream/playlist.m3u8?hash=1fde2b265cb5b04c69e941d6ae271b84
#EXTINF:0,VIJESTI
http://edge1.m-kabl.net/mkabl_live_cg/tv_vijesti.stream/playlist.m3u8?hash=1fde2b265cb5b04c69e941d6ae271b84
m kabel rts 1.png
[DOUBLEPOST=1424015438][/DOUBLEPOST]Takodjer i ove kanale ove mozete da gledate NE TREBA PROXY
#EXTM3U
#EXTINF:0,B92
http://109.122.121.21/live/b92.stream/playlist.m3u8?hash=22f104d092ee73e57c5dad2a3037f2366a8cd3f5
#EXTINF:0,HAPPY
http://109.122.121.21/live/happy.stream/playlist.m3u8?hash=22f104d092ee73e57c5dad2a3037f2366a8cd3f5
#EXTINF:0,HRT 1
http://109.122.121.21/live/hrt_1.stream/playlist.m3u8?hash=22f104d092ee73e57c5dad2a3037f2366a8cd3f5
#EXTINF:0,HRT 2
http://109.122.121.21/live/hrt_2.stream/playlist.m3u8?hash=22f104d092ee73e57c5dad2a3037f2366a8cd3f5
#EXTINF:0,KANAL 3
http://109.122.121.21/live/kanal_3.stream/playlist.m3u8?hash=22f104d092ee73e57c5dad2a3037f2366a8cd3f5
#EXTINF:0,OBN
http://109.122.121.21/live/obn.stream/playlist.m3u8?hash=22f104d092ee73e57c5dad2a3037f2366a8cd3f5
#EXTINF:0,PALMA PLUS
http://109.122.121.21/live/palma.stream/playlist.m3u8?hash=22f104d092ee73e57c5dad2a3037f2366a8cd3f5
#EXTINF:0,PINK
http://109.122.121.21/live/pink.stream/playlist.m3u8?hash=22f104d092ee73e57c5dad2a3037f2366a8cd3f5
#EXTINF:0,PRVA TV
http://109.122.121.21/live/prva.stream/playlist.m3u8?hash=22f104d092ee73e57c5dad2a3037f2366a8cd3f5
#EXTINF:0,RTCG SAT
http://109.122.121.21/live/rtcg.stream/playlist.m3u8?hash=22f104d092ee73e57c5dad2a3037f2366a8cd3f5
#EXTINF:0,RTRS
http://109.122.121.21/live/rtrs.stream/playlist.m3u8?hash=22f104d092ee73e57c5dad2a3037f2366a8cd3f5
#EXTINF:0,RTS 1
http://109.122.121.21/live/rts_1.stream/playlist.m3u8?hash=22f104d092ee73e57c5dad2a3037f2366a8cd3f5
#EXTINF:0,RTS 2
http://109.122.121.21/live/rts_2.stream/playlist.m3u8?hash=22f104d092ee73e57c5dad2a3037f2366a8cd3f5
#EXTINF:0,RTV 1
http://109.122.121.21/live/rtv_1.stream/playlist.m3u8?hash=22f104d092ee73e57c5dad2a3037f2366a8cd3f5
#EXTINF:0,SOS
http://109.122.121.21/live/sos.stream/playlist.m3u8?hash=22f104d092ee73e57c5dad2a3037f2366a8cd3f5
#EXTINF:0,STUDIO B
http://109.122.121.21/live/studio_b.stream/playlist.m3u8?hash=22f104d092ee73e57c5dad2a3037f2366a8cd3f5
volim.png
Pozdrav
 
