Рускиот Фактор (Од Берлинскиот Конгрес до Балканските Војни)

Член од
29 јануари 2008
Мислења
7
Поени од реакции
0
Nekolkupati dosega ja nafrlame vo diskusii ulogata na Rusija vo i okolu Makedonija.

Fakt e deka ruskata politicka programa napravena nekolku godini pred Pariskiot miroven dogovor (15 april 1856 god.) od kancelarot Aleksandar Mihajlovic Gorchakov, a obelodeneta vo 1869 goddina, predviduva razresuvanje na makedonskoto prasanje.

Spored ruskata strategija, se predviduvalo Rusija da se angazira na osloboduvanje na provoslavnite narodi i da pomogne da se sozdadat (ili Rusija da sozdade) nacionalni drzavi so drzavna nezavisnost i teritorijalno prosiruvanje vo etnickite granici na Srbija, Crna Gora, kako i sozdavanje bugarsko knezhevstvo, severno i juzno od Stara Planina, kako pandan na dvete srpski knezevstva. Na krajot, kako del od ovaa ruska politicka programa od 19 vek e sozdavanjeto na samostojno makedonsko knezhevstvo!

Konkurentot na Rusija na Balkanot -- Avstrija -- preku svojot minister za nadvoresni raboti, grofot Andrjashi, vo 1876 godina planira sozdavanje na Avtonomna Makedonija, koja trebala da bide vo carinska unija so Avstro-Ungarskoto Carstvo.

Medjutoa so ovaa konkurentna ideja na Avstrija ne se soglasil Gorchakov!

Podocna, ruskiot sovremen avtor Dostjan informira deka po nalog na ruskata imperatorska vlada odnosno togasniot ruski minister za nadvoresni raboti, Grkot Kapodistrija (premier na Grcija 1930-31 god.) izrabptil plan za drzavnoto ureduvanje na Balkanot po isteruvanjeto na Osmanliite. Planot na Kapodistrija predviduval stvaranje 5 kralstva, medju koi i makedonsko kralstvo.
"Тој иска милост - не му се даде;
иска туј, што му бе дадено - и то не се даде;
поиска нај-сетне, да помисли сам за себе си -
и тук "братската р'ка" се изпречи и го спрја...
Освободителјат на Б'лгарија стана джелатин на Македонија !


Пејо јаворов

 
Член од
9 февруари 2008
Мислења
3
Поени од реакции
0
Сан Стефанскиот мировен договор се одржа во март 1878г.и примарната цел беше релацијата Русија-Турција!(и распределба на државите на Балканот кои сеуште беа под Отоманската управа)

За сите шо не знаат:МАКЕДОНИЈА СТЕКНА НЕЗАВИСНОСТ,и лугето за прв пат беа "ослободени" долговековниот поробувач.(1978 е годината која е малку подзаборавена и ни служи како големо алиби)

Во март истата година во Берлин и на истоимениот конгрес се одлучува конечниот статус за Турција и балканските земји каде значајно место зафакаат германскиот канцелар Бизмарк и англискиот премиер(од посебно заначење за Македонија),Лорд Бејконсфилд.

Овој вториот под итно се заангажирува за повторно вракање на Македонија под Отоманите,се разбира со свои интереси, по што тоа и се случува.
Англија за возврат од Турција го добива на поклон турскиот остров Кипар

Македонскиот сон за независност се оствари значи во 1878 и траеше само кратки четери месеци.
 
Член од
6 февруари 2008
Мислења
51
Поени од реакции
0
I kakov e krajniot rezultat od Ruskata politika kon Makedonija?
-Sozdavanje na Sanstefanska Bugarija i toa e mozebi najgolemoto zlo sto i se slucilo na Makedonija.
Se soglasuvas?
ЕХ, ДА БЕШЕ ТОЛКОВА ПРОСТО И ЛЕСНО...
"САНСТЕФАНСКИја ДОГОВОР" Е ВСУштНОСТ ДОГОВОР ЗО БЕЗСРОЧНА РУСКА ОКУПАЦИја НА НАШИТЕ ЗЕМИ.
ВРАТИ СЕ УШТЕ 200 ГОДИН НАЗАДЕ И КЕ ВИДИШ, ДЕКА ЗА РУСКАТА ИМПЕРИја
НИЕ СМЕ САМО "ЗАДУНАјСКАја ГУБЕРНИја"... НИШТО ДРУГО.

