Дали “Бугарија“ е мисловна именка ?

Член од
1 ноември 2008
Мислења
7.396
Поени од реакции
1.880
цело време те прашувам зошто се гордеете читај добро не биди слеп
ти кажа дека СТЕ имале голема империја
а тоа значи де си призна оти си татар

од тебе одговор добив дека сте татари
дискусијата со тебе ја завршив татарче
не ми кружи ко на рингишпил
 

AtoM-AnT

Dexter
Член од
3 септември 2008
Мислења
4.530
Поени од реакции
582
Спомни му на некој низ Европа дека си Бугар да видиш само како ќе те погледне, исто како да те прободел со мач!

Не сте толку ценети колку што си мислите вие а дека имате држава тоа е точно ама каква држава?
 

Diyan

diyan
Член од
31 август 2009
Мислења
11
Поени од реакции
1
Користиме им името бугари, а не името татари. Со нив имаме обшта историја - хан Кубрат - царот на Велика Бугарија е бил цар и на волжските бугари на Алцек и на бугарите на Апарух.

Спомни му на некој низ Европа дека си Бугар да видиш само како ќе те погледне, исто како да те прободел со мач!
Не сте толку ценети колку што си мислите вие а дека имате држава тоа е точно ама каква држава?
Не си прав. Одил ли си низ Европа, заштото аз сум одил и в Палма де Мајорка и в Лондон и в Данија и в Унгарија и т.н. но немам проблем.Гледат си ме много добре :back:

A ова има каква врска со тоа што ти се поистоветуваш со нив и нивното име а тврдиш дека си словен?
Зашто да не сум словен? Бугарин-словен. Мислим само дека бугарите и македонците не са чисти словени како србите, хрватите, руснаците и т.н. заштото вистина имаме доста тракијски гени. Един народ кој што се формирал 1300 години може да има всјакакви гени, а и кој не е минал през Балканот.
 
Член од
1 ноември 2008
Мислења
7.396
Поени од реакции
1.880
Користиме им името бугари, а не името татари. Со нив имаме обшта историја - хан Кубрат - царот на Велика Бугарија е бил цар и на волжските бугари на Алцек и на бугарите на Апарух.
.

да де за истите станува збор, добив одговор зошто го користите името, немора повеќе објаснувања и сите да напенате, доста е, оти јасно ни е на сите чие име користите и кои се тие
 

Македонеро

Домаќин
Член од
15 декември 2008
Мислења
3.448
Поени од реакции
1.775
Не ли гледаш дека се срамат од поимот Татари па затоа го заменија со Пра-бугари?
 
Член од
17 март 2005
Мислења
11.493
Поени од реакции
1.583
Па Русите им направиjа не сaмо држава туку и црква во 1870, без Русите би било невозможно да се издеjствува каj Турците такво нешто.

Сакам да кажам дека од руска мисловна именка, подоцна "Бугарите" Раковски, Крстевич, Дринов, и другите "будители" влегле
во филм и речиси СИТЕ други на Балканот ги проглсиле за Бугари. Дека се работи за колектувна халуцинациjа е неспорно. Тие земаат основа да тврдат дека:

- Александар Македонски и Аристотел биле Бугари! :nesvest: Почнале да тврдат дека Аристотел пишувал и бугарски но грците тоа го откриле и го уништиле (види "Morning Post" oд 8. фебруари 1916 год).

- Во бугарските училишни учебници Константин Велики го прокламирале за Бугар, затоа што бил роден во Ниш! Кирил и Методиј биле Бугари, затоа што биле родени во Солун. Според нив, покраj сите Македонци, дури и српските, грчките и други jунаци биле Бугари: Алекса Ненадовиќ, ајдут Вељко, Бочорис, Караискис, Канарис, Миаулис, итн.

Врз такви основи се ствара фантомската Санстефанска Бугариjа, коjа според тогашните руски размисли требало да има 164.000 km2 и 4.5 милиони жители. Мислам дека "Бугарите" дури би барале многу повеќе, врз основа на фантастичните теории, вероjатно и Далмациjа.
Комплетна креација извадена oд руски калап, почнувајќи од напишаната од Русите историја, до напишаата од Русите граматика, до окупациската Руска власт која ја водела новосоздадената држава, ... се до Трновскиот устав за кој дознаваме дека бил правен по руски образец според Рускиот Органски статут.

