Солунско-воденски дијалект

Член од
12 јуни 2018
Мислења
137
Поени од реакции
188
Гледум ного Македонци лафат за Солун, Кукуш, Воден, Гоце Делчев и са т'пкат уф г'рди за них арно ама ного малко са запознаани сус дијалектут лафан уф солунско и поширокиут регион:


Един тук на форумут дури ма чина и Бугарин, верујатно оти нема поима оти уф Македонија не лафат сите на брсјачки дијалект а има и други дијалекти! За жал, игнорирајнто на воа дијалект уд страна на државницте уф минатто, се погулемто влијание на дијалектут прифатан за литературна норма а и други влијанија, главно српски уф пуследните сто гудини, придунисеа воа дијалект иначе запазан и лафан уф нај југо-источниут дел уд нашта држава да са измене баја уф однос на на истиут дијалект лафан уф истиут регион ду пред сто гудини.

Как и да е, вадин имте погулеми шанси да са разберте сус некуј наш уф Воден ак лафте на солунски дијалект отколку литературен македонски.

Ки почнум да гу убработавум воа дијалект граматички и лексички за полесно да са запузнае публикта сус него.

Колку уд вас тук са запознаани сус воа дијалект?

Колку гу разбирте и дали мојжте да а разберте ваа реч:

М'аресе ка ки кинисавум некде далеко и ка фтасувум без прублеми! :)
 
Член од
11 октомври 2014
Мислења
1.163
Поени од реакции
869
Гледум ного Македонци лафат за Солун, Кукуш, Воден, Гоце Делчев и са т'пкат уф г'рди за них арно ама ного малко са запознаани сус дијалектут лафан уф солунско и поширокиут регион:


Един тук на форумут дури ма чина и Бугарин, верујатно оти нема поима оти уф Македонија не лафат сите на брсјачки дијалект а има и други дијалекти! За жал, игнорирајнто на воа дијалект уд страна на државницте уф минатто, се погулемто влијание на дијалектут прифатан за литературна норма а и други влијанија, главно српски уф пуследните сто гудини, придунисеа воа дијалект иначе запазан и лафан уф нај југо-источниут дел уд нашта држава да са измене баја уф однос на на истиут дијалект лафан уф истиут регион ду пред сто гудини.

Как и да е, вадин имте погулеми шанси да са разберте сус некуј наш уф Воден ак лафте на солунски дијалект отколку литературен македонски.

Ки почнум да гу убработавум воа дијалект граматички и лексички за полесно да са запузнае публикта сус него.

Колку уд вас тук са запознаани сус воа дијалект?

Колку гу разбирте и дали мојжте да а разберте ваа реч:

М'аресе ка ки кинисавум некде далеко и ка фтасувум без прублеми! :)
Me бендиса,кога ќе тргнам и ќе те стигнам.
 

naumdb

Кајгана Менаџер!!!
Член од
5 јуни 2007
Мислења
8.588
Поени од реакции
4.467
Одлично сум запознаен со дијалектот, кај нас е познат и кути Гивглилијски :D
Дали дијалектов се користел и во Кукуш, ако е така, веројатно и Гоце Делчев зборувал вака.
*гледам дека веќе си пишал.
 
Последно уредено:

Morgan Freeman

Немодератор
Член од
23 април 2010
Мислења
2.793
Поени од реакции
4.045
Ка ци си доум ци лафиме.
Не сам најсигурен за ци-то. У Богданци знам дека користат ц наместо ќ за ќе. Е саа дали беше ус и или ус апостроф не ми текнува.
 
Член од
12 јуни 2018
Мислења
137
Поени од реакции
188
"М'аресе ка кинисавум некде далеко и ка фтасувум без прублеми!" - "Ме бендисува кога тргнувам некаде далеку и кога престигнувам без проблеми!"

Најблиско беше гуфи. Иначе ваа реч не мож да са преведе сус зборут (допаѓа) оти уф литературниут ни јазик личн'та заменка (ме) не са клаве уф ист'та реч сус (допаѓа) су пувратната з'менка (се) а уф мојта реч (м') е еквивалентна на (ме) и а нема пувратната з'менка (се). Ако кажах "Ми са аресе ка кинисавум некде далеко и ка фтасувум без прублеми" тогаш да, ки мојше!

Иначе не прецизирах дуволно, јас можум само да ви гу дуловум гивгилијскиут пуддијалект на солунскиут дијалект. Иако са много слични едни су други сепак има малечки разлики сус друјсте пуддијалекти.
 
Последно уредено:
Член од
12 март 2009
Мислења
15.852
Поени од реакции
10.730


Един тук на форумут дури ма чина и Бугарин, верујатно оти нема поима оти уф Македонија не лафат сите на брсјачки дијалект а има и други дијалекти! За жал, игнорирајнто на воа дијалект уд страна на државницте уф минатто, се погулемто влијание на дијалектут прифатан за литературна норма а и други влијанија, главно српски уф пуследните сто гудини, придунисеа воа дијалект иначе запазан и лафан уф нај југо-источниут дел уд нашта држава да са измене баја уф однос на на истиут дијалект лафан уф истиут регион ду пред сто гудини.