ИМАЛО ПРЕДИ ТОА ЕДНА "ЦАРИГРАДСКА КОНФЕРЕНЦИја" !
ПОДПИСАНОТО ОД СИТЕ Д'РЖАВИ, ОЗНАЧУВАШЕ ИМЕННО СВОБОДА И ЗА МАКЕДОНИја ВО НЕјНИТЕ ЕСТЕСТВЕНИ ГРАНИЦИ.
ДА, АМА ВАКА НИКАКО НЕ ИЗНАСАЛО НА РУСИја...
МНОГО УБАВО ГО Е КАЖАЛ јаВОРОВ : "ОСВОБОДИТЕЛјаТ" НА БУГАРИја СТАНА ДЖЕЛАТИН НА МАКЕДОНИја !"
 
B

Borg_Drone

Гостин
Додуша Русија исто така правела планови за создавање и на голема независна Македонска држава и пред Сан Стефано...


Инаку имало повеќе планови..ова додуша ви ги цитирам 3, и 4 план зошто се најзначајни според мене....


А за Амфитеатров, морам да кажам дека тој човек заедно со Ритих(мислам дека се татко и син) се гробари на сите пропаганди во Македонија, и исто така доста руски историчари, и научници се нашле под нивното критичко перо.....
Павел Миљуков е исто така еден од тие луѓе кои се нашле под критичкото перо на Амфитеатров..
За македонскиот народ е уште позначаен овој план на Николај I, што истиот предвидувал СОЗДАВАЊЕ НА МАКЕДОНСКА ДРЖАВА и тоа не било каква но со Тракија, Епир, Грција и архипелагот под себе. И сега ако и ние ги следеме како што Бугарите ја следат Сан Стефанската фикција, треба да бараме се што опфаќал пак овој Руски план. А што тој се предвидувал? Со него се разбивала Отоманската империја и се создавале нови држави и тоа:

* Дакија во која би биле Моравија и Влашко.
* Србија во која би влегле Србија, Бугарија и Босна.
* Македонија во која би влегле Македонија, Тракија, Епир, Албанија, Грција и острови од Архипелагот.
(Трите плана се во цит. дело од К.Слалковски стр. 323 – 324)

4. Четвртиот план е можеби најзначајниот затоа што освен за полтичките најјасно ги покажува националните оти со него се предлага делови на Македонија да бидат посебни провинции со управа на “Македонски Словени, а не од Бугари”. И еве што конкретно во своето дело од цитираната книга на стр. 342 пишува К.Слалковски:

“Во 1897 год. за време на грчко-турската војна, беше пуштен глас за таен сојуз меѓу Бугарија, Србија и Црна Гора, со одобрување на Русија, каде што однапред се поделени турските провинции. Но тој глас, немал основа војната само уште посилно ја покажа непомирливоста на интересите на одделни балкански народи. За да го смират христијанското население на Европска Турција, тие препорачуваат таа да се подели на пет провинции ПО НАЦИОНАЛНОСТИ:

* Тракијска провинција со Константинопол.
* Солунска - јужна Македонија, Халкидикискиот Полуостров и Епир.
* Скопска – северна Македонија.
* Охридска или Битолска – средна Македонија и
* Скадарска – од Албанија

Во Тракискиот и Солунскиот вилает, администрацијата би можела да биде формирана од Грци и Турци, во Скопската од Срби и Турци, во Скадарскиот од Албанци и Турци и во Битолскиот од МАКЕДОНСКИ СЛОВЕНИ, Турци, Куцовласи и Грци, НО НЕ И ОД БУГАРИ. Притоа, како Македонија, така и Тракија, треба да бидат одземени од управување на Бугарскиот егзарх, зашто Бугарските архиереи и учители што ги поставува Бугарската егзархија по препорака на Бугарската влада, се агенти на последнава“.
(завшен цитат од Слалковски)
 
Член од
14 јули 2005
Мислења
1.428
Поени од реакции
43
Co оваа Спогодба Санкт Петербург се обврзал:

" На тоа да води сметка воените операции на Балканскиот сојуз против Турција да не бидат попречени или да не потпаднат под влијание на другите сили..."