“...Problemi s kojima su se prvi domaci zakonodavci morali suociti bili su s pravnog stajalista veliki. Oslanjajuci se na tzv, Organski statut koji je ponudila Rusija i na zdrav narodni smisao za realnost i demokraciju, oni su uspjesno polozili temelje pravnog poretka. Ustavom su obrazlozena prava, povlastice i obaveze drzavnog poglavara; formirane su drzavne institucije Obicna i Ustavotvorna skupstina, Vlada, institucija kneza); navedena su prava i obaveze bugarskog drustva; polozeni su temelji lokalne samouprave, formulirana su nacela funkcionisanja drzave. ...’’

(Jordanka Geseva, "Parlamentarna i sudska odgovornost bugarskih ministara sukladno Trnovskom ustavu (1879.-1947.)", Casopis za suvremenu povjest 41, br.1, Zagreb, 2009, str. 133)
 
Член од
7 мај 2005
Мислења
1.231
Поени од реакции
307
Бугарија значело "земјата на луѓе со волчешки глави" односно "земјата на волците"... :pos2:

Шо мозоци испраа Русиве, шо чудо невидено напраија... :pop:

Алексад'р Пернатскиј - К'м етногенезиса на една д'ржава : Б'лгарија- страната на в'лците


Б'лгкарија - страната на в'лкоглавите, страната на хората, олицетворјавашти се с в'лците. На кој ли му е идвало ум за лингвистичнија произход на думата болкар и болгар. Може би трјабва да стигнем оште по-далеч, а не само с аналогиите с в'лка, но ова ште стане накраја на материала.

Едно от нај-често срештите животни в Азија е в'лк'т. Като номадски народ, праб'лгарите са били в непрек'снатата компание на това хиштно и смело животно, което по подобие на номадите е живеело не само, а на глутници. Тук можем да видим и древната м'дрост, пренесена като думи на Кубрат, че синовете като в'лци единаци, не постигат ништо, но заедно братјата могат всичко. И как да не е така, когато номадите в равнините и планините са били чести свидетели на пировете устројвани от глутниците с'с своите жертви, след д'лгија и изморителен глад. Човешкото битие в онези трудни времена е било в унисон с животинското. Били са трудни, но и м'дри и знаменателни времена.


Никој друг народ освен номадите от праб'лгарски произход не са олицетворјавали себе си с в'лка. Понеже е трјабвало да војуват за земјата си, така както в'лка маркира својата ловна територија, трјабвало е да б'туват и да странстват в т'рсенето на по-доб'р живот, така както в'лците мигрират на обширни територии, за б'лгарите не е имало по-сполучливо олицетворение от това с в'лка, непрестанен ст'пник на тјахното поселение.


И тук започва етимологичнија анализ: Думата балк или б'лк е идентична на с'временната дума за животното в'лк.

Винаги сме се чудили зашто г'рците не ни викат булгарос, а ни казват вулгарос, което е близо до вулгарен и граници с обидата. Но това не е обида. Нали си спомнјате, че г'рците имаха проблеми в азбуката и на буквата б, казват погрешно в.

Вс'штност истината е че както византијците, така и преди тјах римлјаните са наричали така своите врагове. Римлјаните очевидно са били в'змутени от нехигиеничните навици на б'лгарите, които нахлували по източните граници на империјата. Поради което вулгарус, станал синоним на обикновен, варварски, заради д'лбоката ненавист между цивилизованите граждани и номадите. Оттам произлезло и прилагателното вулгарен с'с синоним на нецивилизован.


От думата балк, идва и наименованието балгар или болгар, което значи в'лкоглав. В това строго антропологическо понјатие и име, очевидно праб'лгарите са се разграничавали по произход от монголоидните племена, с които често са влизали в контакт и са се опитвали да

различават своите антропологични блези от тези на своите с'седи.

Името Б'лгарија разполага с различни етимологични варианти - Балкарија, Болхарија, Балхарија Болгкхарија, Булгарија. Сегашнијат запазен вариант Балхарија или Балхара е аналог на елинистичното Бактрија. Понеже Бактрија била с'седна на Индија, те могли да б'дат назовавани от индијците. Това е факт в Махабхарата. Балхара след обезвучаване на "ал" на индијски звучи бхара. За да напишат 100000 стиха индијците очевидно са писали за своите влијателни врагове. Учудвашто е как индијските крале са величаели своите с'седи врагове и са кр'стили поемата Великата Бхара. Единствената в'зможност е това е да била чужда поема, написана на индијски.


