Охридската Архиепископија го ширела Македонското име

fmi

Член од
1 февруари 2007
Мислења
12.916
Поени од реакции
2.218
Запиши си некаде-ПАТРИАРШИJA се добива след признаване от СИТЕ цркви.Папата не е СИТЕ цркви!Охридска патриаршиja не е признаена,ни от Вселенската патриаршиja,ни от бугарската патриаршиja ни от другите православни цркви.Затова е нормално да се зборува за Охридска архиепископиja.
 
Член од
30 септември 2008
Мислења
206
Поени од реакции
3
Запиши си некаде-ПАТРИАРШИJA се добива след признаване от СИТЕ цркви.Папата не е СИТЕ цркви!
И ајде пак одново :

През следваштите десетилетија започнали опити за заграбване на епископства, както и за подчинението на независимата Б'лгарска ц'рква от Цариградската патриаршија. В заштита на самостојноспа на Охридската б'лгарска ц'рква се објавили видни нејни предстојатели, като Теофилакт, Димит'р Хоматиан и други. Нај-силно ор'жие за опазване на независимостта било открито от архиепископ Иоан Комнин, којто през ХII век прокарал фикцијата, че неговата архиепископија била т'ждествена с основаната от јустиниан и Архиепископија јустиниана прима в роднија му град, призната от него и от папа Вигилиј (537-555 г.) за независима и от Рим, и от Константинопол.

К'м известните извори през последните десетилетија бјаха открити оште. В испанска нотиција (бележка) за П'рва јустиниана от ХII век се казва: "јустиниана П'рва се казва архиепископијата Б'лгарија... нејното седалиште п'рвоначално е бил Велб'жд (днес Кјустендил).... По-напред епископ'т на Б'лгарија бе титулуван примас, което на елински език значи "п'рви", на словенски или б'лгарски "превол", което с'што значи "п'рви", т'ј като у б'лгарите "превол" е "п'рвијат". Свети Василиј нарече епископа на тази ц'рква епископ на илиријците. Латинците го наричат "примас" като так'в, којто стои начело на ц'рквата на римлјаните... Трјабва да б'де известно и това, че поради акта на узаконјаването от прочутија император јустиниан тази ц'рква беше автокефална и имаше собствено р'кополагане и привилегијата на свештенослужението не само от император Василиј и стареца Роман Лакапин, когато беше склјучен договор'т с царја на б'лгарите Пет'р, ала и от старите привилегии."

Титулатурата на предстојателите на Б'лгарската ц'рква в Охрид през п'рвите векове била "архиепископ на Б'лгарија" или "пастир на б'лгарите", или "архиепископ на цјала Б'лгарија" и др. След средата на ХII век се разширјава "Архиепископ на П'рва јустиниана и на цјала Б'лгарија", а по-к'сно се добавја "и на С'рбија, Албанија и други".
 

fmi

Член од
1 февруари 2007
Мислења
12.916
Поени од реакции
2.218
Можеш да преброиш колко пати използвува збора бугари,бугарски и сите негови производни?
 
Член од
30 септември 2008
Мислења
206
Поени од реакции
3
http://www.pravoslavieto.com/history/12/1018_ohridska_arhiepiskopia/index.htm#%D0%BA%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2

Кога не можам со македонска, нека е и со бугарска историја. Целта ми е друга мене: да ти докажам дека имало 2 патријаршии. Гледам дека ја докажав. А ако ти се сити егото дека демек била блгарска, нека ти се сити, но јас сепак ти докажувам и дека не е бугарска. :)

Можеш да преброиш колко пати използвува збора бугари,бугарски и сите негови производни?
http://www.pravoslavieto.com/history/12/1018_ohridska_arhiepiskopia/index.htm#кр'станов

Не сум јас, веб страницата е. :)))) Сепак кај вас гледам бугарин-бугарски и потеклото се нагласени и тоа многу. Знаеш и ти самиот колку “не сте’’ националости, нели?!
 

fmi

Член од
1 февруари 2007
Мислења
12.916
Поени од реакции
2.218
И от погорното не се зборува никаде за патриарх,а за примас.Примас прво е католическа титла,второ е спорно дали е во ранга на патриарха.:helou:
А да не зборуваме дека тамо пише: прокарал фукциjaта.
Подцртавам не доказал а ПРОКАРАЛ.
 
