законски измени за плаќање придонеси за хонорарите

Член од
15 април 2013
Мислења
1.025
Поени од реакции
795
Барајќи по интернетов колку овие измени ќе не засегнат нас што работиме за хонорари, наидов на дискусии кај што има според мене оправдани мислења дека ова ќе се одрази на вработените во приватниот сектор, ќе немаат потреба за минимална плата, одмор и боледување не следува, к-15 исто не следува ако ги пријават вработените како хонорарци. Дури и да излезат со некаква заштита за тие што се веќе вработени, кој ќе ги заштити оние што ќе се вработат во иднина.
А ние што работиме дали на странски проекти или ете разни часови за играорна за спорт за јазик, или бебиситерки, мајстори за разни ситници по дома, се е тоа хонорари, што предвидува овој закон колкави проценти и колкави казни? Колку тоа ќе се одрази на цената на услугите и на сите нас на крајот што ги користиме тие услуги?
Целава работа е некако маглива, тешко се доаѓа до информации
Незнам дали ја ставив темава на вистинско место, не најдов слична.
Овој линк го најдов, врз него сум како онаа овцата вирус шетам низ буквите и прилично изгубена сум не разбирам ништо.
На селски има некој што знае да објасни што е со овој закон и дали е навистина драстична промена за сите нас, ако се изгласа?
 

Македонец

мразам патетика во натпис
Член од
12 февруари 2007
Мислења
3.917
Поени од реакции
3.770
Обврзник за плаќање на придонес за задолжително осигурување
во случај на невработеност
Член 12

(1) Обврзник за плаќање на придонес за задолжително осигурување во случај на невра-
ботеност е:
1) работник во работен однос кај правно лице, самовработено лице, установа, друго
правно лице кое врши дејност на јавна служба, државен орган и орган на едини-
ците на локалната самоуправа и градот Скопје;
2) државјанин на Република Македонија кој на територијата на Република Македо-
нија е вработен кај странски и меѓународни органи, организации и установи, кај ст-
рански дипломатски или конзуларни претставништва или е во лична служба на ст-

4Член 10-б, став 1 во делот „врз основа на поднесена изјава за остварените нето приходи
во претходната година, на пропишан образец“ е укинат со одлука на Уставен суд на РМ
(„Службен весник на РМ“, бр. 150/12, со правно дејство од 29.11.2012 г.).
5Член 10-б, став 2 во делот „ги пропишува министерот за финансии“ е укинат со одлука на
Уставен суд на РМ („Сл. весник на РМ“, бр. 150/12, со правно дејство од 29.11.2012 г.).
Целиот став 2 е избришан со измена на Законот - 15/13.


рански дипломатски или конзуларни претставништва или е во лична служба на ст-
ранец, ако со меѓународен договор ратификуван од Република Македонија поина-
ку не е определено;
3) странец кој на територијата на Република Македонија е во работен однос или
служба на странски физички и правни лица, меѓународни организации и установи
или странски дипломатски и конзуларни претставништва ако со меѓународен до-
говор ратификуван од Република Македонија поинаку не е определено и
4) работник кој прима надоместок на плата за време на привремена спреченост за
работа согласно со закон.
(2) Обврзник за плаќање придонес за задолжително осигурување во случај на невработе-
ност е и осигуреникот кој пристапил во продолжено осигурување согласно со закон.


Ај сеа нека ми објасни некој според овој член 12 во случај на невработеност, дали некој може да разбере што се подразбира под овие точки, односно под точката 2 и 3...дали некој може да ми протумачи дали овде спаѓа amazon affiliate, google adsense, fiverr и итн?
 

Con Artist

the man with the key
Член од
1 мај 2012
Мислења
3.526
Поени од реакции
9.357
Обврзник за плаќање на придонес за задолжително осигурување
во случај на невработеност
Член 12

(1) Обврзник за плаќање на придонес за задолжително осигурување во случај на невра-
ботеност е:
1) работник во работен однос кај правно лице, самовработено лице, установа, друго
правно лице кое врши дејност на јавна служба, државен орган и орган на едини-
ците на локалната самоуправа и градот Скопје;
2) државјанин на Република Македонија кој на територијата на Република Македо-
нија е вработен кај странски и меѓународни органи, организации и установи, кај ст-
рански дипломатски или конзуларни претставништва или е во лична служба на ст-

4Член 10-б, став 1 во делот „врз основа на поднесена изјава за остварените нето приходи
во претходната година, на пропишан образец“ е укинат со одлука на Уставен суд на РМ
(„Службен весник на РМ“, бр. 150/12, со правно дејство од 29.11.2012 г.).
5Член 10-б, став 2 во делот „ги пропишува министерот за финансии“ е укинат со одлука на
Уставен суд на РМ („Сл. весник на РМ“, бр. 150/12, со правно дејство од 29.11.2012 г.).
Целиот став 2 е избришан со измена на Законот - 15/13.