Как и да е, вадин имте погулеми шанси да са разберте сус некуј наш уф Воден ак лафте на солунски дијалект отколку литературен македонски.

Ки почнум да гу убработавум воа дијалект граматички и лексички за полесно да са запузнае публикта сус него.

Колку уд вас тук са запознаани сус воа дијалект?

Колку гу разбирте и дали мојжте да а разберте ваа реч:

М'аресе ка ки кинисавум некде далеко и ка фтасувум без прублеми! :)
од картата испаѓа и Скопје и Лерин ( Флорина) ист диалект ???
 
Член од
12 јуни 2018
Мислења
137
Поени од реакции
188
Тешко разбирливо е ова. Дај нешто полесно
Саркастичен?
Сепак су малко логика можат да са пуврзат зборавто уф една реченица иако верујатно не им са пузнати сите збораве на љуаѓто.
 
Член од
29 јуни 2014
Мислења
12.725
Поени од реакции
15.603
Одлично сум запознаен со дијалектот, кај нас е познат и кути Гивглилијски :D
Дали дијалектов се користел и во Кукуш, ако е така, веројатно и Гоце Делчев зборувал вака.
*гледам дека веќе си пишал.
Гоце морал да збори литературно, барем вака од слики така ми делува, Питу Гули личи на типче што збори на дијалект.
 
Член од
12 јуни 2018
Мислења
137
Поени од реакции
188
Одлично сум запознаен со дијалектот, кај нас е познат и кути Гивглилијски :D
Дали дијалектов се користел и во Кукуш, ако е така, веројатно и Гоце Делчев зборувал вака.
*гледам дека веќе си пишал.
Правилно би било "и кут Гивгилијски" само шо гивгиличајне лафат ного брзо и уф лафут прузвучаве и "и" на крајут уд "кут".

Јордан Хаџи Константинов Џинут напишал:
Дорјан, Кукуш, преку Вардар, Воден, Меглен, Вардар, Евиче, Солун и пр...именуемиј „трчаште”, тако са зоват, зашто кога говорат, „трчат” много смешно во јазика;
 
Член од
7 декември 2019
Мислења
2.909
Поени од реакции
4.668
Гледум ного Македонци лафат за Солун, Кукуш, Воден, Гоце Делчев и са т'пкат уф г'рди за них арно ама ного малко са запознаани сус дијалектут лафан уф солунско и поширокиут регион:


Един тук на форумут дури ма чина и Бугарин, верујатно оти нема поима оти уф Македонија не лафат сите на брсјачки дијалект а има и други дијалекти! За жал, игнорирајнто на воа дијалект уд страна на државницте уф минатто, се погулемто влијание на дијалектут прифатан за литературна норма а и други влијанија, главно српски уф пуследните сто гудини, придунисеа воа дијалект иначе запазан и лафан уф нај југо-источниут дел уд нашта држава да са измене баја уф однос на на истиут дијалект лафан уф истиут регион ду пред сто гудини.

Как и да е, вадин имте погулеми шанси да са разберте сус некуј наш уф Воден ак лафте на солунски дијалект отколку литературен македонски.

Ки почнум да гу убработавум воа дијалект граматички и лексички за полесно да са запузнае публикта сус него.

Колку уд вас тук са запознаани сус воа дијалект?

Колку гу разбирте и дали мојжте да а разберте ваа реч:

М'аресе ка ки кинисавум некде далеко и ка фтасувум без прублеми! :)
Браво другарче! Немам зборови, убаво што си се сетил и си почуствувал потреба да оставиш траг од овој дијалект!
Јас иако сум далеку од таму, многу ми се допаѓа вашиот дијалект.
Се можам да те разберам, верувам и повеќето од членовите на кои македонскиот јазик им е пасија, така да терај слободно!
 

naumdb

Кајгана Менаџер!!!
Член од
5 јуни 2007
Мислења
8.588
Поени од реакции
4.467
Гоце морал да збори литературно, барем вака од слики така ми делува, Питу Гули личи на типче што збори на дијалект.
Сигурно дома не зборувал литературно. Ако се знаело тогаш што е литературно.
 
Член од
7 декември 2019
Мислења
2.909
Поени од реакции
4.668
Море што зборите каков Гоце каков литературен? Македонскиот јазик добил правопис 1945 година! Јасно дека секој си зборел на свој дијалект, а за Гоцево време литературен и официјален бил турскиот, за жал :toe:
 

Vori

Шејтан на Махалата
Член од
23 март 2009
Мислења
6.908
Поени од реакции
5.673
Правилно би било "и кут Гивгилијски" само шо гивгиличајне лафат ного брзо и уф лафут прузвучаве и "и" на крајут уд "кут".

Јордан Хаџи Константинов Џинут напишал:
Дорјан, Кукуш, преку Вардар, Воден, Меглен, Вардар, Евиче, Солун и пр...именуемиј „трчаште”, тако са зоват, зашто кога говорат, „трчат” много смешно во јазика;
Од кај си по потекло пријателе :)
 

Kajgana Shop

На врв Bottom