Соодветен превод на еден текст

The Wild Boy

љепотан
Член од
26 декември 2017
Мислења
1.562
Поени од реакции
939
Дечки, имам еден текст на Англиски кој што јас си го преведов на Македонски, но има некои зборови кои што незнам дали се соодветно преведени на Македонски јазик. Мислам дека може подобро да се преведе. Подолу е текстот и на Англиски и како јас сум го превел на Македонски.

The relationship you have with yourself, literally creates everything around you.

It's funny actually, even your relationship with others is a mirror of the relationship with yourself.

What you see in others, exists in you.

What you judge in others, is what you suppress in yourself. What you love in others, is what you have not yet realized you posses.

This is why loving yourself is literally so damn powerful. It's not the cheesy self affirming bs you think it is. It's your actual relationship with your higher self that manifests and creates your physical reality.

Utilize your energy correctly in the directions of truth and love.

You were born with the right to be happy. You were born with the right to love, to enjoy and to share your love.

You are alive, so take your life and enjoy it. Do not resist life passing through you, because it is light passing through you. Your existence alone proves the existence of God. Your existence proves the existence of life and energy.

Односот што го имаме со себе, буквално создава се околу нас.

Тоа е всушност смешно, дури и нашата врска со другите е огледало на односот со самите себе.

Она што го гледаме кај другите, постои и во нас.

Она што го судиме кај другите, тоа е она што го потиснуваме во себе. Она што го сакаме кај другите е она што сè уште не сме сфатиле дека го поседуваме.

Ова е причината зошто да се сакаме самите себе е буквално толку проклето моќно. Тоа не е уште едно евтино и глупаво само-афирмирање што мислиме дека е. Нашата реална врска со нашето повисоко јас е тоа што ја манифестира и создава нашата физичка реалност.

Затоа треба да ја искористиме нашата енергија правилно во насоките на вистината и љубовта.

Ние сме родени со право да бидеме среќни. Ние сме родени со право да сакаме, да уживаме и да ја споделуваме нашата љубов.

Ние сме живи, затоа треба да го земеме и искористиме животот и да уживаме во него на секој можен начин. Не треба да се спротивставуваме на животот да минува низ нас, бидејќи тоа е светлина што поминува низ нас. Самото наше постоење го докажува постоењето на Бог. Наше постоење го докажува постоењето на животот и енергијата.

Видете, пробајте ако може подобро / по - соодветно да се преведе на Македонски, и пратете тука.
 

Harald

King of Norway
Член од
12 јули 2009
Мислења
3.285
Поени од реакции
9.313
Дечки, имам еден текст на Англиски кој што јас си го преведов на Македонски, но има некои зборови кои што незнам дали се соодветно преведени на Македонски јазик. Мислам дека може подобро да се преведе. Подолу е текстот и на Англиски и како јас сум го превел на Македонски.

The relationship you have with yourself, literally creates everything around you.

It's funny actually, even your relationship with others is a mirror of the relationship with yourself.

What you see in others, exists in you.

What you judge in others, is what you suppress in yourself. What you love in others, is what you have not yet realized you posses.

This is why loving yourself is literally so damn powerful. It's not the cheesy self affirming bs you think it is. It's your actual relationship with your higher self that manifests and creates your physical reality.

Utilize your energy correctly in the directions of truth and love.

You were born with the right to be happy. You were born with the right to love, to enjoy and to share your love.

You are alive, so take your life and enjoy it. Do not resist life passing through you, because it is light passing through you. Your existence alone proves the existence of God. Your existence proves the existence of life and energy.

Односот што го имаме со себе, буквално создава се околу нас.

Тоа е всушност смешно, дури и нашата врска со другите е огледало на односот со самите себе.

Она што го гледаме кај другите, постои и во нас.

Она што го судиме кај другите, тоа е она што го потиснуваме во себе. Она што го сакаме кај другите е она што сè уште не сме сфатиле дека го поседуваме.

Ова е причината зошто да се сакаме самите себе е буквално толку проклето моќно. Тоа не е уште едно евтино и глупаво само-афирмирање што мислиме дека е. Нашата реална врска со нашето повисоко јас е тоа што ја манифестира и создава нашата физичка реалност.

Затоа треба да ја искористиме нашата енергија правилно во насоките на вистината и љубовта.

Ние сме родени со право да бидеме среќни. Ние сме родени со право да сакаме, да уживаме и да ја споделуваме нашата љубов.

Ние сме живи, затоа треба да го земеме и искористиме животот и да уживаме во него на секој можен начин. Не треба да се спротивставуваме на животот да минува низ нас, бидејќи тоа е светлина што поминува низ нас. Самото наше постоење го докажува постоењето на Бог. Наше постоење го докажува постоењето на животот и енергијата.

Видете, пробајте ако може подобро / по - соодветно да се преведе на Македонски, и пратете тука.
Каде што пишувам повеќе зборови, можеш да одбереш кој ти одговара најмногу, кој ти звучи најсоодветно.
Не мора да пробуваш буквално да преведеш се и во ист редослед, не се исти јазиците и формите.
Спрема првата реченица ми изгледа дека треба да биде во еднина (ама ти си знаеш подобро ако е од книга,
во кој контекст е пишано).

Врската/Односот што ја имаш со себе, буквално создава/креира се околу тебе.

Всушност, интересно е како дури и твоите односи со другите се огледало на твојата врска со себе.

Тоа што го гледаш во другите, постои во тебе.

Тоа што го осудуваш кај другите, го потиснуваш во себе. Тоа што го сакаш/обожаваш кај другите, е тоа што уште
не си сфатил дека го поседуваш.