рански дипломатски или конзуларни претставништва или е во лична служба на ст-
ранец, ако со меѓународен договор ратификуван од Република Македонија поина-
ку не е определено;
3) странец кој на територијата на Република Македонија е во работен однос или
служба на странски физички и правни лица, меѓународни организации и установи
или странски дипломатски и конзуларни претставништва ако со меѓународен до-
говор ратификуван од Република Македонија поинаку не е определено и
4) работник кој прима надоместок на плата за време на привремена спреченост за
работа согласно со закон.
(2) Обврзник за плаќање придонес за задолжително осигурување во случај на невработе-
ност е и осигуреникот кој пристапил во продолжено осигурување согласно со закон.


Ај сеа нека ми објасни некој според овој член 12 во случај на невработеност, дали некој може да разбере што се подразбира под овие точки, односно под точката 2 и 3...дали некој може да ми протумачи дали овде спаѓа amazon affiliate, google adsense, fiverr и итн?
Не спаѓа, уживај. Ти не потпишуваш никаков договор на дело со Google, Fiverr, Odesk и тн. Не се водиш како "вработен" кај нив. Овој закон се однесува за луѓе кои работат за некоја фирма подолг временски период. Фактички вработени се за стално, а се водат како хонорарци со цел да избегнат давачки за пензиско и здравствено осигурување. На тој начин искористуваа дупка во законот за да не плаќаат давачки. Со овој закон сега таа дупка е пополнета.

Иначе, законов е многу глуп. И не само овој закон, туку и тоа што државава ми бара задолжително да плаќам пензиско и здравствено осигурување. Дали ме прашал мене некој дали сакам да плаќам!? Што ако не сакам да земам пензија!? Што ако сакам да се лечам приватно!? Али ај, тоа е веќе друга тема, да не одиме офтопик.
 

Македонец

мразам патетика во натпис
Член од
12 февруари 2007
Мислења
3.917
Поени од реакции
3.770
Не спаѓа, уживај. Ти не потпишуваш никаков договор на дело со Google, Fiverr, Odesk и тн. Не се водиш како "вработен" кај нив. Овој закон се однесува за луѓе кои работат за некоја фирма подолг временски период. Фактички вработени се за стално, а се водат како хонорарци со цел да избегнат давачки за пензиско и здравствено осигурување. На тој начин искористуваа дупка во законот за да не плаќаат давачки. Со овој закон сега таа дупка е пополнета.

Иначе, законов е многу глуп. И не само овој закон, туку и тоа што државава ми бара задолжително да плаќам пензиско и здравствено осигурување. Дали ме прашал мене некој дали сакам да плаќам!? Што ако не сакам да земам пензија!? Што ако сакам да се лечам приватно!? Али ај, тоа е веќе друга тема, да не одиме офтопик.
Ама чекај ме интересира кога е краен рок да се регулира чудово 1.1.2015? Оти ако е за така значи сега е газ преку глава таму.
 
Член од
13 декември 2011
Мислења
504
Поени од реакции
815
Не спаѓа, уживај. Ти не потпишуваш никаков договор на дело со Google, Fiverr, Odesk и тн. Не се водиш како "вработен" кај нив. Овој закон се однесува за луѓе кои работат за некоја фирма подолг временски период. Фактички вработени се за стално, а се водат како хонорарци со цел да избегнат давачки за пензиско и здравствено осигурување. На тој начин искористуваа дупка во законот за да не плаќаат давачки. Со овој закон сега таа дупка е пополнета.

Иначе, законов е многу глуп. И не само овој закон, туку и тоа што државава ми бара задолжително да плаќам пензиско и здравствено осигурување. Дали ме прашал мене некој дали сакам да плаќам!? Што ако не сакам да земам пензија!? Што ако сакам да се лечам приватно!? Али ај, тоа е веќе друга тема, да не одиме офтопик.
Спаѓа СЕКАКОВ вид хонорар. Без разлика дали си вработен или добиваш хонорар еднаш во 6 месеци.
 

Con Artist

the man with the key
Член од
1 мај 2012
Мислења
3.526
Поени од реакции
9.357
Ама чекај ме интересира кога е краен рок да се регулира чудово 1.1.2015? Оти ако е за така значи сега е газ преку глава таму.
Да, од 01.01.2015 стапува на сила законов.