Друга трактовка на тотемнија произход на думата болгар е ловци на самури (златки, порове). Очевидно препратката на самура е имала реална хигиенна препратка к'молицетворјаванија обект, којато е уницителна и не би следвало да се организира и символизира с тотемната мошт на златката. Обратното, именно моштта и навиците на степнија и планискија хиштник, като в'лка, господарјат на равнините и планините, нај-добре символизира името болкар.


Но кој ли ште си позволи да нарича народа си в'лкоглав, ако нјама конкретна причина за това. Особено когато в'лкограв е олицетворенија с директен пренос в'рху качествата на човека, отразен по този начин. Причината е в с'впадението и в основната ролја на колоб'рите (жреците) в б'лгарското обштество през древността а дори и през Средновековието. Самите жреци с цел да изпаднат в с'стојанието на предсказване на предстојаштите с'битија, с цел да преминат отв'д способностите на нормалните човешки способности и битие се обличали по време на ритуал с в'лчи кожи, като буквално слагали на г'рба си и зав'рзвали одраната кожа и запазената глава на в'лка, убит преди това ритуално, а останките му приготвени специално за жреческата церемонија.


Този акт на б'лгарските жреци бил толкова впечатлјавашт, че всички други народи намирали трајно отклика с тези обичаи и наричали характерно този народ, болгкар и болхар, сиреч в'лкоглав. С тази гордо носена черта прод'лжил да се символизира и самија народ на жреците, които били повод за неговото отличително име от другите народи.


http://www.freemacedonia.net/statia.php?sn=211&t=1&
 

Ч Е Н Т О

Методија Андонов
Член од
3 јули 2008
Мислења
1.698
Поени од реакции
1.612
да сумираме:

"Taквата Бугариja била замислена не како независна земja, туку како руска провинциja, коja, формално гледано, би останала под суверената власт на Турциja. Било замислено да стане руски Египет и да го држи отворен патот на Русиja до Истанбул. На тoj начин Русиja стана териториjaлен сосед на Турциja - кoja би била уништена при неjзиниот следен удар...”

(Alexander Redlich, "Der Gegensatz zwischen Osterreich-Ungarn und Russland," Stuttgart-Berlin, 1915, 13-14)

 
Член од
29 септември 2013
Мислења
595
Поени од реакции
478
Детрез: Не им верувајте на оние кои велат дека се грижат за вашиот идентитет
Рајмонд Детрез, балканолог и историчар, во интервју за ДВ говори за создавањето на националните држави и развојот на идентитетите на Балканот.


ДВ: Професоре Детрез, во Бугарија е објавена Вашата книга посветена на преднационалните колективни идентитети на Балканот од крајот на 18. и почетокот на 19. век. Која е Вашата основна теза?

Детрез: ...Главната теза на мојата книга е дека пред 18. век луѓето на Балканот себеси се сметале првенствено за православни христијани, а народноста им била од второстепено значење. Тоа објаснува зошто не се споменува националноста на новомачениците (жртвите на турското ропство), зошто православните Бугари стапувале во брак со православни Грци, Власи, Албанци, дури и Арапи, но не и со бугарски католици и помаци; зошто толку лесно се погрчувале Бугарите во градските средини, доколку промената на етничкиот идентитет не го засегала нивниот религиозен идентитет; зошто Албанци, Бугари, Власи и други православни народи во Османлиската империја долго време го користеле грчкиот како „свој“ книжевен јазик, зошто учествуваат во грчкото востание од 1821 година, кое започнува имено како востание на православните христијани против османската власт. Тоа се историски факти. Културниот живот на балканските народи пред 19. век е потопен во религијата, а да се бара во неа „националното“ е бесплодно и смешно.

...Јас не тврдам дека луѓето на Балканот не знаеле за својата народност. Туку тврдам дека за нив, таа немала никакво суштинско значење. Секако, сето тоа се менува низ 19. век. Православните христијани од различно етничко потекло, кои со векови живееле заедно без проблеми, кои општеле и тргувале меѓу себе и формирале заеднички семејства, под влијание на „националното будење“ одненадеж треба да изберат некоја националност - категорија со која дотогаш не се занимавале, и притоа да се разграничат од другите.