Тоа е зошто да се сакаме себеси е толку ебено/проклето моќно. Не се ефтините само-афирмирачки глупости за кои мислиш. Всушност твојата стварна врсна/однос со повисокото/возвишено јас е таа што се манифестира и ја креира твојата физичка реалност.

Искористи ја својата енергија правилно во насока на љубов и вистина.

Ти си / Вие сте (персирање, зависи од стил на пишување) родени со правото да бидете среќни. Ти си роден со правото да љубиш, да уживаш и да ја споделиш својата љубов.

Ти си жив, зграби го животот и уживај. Не се спротивставувај / опирај на животот кој протекува низ тебе. Твоето постоење го потврдува / докажува постоењето на Бог. Твоето постоење го докажува постоењето на живот и енергија.

Ова е набрзина од мене, веројатно може и подобро да се парафразираат некои делови, ама треба да му се опстои.
 

The Wild Boy

љепотан
Член од
26 декември 2017
Мислења
1.562
Поени од реакции
939
Каде што пишувам повеќе зборови, можеш да одбереш кој ти одговара најмногу, кој ти звучи најсоодветно.
Не мора да пробуваш буквално да преведеш се и во ист редослед, не се исти јазиците и формите.
Спрема првата реченица ми изгледа дека треба да биде во еднина (ама ти си знаеш подобро ако е од книга,
во кој контекст е пишано).

Врската/Односот што ја имаш со себе, буквално создава/креира се околу тебе.

Всушност, интересно е како дури и твоите односи со другите се огледало на твојата врска со себе.

Тоа што го гледаш во другите, постои во тебе.

Тоа што го осудуваш кај другите, го потиснуваш во себе. Тоа што го сакаш/обожаваш кај другите, е тоа што уште
не си сфатил дека го поседуваш.

Тоа е зошто да се сакаме себеси е толку ебено/проклето моќно. Не се ефтините само-афирмирачки глупости за кои мислиш. Всушност твојата стварна врсна/однос со повисокото/возвишено јас е таа што се манифестира и ја креира твојата физичка реалност.

Искористи ја својата енергија правилно во насока на љубов и вистина.

Ти си / Вие сте (персирање, зависи од стил на пишување) родени со правото да бидете среќни. Ти си роден со правото да љубиш, да уживаш и да ја споделиш својата љубов.

Ти си жив, зграби го животот и уживај. Не се спротивставувај / опирај на животот кој протекува низ тебе. Твоето постоење го потврдува / докажува постоењето на Бог. Твоето постоење го докажува постоењето на живот и енергија.

Ова е набрзина од мене, веројатно може и подобро да се парафразираат некои делови, ама треба да му се опстои.
Фала ти за предлогот.

Ова го пишувам во множина, бидејќи сакам да го пратам на друштвово.

Односот што го имаме со себе, буквално создава се околу нас.

Всушност, интересно е како дури и нашите односи со другите се огледало на нашата врска со себе.

Тоа што го гледаме во другите, постои во нас.

Тоа што го судиме кај другите, го потиснуваме во себе. Тоа што го сакаме кај другите, е тоа што уште
не сме сфатиле дека го поседуваме.

А затоа да се сакаме самите себеси е толку проклето моќно. Не се тоа ефтини само-афирмирачки глупости за кои што мислиме. Всушност нашиот реален однос со повисокиот јас е тоа што се манифестира и ја креира нашата физичка реалност.

Затоа треба да ја искористиме нашата енергија правилно во насока на љубовта и вистината.

Сите ние сме родени со правото да бидеме среќни, да љубиме, да уживаме и да ја споделуваме нашата љубов.

Ние сме живи, затоа треба да го земеме и искористиме животот и да уживаме во него на секој можен начин. Не треба да се спротивставуваме на животот кој што минува низ нас. Самото наше постоење го докажува постоењето на бога. Нашето постоење го докажува постоењето на животот и енергијата.

Мислам дека вака ќе е оќеј, мада знам дека дефинитивно може и на подобар начин да се преведе. Али ок, сепак фала на помош. Тоа е тоа што го барав.
 

Harald

King of Norway
Член од
12 јули 2009
Мислења
3.285
Поени од реакции
9.313
Фала ти за предлогот.

Ова го пишувам во множина, бидејќи сакам да го пратам на друштвово.

Односот што го имаме со себе, буквално создава се околу нас.

Всушност, интересно е како дури и нашите односи со другите се огледало на нашата врска со себе.

Тоа што го гледаме во другите, постои во нас.

Тоа што го судиме кај другите, го потиснуваме во себе. Тоа што го сакаме кај другите, е тоа што уште
не сме сфатиле дека го поседуваме.

А затоа да се сакаме самите себеси е толку проклето моќно. Не се тоа ефтини само-афирмирачки глупости за кои што мислиме. Всушност нашиот реален однос со повисокиот јас е тоа што се манифестира и ја креира нашата физичка реалност.

Затоа треба да ја искористиме нашата енергија правилно во насока на љубовта и вистината.

Сите ние сме родени со правото да бидеме среќни, да љубиме, да уживаме и да ја споделуваме нашата љубов.

Ние сме живи, затоа треба да го земеме и искористиме животот и да уживаме во него на секој можен начин. Не треба да се спротивставуваме на животот кој што минува низ нас. Самото наше постоење го докажува постоењето на бога. Нашето постоење го докажува постоењето на животот и енергијата.

Мислам дека вака ќе е оќеј, мада знам дека дефинитивно може и на подобар начин да се преведе. Али ок, сепак фала на помош. Тоа е тоа што го барав.
izgleda dobro, samo edna zabeleshka.

mislam deka treba "povisokoto jas" namesto "povisokiot jas". toa jas mislam deka se odnesuvs kako na nekoe lichno nivo.
 

Kajgana Shop

На врв Bottom