Од ова следува дека судбината на Македонија,Тракија и Епир без руската спогодба, според човечкото расудување, ќе била сосема поинаква.
Од ова следува дека во реалност се случило токму обратното од она што било договорено... Србија, влегла во војната не за да го ослободи Балканот од Турција, туку, за потребите на своите западни советници, да ја подели Македонија со Грција, и од тоа српско неверство да се роди копилето - срскогрчкото пријателство - кое трае до денес...

Извод: западните сили секогаш биле поитри од Русија во манипулирањето со балканските локални водачи, и знаеле како да ги употребат интелектуално ограничените локални патриоти бесплатно да ја трубат западната пропаганда, и западните интереси, иако поразителни за нас - со сета сила и жар да ги наметнуваат, да ги пропагираат како корисни за нас.
 
B

Borg_Drone

Гостин
ВИСТИНАТА СИ Е ТАКАВА И ПРЕДИ ДА БИДЕ ДОКАЗАНА !
Ај не заебавај, некако не ви одат работите од рака, од ден на ден се открива по еден нов фалсификат од бугарска страна..
Типичен пример ти е Битолската плоча..
Цело време, тука доаѓате негирате она што е наше, плус тоа што не замарате со глупости, и на крај сакаш македонците да ти бидат пријатели.....
Се додека имате луѓе како Божо и Красикур а и како тие крелињата што ги имате на власт кој ви го испраа мозокот, нема македонците да ви станат пријатели...
не сме во позиција да возвратиме, а и не ни сакаме зошто сме мирољубива нација
Само ај знаеш како вика нашиов северен сосед..

"Не дирај лава док спава":wink:
 
Член од
17 март 2005
Мислења
11.493
Поени од реакции
1.584
Руски историци какви глупости пишат понјакога...

Русија е искала разделјане на Македонија, за да пресече Австро-Унгарија, да подкрепи С'рбија, да прецака Б'лгарија и с'ответно самата Македонија. То е повече от јасно. Едно от малкото нешта на Мисирков прави. :) No offense to you, Misirkov.
Spored New York Times od 1908 god.: Zapadot (Avstro-Ungarija) ja voznemiril Rusija so toa shto izgradil trasa Viena-Solun-Atina, koja gi potkopuvala ruskite interesi -- i se toa za vreme na balansot na silite pri "reformite" vo Makedonija...

AUSTRIA ANGERS RUSSIA.; Plans for Vienna-Athens Railway Arouse Great Indignation

January 31, 1908, Friday

Page 3, 825 words

ST. PETERSBURG, Jan. 30. -- A serious conflict appears to be impending between Russia and Austria-Hungary over the Austrian plans for the establishment of direct railroad connection between Vienna, Salonika, and Athens. This scheme, it is thought, would be likely to upset the whole Balkan situation and rupture the concert of powers on which the continuance of reform work in Macedonia depends.

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9506E4DC113EE033A25752C3A9679C946997D6CF


.
 
Последно уредено:
B

Borg_Drone

Гостин
April 6, 1878

in Salonika To the Right Honorable Austen Henry Layard "...Russian agents are busy in the country, and even here, trying to get petitions that the whole of Macedonia be included in Bulgaria... They tell the people: If you remain out, your state (and you see what it is) will be worse then it was before, while if you attach yourselves to us and our cause, you will get all the benefits accruing to a large and powerful Kingdom, under Russian protection... I remain...

(Edward B. Barker British Museum, London, Dmss Layard Papers, Vol. LXXXIX Addd. 39.019, 186-187)

Е бре бугари бе...