Член од
30 септември 2008
Мислења
206
Поени од реакции
3
Ако не си прочел во тази страница се титолува охридската архиепископиja като наследница на преславско-дрктарската патриаршиja.Ако сакаш да ми кажеш дека си согласен со тезата дека Охридската архиепископиja е ширела бугарско име,това е точната веб страница.

МПЦ има долга традиција. За време на владеењето на царот Јустинијан I (527-565), кој потекнувал од местото Тауресиум (денешен Таор), близу до денешното Скопје, бил изграден нов град наречен Јустинијана Прима, во близината на родното место на царот. Скупскиот митрополит бил издигнат на ниво на автокефален архиепископ. Кателијан бил првиот архиепископ на архиепископијатаБененат, Павле, Јован I, Леон и последниот - Јован IX, кој во 680-681 година учествувал на Трулскиот Собор во Цариград. Потоа, таа црковна традиција ја наследува Свети Климент, како прв словенски епископМакедонија, житија и сл., средновековните Македонцидеволските (охридските) епископи, а цариградскиот или преславскиот патријарх никогаш не се спомнати и целосно се игнорирани, што јасно укажува дека Македонија имала црковна автономија во тој временски период. Јустинијана Прима. Имало и други архиепископи, како што се: воопшто во светот (Извор: МПЦ). Според пишаните документи од средновековна како духовни лидери ги спомнуваат.

Потоа, таа црковна традиција ја наследуваат епископите на македонските склавинии-кнежевства. Познато е дека секое средновековно македонско кнежевство, склавинија имала свој епископ. Забележано е дека дури на Цариградскиот сецрковен собор879 г., заедно со лидерите на сите помесни цркви, рамноправно учевствувале и епископите на македонските кнежевства, но, во пишаните документи е задржано само името на Епископ Петар од Драговитија, кнежевството на Драговитите .

Во 9 век, делови на Македонија потпаѓаат под бугарска власт. Тогаш, за да ја признае бугарската црква, римскиот Папа, наредил во 866 г. на бугарскиот цар Борис секој народ во неговата држава да избира свој епископ , а сите епископи да избираат Архиепископ на Бугарија. Целото папско правило гласи: ”Episcopos gentium singularum scire convenit, quis inter eos primus habeantur, quem velut caput existiment et nihil amplius praeter eius conscientiam gerant etc. ”. Како северна и централна Македонија била под власта на Бугарија, само за тие области од македонската етничка територија, се избирал заеднички епископ на македонскиот народ . Но, тоа правило се почитувало дури од последната деценија на 9 век. Инаку, македонските кнежевства-склавинии кои биле под Византија, како Драговитија, си ги задржале своите епископи.

Така и сторила Бугарија. Кон крајот на 9 век, бугарскиот цар Борис Михаил ги одвојува Македонците од бугарското царство и за управник на македонската автономна област го назначува Св. Климент.

Рускиот славист Туницкиј според Краткото житие на Св. Климент и Џуканжовиот список тврди дека македонските автономни области тнр. Кутмичевица ја зафаќале територијата на Македонија до Солун на југ, на запад до јадранскиот брег, додека северната граница не може авторот да ја определи. Св. Климент, македонскиот етнички простор го поделил на 12 околии , каде официјален јазик и писмо бил словенскиот, а црковниот клир бил ослободен од плаќање даноци на Бугарија.


Наследниците на Св. Климент, духовни и граѓански управители на македонските автономни области ја носеле титулата "епископ на словенски јазик" , каде што старословенскиот збор "јазик" означува "народ" т.е. етнос. Со тоа, Бугарите признавале посебен етнос во "третата автономна област на Бугарија".