...Еден холандски комичар се шегува дека има болести од кои човек не може да се разболи, доколку не знае за нив. Така е и со националниот идентитет. Си живееш спокојно сѐ додека не те прашаат каков ти е идентитетот и не те убедат дека твојот идентитет е ваков или онаков и дека треба да го чуваш и пазиш. Со други зборови: не им верувајте на оние кои ви тврдат дека се грижат за вашиот национален идентитет“.


Рајмонд Детрез

Кои се нишките кои ја поврзуваат бугарската држава формирана во 1878 година со двете средновековни бугарски држави?

Тие врски се многу слаби. Пред 19. век низ цела Европа се лансираат различни национални идеологии. Некои од нив имаат успех и водат кон создавање на национални заедници и на национални држави, други се покажуваат неплодни. Важна компонента на тие национални идеологии е приказната за средновековната држава, која треба да се возобнови. Но не сите нации располагаат со таква. Да, ако немаш славна средновековна историја ти си лишен од важен пропаганден инструмент, но во крајна линија тоа не е фатално. Албанците, Македонците, Летонците, Естонците, Словаците, Белорусите, Украинците и други немале во минатото своја држава, за да им заврши таква работа. Или пак, доколку имале, тие средновековни држави се оспоруваат од други. Но, сепак повеќето од нив веќе се децении живеат како устоличени национални заедници.

Во последните децении на 19. век Русија и Големите сили се обидуваат да инсталираат свои сфери на влијание на Балканот. Сметате ли дека и во моментов постои сличен интерес?

Тој процес не е сопрен откако Големите сили започнаа да се занимаваат со Балканот. Во време на Студената војна, Балканот е поделен на сфери на влијание меѓу Истокот и Западот. По Студената војна, НАТО ги исполни вакуумот кој настана по уривањето на источниот блок, односно распадот на Варшавскиот пакт. Можам да разберам зошто балтички земји, Чешка, Полска и други земји од Централна Европа ја бараат заштитата од НАТО, откако половина век беа окупирани од Советскиот сојуз. Исто така можам да си претставам дека Русија се чувствува загрозена поради ширењето на НАТО на исток. Иако низ целата своја историја непрекинато воделе агресивни војни, Русите секогаш се сметале себеси за жртви на надворешна агресија. Главната причина за конфликтот во Украина е поморската база Крим, која Русите не сакаат да ја загубат, а уште помалку сакаат таа да падне во рацете на НАТО.

извор: http://www.dw.de/детрез-не-им-верувајте-на-оние-кои-велат-дека-се-грижат-за-вашиот-идентитет/a-18300025
 
Член од
15 декември 2009
Мислења
770
Поени од реакции
479
Б'лгарија ја имало од векови, како може да биде "мисловна именка"?
Уште на мапи од крајот на 4-иот век.
Такво одрекување и омраза кон братска земја нема ниту во Кипар кон Грција, ниту во Црна Гора кон Србија, ниту Косово кон Албанија, ниту Молдавија кон Романија, ниту во Белорусија кон Русија, но и покрај тоа љубовта е посилна од омразата, секој како сака да го прифати, но е така.
Бугарија не е братска земља на Македонија.Има едно 100 причини, да наведеме 3.

1.Вие сте татари.
2.Не го признавате Македонскиот народ.
3.Не го признавате Македонскиот јазик.

Никогаш нема да бидете "братска" земља на никого.

Сите овие глупости што ги наброи горе врска немат со животот.
Бугарскиот шовинизам и омраза кон постоењето на Македонскиот народ е број еден кај вас.
Вие дишете само да го уништите Македонскиот народ и да го претопите кон Татаризмот.

Ја знаеме таа ваша "братска" љубов последните 100 години.
 
Член од
29 јуни 2012
Мислења
118
Поени од реакции
38
Бугарија не е братска земља на Македонија.Има едно 100 причини, да наведеме 3.

1.Вие сте татари.
2.Не го признавате Македонскиот народ.
3.Не го признавате Македонскиот јазик.

Никогаш нема да бидете "братска" земља на никого.

Сите овие глупости што ги наброи горе врска немат со животот.
Бугарскиот шовинизам и омраза кон постоењето на Македонскиот народ е број еден кај вас.
Вие дишете само да го уништите Македонскиот народ и да го претопите кон Татаризмот.