Цела Русија работела на терен за вас.
Јакооо :vozbud:
 
Последно уредено од модератор:
Член од
17 март 2005
Мислења
11.493
Поени од реакции
1.584
Е бре бугари бе....Цела Русија работела на терен за вас... Јакооо :vozbud:

- Кое дело на граф Игнатиев за Б'лгарија е нај-важно?

- Аз смјатам, че нај-важното е неговото мајсторско, дипломатическо, завоалирано участие в с'здаването на независима б'лгарска ц'рква. Заштото това дејствително е бил мост'т к'м политическа независимост, т'ј като с'здаването на б'лгарски екзархат става чрез султански ферман. И Сан-Стефанскијат мирен договор имал за цел да сложи границите на Б'лгарија по екзархата.

Негов принцип е бил - да изучи реалната дејствителност, да начертае план за дејствија и да го преследва до изп'лнението му. Тој се солидаризира с борбата на б'лгарскија народ за самостојателна б'лгарска ц'рква и спомага тја да дојде от р'цете на султана. Султан'т го е направил не само заштото е бил пријател с Игнатиев и се е поддал на него, а и заштото е целјал да противопостави г'рците на б'лгарите. Но ние сме спечелили.

После идват в'станијата, идва Цариградската конференција, на којато за п'рви п'т Великите сили признават, че има Б'лгарија. И подписват так'в трактат - предложение к'м Турција да даде автономија на Б'лгарија, с което, разбира се, турците не се с'гласјават. Именно генерал Николај Игнатиев „изстрелва” своја ултиматум: „Или автономија, или анатомија”, тоест војна. Което и става, заштото вече нјама друг п'т. И граф Игнатиев поставја подписа си в Сан Стефано под свободата и в'зстановјаването на б'лгарската д'ржавност.

http://liternet.bg/publish20/d_borimechkov/k_kaneva.htm


.
 

Славјански

Антички Словен
Член од
2 мај 2008
Мислења
5.644
Поени од реакции
1.346
Мене ме интересира и друго прашање. Колку странско потекло на руската кралска фамилија играло влијание во однесувањето на Русија и зазимање на страни?

Некој ја спомнува и комунистичка Русија. Па од таа Русија намногу настрадаа Русите. Тоа не е автохтоно руско движење, тоа е искористување на слабост на одредена држава и нејзино линчување. Погледнете го комунистичкото раководството на СССР, кој се, што се, и од каде се, ќе видите дека Русите се малцинство.

Иднината на словенските народи е да си простат едни на други и да започнат градење на заедништво врз темелите на заедничките културни и цивилизациски вредности.

Русија е единствена сила која може да не спаси од сиситемот на самоуништување што е вграден во нашето опшество под менторство на западните сили.
 

theMac3donian

Мак3донецот
Член од
5 февруари 2007
Мислења
3.690
Поени од реакции
259
Па дај линк до некаде да прочитаме...

Еве јас само ги знам дека

Сталин и Троцки не биле...
 
B

Borg_Drone

Гостин
Аман веќе од таа Русија.Русија само си ги гледала своите интереси, од периодот 1870 (кога е формирана Бугарската Егзархија, со работа почнала 1872).Голем интерес имала само да формира Сан Стефанска Бугарија и да го контролира Босфорот, поради тоа што кај крајбрежјата на Црното Море имала утврдено и стационирано руски гарнизони.Ништо повеќе............. Колку наши преродбеници се обратиле за помош кон Русија и на крај останале со празни раце!Аман веќе со приказните како сега оваа Русија е поинаква и.т.н.
 

skywallker77

realen pragmaticar
Член од
1 октомври 2009
Мислења
223
Поени од реакции
28
NIKOGAS,APSOLUTNO NIKOGAS RUSIJA NE BILA NA NASA STRANA A NEMA NI DA BIDI.
 

Picasso`

Schizophrenic!
Член од
26 јануари 2007
Мислења
4.149
Поени од реакции
197
Нели Макушев, Селиштев, Јастребов, па дури и некој источен славјанин како Иречек, ја нарекуваат Македонија Бугарија, и се панславистички расположени. Така ?
 

Kajgana Shop

На врв Bottom