По Св. Климент, имало уште 3 генерации словенски епископи од кои зачувано е името на "епископ Марко на словенскиот народ".
Цар Самоил ја издигнува светиклиментовата црква на ниво на патријаршија, најверојатно 976 година. Прв патријарх е г.г. Герман, чие патријаршко име е врежано во царската катедрала Свети Ахил на Голем Град. За меѓународно признавање на новото царство и патријаршијата, потребно е благослов од центрите на христијанствотоРим. Цариград не ја признава Самоиловата држава, па затоа тоа го прави папата Гргур Петти во година која не е точно утврдена (отприлика 997-999 година). Самоил ја зграбил круната од Рим .
 
Член од
30 септември 2008
Мислења
206
Поени од реакции
3
Но, бугарската историографија Рим го преведува со Византија, иако Рим значи Рим, а Византија се викала Романија (на грчки) или Грција (на латински). Создавањето на посебна црква во Македонија е најголем доказ за постоење на ново царство, на нова држава. Во исто време постојат две цркви, македонска и бугарска, со два посебни патријарси. Два народа имаат две посебни цркви. Македонскиот патријарх во 998 г. е г.г. Герман , а на бугарскиот патријаршки преславски трон седи г.г. Глигориј. Под јурисдикција на охридската патријаршија се наоѓаат и делови од Бугарија, т.е. шопскиот словенски крај и смолјанскиот. Во сеуште непознат временски период, Цар Самоил ја уништува бугарската патријаршија и ја сведува на ниво на митрополија Бугарија[се бара извор], па патријархот г.г. Глигориј се упокојува во 1016 година како „Митрополит Бугарски“ (Православен Календар на БПЦ), и како таков се слави од БПЦ (види православен календар на Бугарската Православна Црква). По укинувањето на преславската патријаршија, охридската патријаршија својата јурисдикција ја распостила врз сите освоени територии на средновековната македонска држава, Малта и се до Сицилија.
По пропаста на средновековната македонска држава, Василиј Втори, ја инкорпорира Македонија во византиската империја, ги руши световните и духовните обележја на средновековната македонска држава за народот да не се сеќава на славните времиња и затоа Македонија ја нарекува тема Бугарија, заедно со Србија, Албанија, Црна Гора, Панонија, се до Срем. Охридската патријаршија не ја уништува, туку и го намалува ранкот на автокефална oхридска aрхиепископија и дијацезата и ја намалува само на териториите од византиската тема Бугарија. Така, oхридската aрхиепископија станува главна црковна организација на „цела тема Бугарија“, односно на Македонија, Албанија, Црна Гора и Србија. Од тогаш, охридскиот архиепископ се титулирал како архиепископ на цела византиска тема Бугарија, со епархии во Македонија, Албанија, Црна Гора и Србија.
Бугарските историчари тврдат дека Охридската Архиепископија е бугарска црква поради тоа што нејзината надлежност била за „ЦЕЛА БУГАРИЈА“; но, под „ЦЕЛА БУГАРИЈА“ се подразбираше целата воедно-административна област на Византија- темата Бугарија , која не ја опфаќаше денешна Бугарија- Добруџа (византиска тема Паристрион, Мезија) и Тракија (византиска тема Македонија), кои тогаш беа потчинети на Цариградската Патријаршија. Диецезата на Охридската Архиепископија се простираше во Бугарија само на територијата која ја населуваа словенските племиња Торлаци и Шопи до градот Видин, што представува десет отсто од територијата на цела Бугарија. Тоа го потврдуваат и Хрисивулите на Василиј II, каде зборува за "бугарскиот народ" и епархиите на "цела Бугарија" која се простира од Срем, цела Србија, Косови делови од БиХ и Албанија, Црна Гора, чистословенските област на северозападна Бугарија до Видин и најголемиот дел од Македонија . Од таму многу јасно се гледа дека под цела Бугарија се подразбира само византиската тема Бугарија, а бугарскиот народ е словенскиот народ од Србија, Македонија, Црна Гора и денешен Срем.

