Резултати од анкетата: Дали оваа Влада заслужува уште еден мандат?

Членови кои гласале за 'Не.'