Ја знаеме таа ваша "братска" љубов последните 100 години.
вие ако мислите дека пак ние сме умреле да бидеме братска земја токму со вас ...:facepalm: на никој не сте потребали и на никој не му е грижа кон вас -што да кажам и 1000 и милион пати да напишеш дека сме татари -тоа прво нема да стане вистина може само да послужи на такви како тебе да си лекуваат фрустрација и модераторот како трие очигледно одлучил да ти помага.:tapp:
 
Член од
15 декември 2009
Мислења
770
Поени од реакции
479
вие ако мислите дека пак ние сме умреле да бидеме братска земја токму со вас ...
што да кажам и 1000 и милион пати да напишеш дека сме татари -тоа прво нема да стане вистина може само да послужи на такви како тебе да си лекуваат фрустрација и модераторот како трие очигледно одлучил да ти помага
Па ако е така што кој К*р правите тука по Македонски форуми?
За Татари ќе извинеш, самите тоа си го учите и се гордеете со тоа.

Јас ли сум крив што вашите книги се полни со вашето Турско-Татарско потекло?
 
Член од
17 јануари 2015
Мислења
421
Поени од реакции
194
Значи:
Кога се зборува за име на народ, топоним итн има два термина - етноним и екзоним.
http://www.thefreedictionary.com/ethnonym
http://www.thefreedictionary.com/exonym
Етноним е сопственото име, Екзонимот е збор кој се однесува на група луѓе, кој не се совпаѓа со зборот, со кој таа се нарекува себеси.

Еве пример: Унгарците се познати на светот под овој екзоним "hungarians (Унгарци)", но тие се нарекуваат "Magyars (Маѓари).
За да биде "Б'лгарија" "мисловна именка", тоа значи дека зборот треба да е екзоним, а не етноним.
Брза проверка веднаш покажува дека "б'лгарин / Б'лгарија" е етноним, кој се користи за надворешна и внатрешна употреба.
"Унгарија" е "мисловна именка", затоа се користи само за надворешна употреба.
По истиот начин "мисловни именки" се:

Грција, бидејќи нејзиното сопствено име е Ελλάδα, Elláda
Албанија, бидејќи нејзиното сопствено име Shqipëri/Shqipëria
Германија, бидејќи нејзиното сопствено име е Deutschland
Ерменија, бидејќи нејзиното сопствено име е Հայաստան, Hayastan
Грузија, бидејќи нејзиното сопствено име е საქართველო, Sakartvelo
Кореја, бидејќи нејзиното сопствено име е 한국, Hanguk
Египет
, бидејќи нејзиното сопствено име е مَصر, Maṣr

Многу е интересно дали името "Македонија" е етноним или екзоним. Би бил задоволен ако некој може да напише нешто за тоа.[DOUBLEPOST=1427743948][/DOUBLEPOST]
Па ако е така што кој К*р правите тука по Македонски форуми?
За Татари ќе извинеш, самите тоа си го учите и се гордеете со тоа.

Јас ли сум крив што вашите книги се полни со вашето Турско-Татарско потекло?

Џингис Хан е голем и спасение демне отсекаде. :D
 
Последно уредено:

fmi

Член од
1 февруари 2007
Мислења
13.039
Поени од реакции
2.270
Бугарија не е братска земља на Македонија.Има едно 100 причини, да наведеме 3.

1.Вие сте татари.
2.Не го признавате Македонскиот народ.
3.Не го признавате Македонскиот јазик.

Никогаш нема да бидете "братска" земља на никого.

Сите овие глупости што ги наброи горе врска немат со животот.
Бугарскиот шовинизам и омраза кон постоењето на Македонскиот народ е број еден кај вас.
Вие дишете само да го уништите Македонскиот народ и да го претопите кон Татаризмот.

Ја знаеме таа ваша "братска" љубов последните 100 години.
Поредната доза митови и легенди.

1. Нема едноставни докази за ваквата хипотеза.
2. Народ не се признава со државни акти.
3. Наполно спротивното-има jaсна регулациja со декларациjaва от 1999 година.

Препорачувам ти да читаш преродбеницети во оригинал, за да разбереш повеке :)
 

Kajgana Shop

На врв Bottom