Поновата теорија за постанокот на Охридската архиепископија тврди дека таа е идентична со поранешната Архиепископија на Јустинијана Прима која била основана од Јустинијан I во 535 година, во неговото родно место. Оваа теорија се задржала доста долго време, поточно се до укинувањето на Охридската архиепископија (1767).
Во XIII век се појавила една сосема нова теорија за името и за правната положба на Охридската архиепскопија според која Архиепископијата е исто што и некогашната Архиепископија на Јустинијана Прима, па затоа и привилегиите издадени од цар Јустинијан во 11 и 131 новела на Архиепископијата на Јустинијана Прима важат и за Охридската архиепископија. Оттогаш и меѓу византиските историчари од тоа време се формира мислењето дека потеклото на Охридската архиепископија се основа на 11 и 131 јустинијанова новела. Според Цахарие оваа теорија ја измислил некој клирик од Охридската архиепископија. Х. Гелцер изнел свое мислење, според него, таа се појавила некаде во средината на XII-век, во времето на охридскиот архиепископ Јован Комнен. До таков заклучок дошол бидејќи Јован Комнен е прв од охридските архиепископи кој се потпишувал со титулата Архиепископ на Јустинијана Прима. Веќе 1157 година постои негов потпис.
Б.Проќиќ истакнува дека се наоѓа и еден податок во кој се зборува за новата теорија, во која се вели дека по освоувањето на Охридското царство во 1018 година царот Василие II Oхридската архиепископија ја утврдил како автокефална, бидејќи од уредбите, т.е. од 11 и 131 новела на цар Јустинијан I, дознал дека Охридската архиепископија е исто што и Архиепископијата на Јустинијана Прима. Иако поновата теорија била измислена да се прикаже високото византиско потекло на Охридската архиепискпија сепак нејзините архиепископи никако не сакале да се подложат под јурисдикција на вселенскиот патријарх во Цариград, туку жестоко ја бранеле автокефалноста на Архиепископијата. Покрај тоа, тие нагласувале дека Охридската архиепископија ја издигнал на степен самостојна и независна црква Јустинијан I и тоа од римскиот папа, под чија јурисдикција била се до 535 година.
 
Член од
30 септември 2008
Мислења
206
Поени од реакции
3
Охридската архиепископија го ширеше македонското име

Поданиците на Охридската Архиепископија ја сметале и чувствувале истата како Македонска и таа всушност го ширела македонското име. Под јуриздикција на Охридската Архиепископија била и Пеќката Патријаршија, која за секоја своја одлука и решение требала да добие амин од Охридската Архиепископија, како постара и подостојна црква. До 17 век, во сите територии кои биле под јуриздикција на Охридската Архиепископија и подредената на неа Пеќка Црква, е присутно македонското име, а тие територии биле нарекувани од нивните жители ПРЕДЕЛИ МАКЕДОНСКИ.
Првиот српско-црногорски печатар од почетокот на 16 век, Божидар Вуковиќ во сите свои книги се титулира дека е од Подгорица, во пределите македонски . Но, не само Божидар Вуковиќ, туку и многу писатели од Босна, Херцеговина, Србија, Далмација, во периодот по душановото царство, своите земји ги сметаат за делови на Македонија.
Во "Тримесникот", печатан и напишан во Скадар, во 16 век од извесен г. Стефан, стои: „ја свршив оваа Божја книга во лето Христово 1563, месец декември, на К.Д., во пределите македонски, во родниот град Скадар...“ [16].
И учените од шопскиот крај на денешна Бугарија, со центар во Софија, ја сметале својата татковина како дел од Македонија. Во 16 век се познати двајца учени шопи Јаков Крајков „от пределех македонских“ и Јаков „от Македоние“.
Јаков од Софија на својот „Псалтир„ кој го испечатил во 16 век, напишал за себе: „Аз Јаков от пределех македонских, од места зовом Софија, Крајков син... И аште кому која потреба, в’схоштет от светих книг, то вса сија сут принесена в места Скопје, у Кара Трифуна.“
Јаков од Ќустендил (денеска Р. Бугарија) во 1566 г. во поговорот на печатен псалтир запишал: „Изидох от Македоние, отч’ства моего и в’нидих в западних странах близ Рим, в град Венетиа, и тамо обретох стари калапи Божидара... И аз убо, Јаков родом и от’чством бех иже в подкрили великие гори Осоговцеј, близ Коласискаго [Коласија е старото име на Ќустендил. - Забелешка на Скаловска.], от места нарицаема Камена Река“.
Дами и господа,ето това е всичко за днес :)
Ако сакаш уште информации ќе ти пратам на ПП :helou:

Не знам дали е виновна државата - тези работи се договарjат мегу црквите и техните канони. Ама вие подобре си знаете как стоjат работите тамо.


Како што рече и самиот,сепак не си запознаен со проблемот,ние најубаво си знаеме таму.
 

fmi

Член од
1 февруари 2007
Мислења
12.916
Поени од реакции
2.218
Много интересно как месиш МПЦ и Византиjската црква.То след некоj твоj пост ке излезе дека МПЦ и Вселенската патриаршиja треба да са едно и исто.
 
Член од
30 септември 2008
Мислења
206
Поени од реакции
3
Дали ги мешам и како ги мешам не е проблемот, сакаше Македонска историја - ја имаш.

Читај, надградувај се....ќе ти треба еден ден. :helou:
 

fmi

Член од
1 февруари 2007
Мислења
12.916
Поени од реакции
2.218
дали ги мешам и како ги мешам не е проблемот,сакаше МК историја...ја имаш,читај,надградувај се....ќе ти треба еден ден :helou:
Ке се надградувам,биди спокоен,но не со мешане на црквите,заштото ти не правиш разлика между МПЦ,Охридска архиепископиja,Преславско-Дрстрска патриаршиja,Вселенска патриаршиja.
Бркаш титлите от православието и католицизма и уште поинтересното е дека бркаш патриаршиja со архиепископиja.
 
Член од
30 септември 2008
Мислења
206
Поени од реакции
3
Ке се надградувам,биди спокоен,но не со мешане на црквите,заштото ти не правиш разлика между МПЦ,Охридска архиепископиja,Преславско-Дрстрска патриаршиja,Вселенска патриаршиja.
Бркаш титлите от православието и католицизма и уште поинтересното е дека бркаш патриаршиja со архиепископиja.


Јок...ти немаш прочитано како шо треба...МПЦ е наследник на Охридска Архиепископија-Патријаршија,која е пак на следник на Јустинијан Прима (И по бугарска и по македонска историја е така).....вселенска и преславско-дортската не ги спомнав :)
 

fmi

Член од
1 февруари 2007
Мислења
12.916
Поени од реакции
2.218
Јок...ти немаш прочитано како шо треба...МПЦ е наследник на Охридска Архиепископија-Патријаршија,која е пак на следник на Јустинијан Прима (И по бугарска и по македонска историја е така).....вселенска и преславско-дортската не ги спомнав :)
Цитирам уште еднаж глагола: ПРОКАРА. Во този глагол се крие се.
Твоja беше поентата за 2 патриаршии???
 
Член од
30 септември 2008
Мислења
206
Поени од реакции
3
Цитирам уште еднаж глагола: ПРОКАРА. Во този глагол се крие се.
Твоja беше поентата за 2 патриаршии???


Моја беше поентата,и излезе дека се 2 патријаршии,и излезе дека се различни држави (области) само чекам и ти го мерам уште инатот...:salut:
 
На врв Bottom