Recent Content by sokolow

 1. S

  Дали “Бугарија“ е мисловна именка ?

  Цитат: " Непријателот на мојот непријател, е мој пријател! http://a1.com.mk/vesti/default.asp?VestID=33780 Традиционалното пријателство меѓу Грција и Србија се должи на стравот од Бугарија, а во врска со Македонија - тврди грчкиот историчар Лукијанос Хасијотис во неодамна објавената книга...
 2. S

  Бугарија ја избрка Македонија

  "Г'рците не гледат с как'в народ е населена такава и такава земја, да речем Македонија, но казват, че таја земја е била нјакога гр'цка, т.е. византијска, и затова днес принадлежи тјам. По историческо право това е така, но и самата Г'рција и Византијската империја принадлежат на Рим... Ние видим, че...
 3. S

  Плоштад ПЕЛА, СРЕДА 27-ми февруари 19:00! МИТИНГ!

  Има надежда за Македонија, штом оште има луге като тебе. Нека чујат волјата на норода - онези в ООН и в Атина и еднаж завинаги да разберат - Името си не даваме!!! Кр'вта на илинденци не предаваме. Па ако сакат г'рците - нека заповјадат да си ја земат Македонија...
 4. S

  Македонското Писмо?

  Да ама е нормално човек да си задава в'проси: - Оти не го користеле своето писмо, ами предпочели грчкото? - Оти Светите братја не го зеа тоа античко писмо ами требало да пишуват нова азбука? ... - Оти???....
 5. S

  ВМРО

  За тебе нема ништо свјато, гнидо Титовска... Само помни едно - Организацијата е жива и тежко на предавниците...
 6. S

  ВМРО

  Македонија е создала и ВМРО, како и други, кои ги предадоха идеите на ВМРО. Пожертвани са идеалите. Поне да имаше зашто... Ето предсм'ртното писмо на јаворов до Тодор Александров: "Брате Тодоре, Прости ме, нека ме простјат и всички други, че изменјам на Македонија. Аз умирам тук. ште легна...
 7. S

  Свети Кирил и Методиј, основоположници на словенската писменост

  "Ние сме генетични носители на нашата историја и никакви фалшификации нјама да б'дат вечни!" Ти, МАKEDONEC_PP, дето "знаеш всичко" и си така категоричен, позволи да те попитаме: -Какви тајни крие свештената б'лгарска глаголица, којато Кирил в'зстановјава от вековната забрава? -Каква е вр'зката...
 8. S

  Ванчо Михајлов бил бугарски комунистички агент

  Благодарја ! Научив нешто ново :smir:
 9. S

  Ванчо Михајлов бил бугарски комунистички агент

  Много ми ареса една мудрост за вистината: "Додека едни jа барат, други jа криjат, а трети без неа мирно спиjат." После активните дејствија на бугарските комунисти и особено на Г. Димитров, В. Коларов, Трајчо Костов, Владимир Поптомов и Димит'р Влахов, Коминтерната донела во јануари-февруари...
 10. S

  Ванчо Михајлов бил бугарски комунистички агент

  "Тирани, чудо ште направим, ниј чуждо иго не т'рпим. В јунашка кр'в ште ви удавим и пак ште се освободим..." Гледам аватарот ти и ми се ште да те питам - *Националист или *патриот е бил Иван Михајлов ? Тук нјакој дори го е нарек'л "Комунистически агент" Нима не знаете, че убијството на Тодор...
 11. S

  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 1903 - 2007 Визионер со космополитски поглед

  Проштавај, не можав навреме да ти отговорам. Там во чл. 4 јасно е напишано: "Член на ТМОРО може да б'де всеки македонец." Па не ти ли е јасно и зашто е напишано вака? Ти подобро кажи зашто ва другата тема /За ВМРО/ нарочно беше подменил уставот на ВМРО с тоја на ТМРО?
 12. S

  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 1903 - 2007 Визионер со космополитски поглед

  Ти веројатно знаеш и нешто повеке. За мене сичко за Гоце е важно. Кажи как се е стигнало до создаване на ВМРО во Солун. Кои и каде преди това са се виделе со Гоце во Софија, кој го е поканил да участва в б'дештата организација?
 13. S

  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 1903 - 2007 Визионер со космополитски поглед

  ЕДНО Е јаСНО - ТРЕБА ДА СЕ НАУЧИШ ДА ЧИТАШ И МЕГУ РЕДОВЕТЕ... "НИЕ ОТДАМНА ВЕКЕ НЕ СМЕ РОБИ НА ТУРЦИја ТОКУ СМЕ РОБИ НА ЕВРОПА" - думите са на Гоце. Па ти го разбирај како сакаш.
 14. S

  Македонија - политика - Србија: Нерешени прашања

  Одам по Форумот, гледам и се чудам, вистина ли е, сон ли е кошмарен, или комедиа некаква... Ке си ги дадат Тетово, Куманово и пр., па ке си земат Пирина... ЛУГЕ, ВРЕМЕ Е ДА СЕ РАЗСАНИТЕ И ДА ПОЧНЕТЕ ДА МИСЛИТЕ СО СВОИТЕ СИ ГЛАВИ...
На врв Bottom