Спаѓа СЕКАКОВ вид хонорар. Без разлика дали си вработен или добиваш хонорар еднаш во 6 месеци.
Законот важи за оние кои имаат примања врз основа на договор на дело или авторски договор. За Google Adsense и Fiverr не се склучуваат такви договори.
 
Член од
12 март 2009
Мислења
12.522
Поени од реакции
6.503
Не спаѓа, уживај. Ти не потпишуваш никаков договор на дело со Google, Fiverr, Odesk и тн. Не се водиш како "вработен" кај нив. Овој закон се однесува за луѓе кои работат за некоја фирма подолг временски период. Фактички вработени се за стално, а се водат како хонорарци со цел да избегнат давачки за пензиско и здравствено осигурување. На тој начин искористуваа дупка во законот за да не плаќаат давачки. Со овој закон сега таа дупка е пополнета.

Иначе, законов е многу глуп. И не само овој закон, туку и тоа што државава ми бара задолжително да плаќам пензиско и здравствено осигурување. Дали ме прашал мене некој дали сакам да плаќам!? Што ако не сакам да земам пензија!? Што ако сакам да се лечам приватно!? Али ај, тоа е веќе друга тема, да не одиме офтопик.
PIOM ima monopol, a po novo i vtor stolb e zadolžitelen.. a znam luže koj si plaćaat preku Winer ? mislam za da dobijat avstriska penzija (koga će ispolnat uslovite vo RM)... što se odnesuva do zdravstvoto toa e ušte pogolem monopol... demek solidarno e zdravstvoto...jal ne jal plaćaš
 
Член од
12 март 2009
Мислења
12.522
Поени од реакции
6.503
Не спаѓа, уживај. Ти не потпишуваш никаков договор на дело со Google, Fiverr, Odesk и тн. Не се водиш како "вработен" кај нив. Овој закон се однесува за луѓе кои работат за некоја фирма подолг временски период. Фактички вработени се за стално, а се водат како хонорарци со цел да избегнат давачки за пензиско и здравствено осигурување. На тој начин искористуваа дупка во законот за да не плаќаат давачки. Со овој закон сега таа дупка е пополнета.

Иначе, законов е многу глуп. И не само овој закон, туку и тоа што државава ми бара задолжително да плаќам пензиско и здравствено осигурување. Дали ме прашал мене некој дали сакам да плаќам!? Што ако не сакам да земам пензија!? Што ако сакам да се лечам приватно!? Али ај, тоа е веќе друга тема, да не одиме офтопик.
не е битно, зависи како ти идат парите, ако идат преку наша банка откриен си...:D
 

Beric Dondarrion

Lord of Blackhaven
Член од
14 август 2006
Мислења
27.756
Поени од реакции
33.018
Што ако сакам да се лечам приватно!?
Сите ние што плаќаме државно здравствено осигурување, за се што е поголемо од настинка, сакале неќеле, мораме да идеме на приватно, ако мислиме да преживееме.
Можам веднаш да наведам милион примери.
 
Член од
12 март 2009
Мислења
12.522
Поени од реакции
6.503
Сите ние што плаќаме државно здравствено осигурување, за се што е поголемо од настинка, сакале неќеле, мораме да идеме на приватно, ако мислиме да преживееме.
Можам веднаш да наведам милион примери.
работата е дека РМ е декларирана како социјална држава а и многу други. А можеби е подобро и поефикасно да се укине државното здравство ( освен итните случаи) т.е. да си биде со котизација на државата а да има конкуренција меѓу здравствените установи. Таа донекаде и сега е присатна, еве на Групер ми доаѓаат поволни понуди од приватна лабораторија, дури еднакви и поевтини од државните; замисли ако би добил и партиципација од државата колку би биле поволни тие понуди; но има тука и други работи, здравството зема пари од секој а се лечат само некој . Ако би пошле сите на прегледи треба да работиме само за здравство, не се само високите плати на докторите и особјето, има и скапи реагенси и друго. Од тој аспект придонесите се кај нас социјални, тој што зема плата 1000 евра плаќа на таа сума, а тој што зема 150 на таа, а еднакви права имаат.
Туку лавина критики од хонорарците а никој не кажува како се лечеле, јас знам порано случаи имаше со туга книшка лечење или здрав зема лекови за тој што не плаѓа осигурување.
Еве сега лајат на канал 5, не било уставно да плаќа на хонорарот придонеси пензионер ?? А јас незнам како пак може пензионер да работи хонорарно и цела пензија да зема, порано знам мируваше пензијата ако работиш, а сега пензионери имало и со хонорари можеби поголеми од максимална пензија по закон !!
 
На врв Bottom