Последно уредено:

bobanku

Macedonia timeless
Член од
16 септември 2012
Мислења
2.086
Поени од реакции
2.046
B_Net nova ip
Код:
#EXTM3U
#EXTINF:0,24 SATA
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(24_sata)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,AL JAZEERA
http://83.139.104.99/Content/HLS/Live/Channel(al_jazeera_balkans)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,ANIMAL PLANET
http://83.139.104.101:80/Content/HLS/Live/Channel(animal_planet)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,BRAZZERS
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(brazzers_tv)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,CBS REALITY
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(cbs_reality)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,CINESTAR
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(cinestar_tv)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,CINESTAR ACTION
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(CINESTAR_ACTION_AND_THRILLER)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,CINESTAR PREMIERE 1
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(cinestar_premiere_1)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,CINESTAR PREMIERE 2
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(cinestar_premiere_2)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,CMC
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(cmc)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,DISCOVERY CHANNEL
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(discovery_channel)/index.m3u8
#EXTINF:0,DMC
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(DMC)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,DORCEL TV
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(dorcel_tv)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,EUROSPORT
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(eurosport)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,EUROSPORT 2
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(eurosport_2)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,EXTREME SPORTS
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(extreme_sports)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,FASHION
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(fashion_tv)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,FIGHT CHANNEL
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(fight_channel)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,FINE LIVING
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(fine_living)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,FOOD NETWORK
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(food_network)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,FULL TV
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(fullTV)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,GINX
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(ginx)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,HRT 1
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(HTV1)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,HRT 2
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(HTV2)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,HRT 3
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(HTV3)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,HRT 4
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(HTV4)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,JADRAN TV
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(tv_jadran)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,JUGOTON
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(jugoton)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,KANAL 5
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(kanal_5)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,KANAL RI
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(KanalRI)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,KINO TV
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(kino_tv)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,KLASIK TV
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(klasik_tv)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,MEDIASET IT
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(mediaset_italia)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,MEDIATRAVEL
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(mediatravel)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,MREZA ST
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(mrezaST)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,MREZA ZG
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(mrezaZG)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,MTV
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(mtv)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,MTV MUSIC
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(mtv_music)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,NARODNA TV
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(narodna_tv)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,NOVA TV PULA
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(tv_nova)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,OK BAMBINO
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(ok_bambino)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,ORLANDO KIDS
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(orlando_kids)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,OSJECKA
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(osjecka_tv)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,PLAYBOY TV
http://83.139.104.103/Content/HLS/Live/Channel(playboy_tv)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,RTB TV
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(rtb_tv)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,RTL
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(rtl_televizija)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,RTL 2
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(rtl_2)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,RTL KOCKICA
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(rtl_kockica)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,RTL PLUS
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(rtlplus)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,SBTV
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(sbtv)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,SPORT KLUB 1
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(Sk_1)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,SPORT KLUB 3
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(Sk_3)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,SPORTSKA TV
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(sportska_tv)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,SRCE TV
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(srce_tv)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,TLC
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(TLC)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,TRAVEL CHANNEL
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(travel_channel)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,TV ISTRA
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(tv_istra)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,VARAZDISKA TV
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(VTV_varazdin)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,VIASAT EXPLORER
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(viasat_explore)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,VIASAT HISTORY
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(viasat_history)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,VOX
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(vox_tv)/Stream(03)/index.m3u8
#EXTINF:0,ZDRAVA TV
http://83.139.104.101/Content/HLS/Live/Channel(ZDRAVA_TV-7)/Stream(03)/index.m3u8
 
Член од
10 јули 2010
Мислења
2.880
Поени од реакции
3.936
Последно уредено:
Член од
16 декември 2013
Мислења
53
Поени од реакции
10
Дечки знам дека можно е да е поставено прашањево појше пати, па затоа ќе пробам да го напраам да не ве нервира многу :)
- За да не читам преку 300 страни дали некој може да ме посочи на која страна или кој пост за да видам ова како иде со скенирањево за да почнам сам да скенирам и да гледам. И ако случајно некој знае како да се поврзе Коди со смарт Тв али преку мрежа (лаптоп у тв преку мрежа ако е можно).
Поздрав
 

Kajgana Shop

На врв Bottom