Македонска берза

Член од
16 јули 2021
Мислења
557
Поени од реакции
908
Каква превоспитна јаде светов што скоро никаде веќе не глеаме наративи и глорификации за мајнинг, крипто, NFTs и слични ,,bored ape'' шит, non-fungible токени и деривати. Кај и да е сеа ќе почнат дискурси насекаде за велју и дивиденд инвестинг и враќање у основа кон единственото исправно. Can't wаit..

#РецесиитеСеОдРајотИзлезени
 
Член од
10 декември 2008
Мислења
1.093
Поени од реакции
1.775
ВНИМАНИЕ!!

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

Утврдување и плаќање на цената при принуден откуп

Член 490-б

 • Акционерското друштво е должно да ја утврди цената на акциите што се предмет на откуп во одлуката за принуден откуп. Откупувачот е должен да понуди цена не пониска од највисоката цена постигната на овластена берза по која тој во последните 12 месеци пред денот на закажување на акционерското собрание на кое треба да се донесе одлуката за принуден откуп стекнувал акции.
 • Доколку цената од ставот (1) на овој член е пониска од просечната цена на хартиите од вредност постигната на овластена берза во последните 12 месеци пред денот на закажување на акционерското собрание на кое треба да се донесе одлуката за принуден откуп, откупувачот е должен да ја понуди најмалку просечната цена постигната на овластена берза.
 • Доколку со акциите кои се предмет на принуден откуп не е тргувано во последните 12 месеци пред денот на закажување на акционерското собрание на кое треба да се донесе одлуката за принуден откуп, откупувачот е должен да ја понуди повисоката цена од проценетата вредност на акциите утврдена од страна на овластен проценител или од книговодствената вредност утврдена според последниот усвоен биланс на состојба на акционерското друштво.
 • Просечната цена на хартиите од вредност постигната на овластена берза се пресметува како проста аритметичка средина на дневните пондерирани просечни цени постигнати на овластената берза.
 • Во секој случај откупувачот е должен да ја понуди највисоката цена која може да се утврди според одредбите од овој член односно принудниот откуп треба да се спроведе по највисоката можна цена.
 • По исклучок, ако, како резултат на одлуката за принуден откуп на одредени акционери им престанат повластени права на кои тие имаат право, истото ќе се земе предвид при утврдување на цената на акциите со дополнителна процена.

Овој предлог закон е нарачан од Слободан и таквите како него. Најверојатно ќе се донесе до крајот на 2022 година.

Мојата порака до акционерите на ПКБ и на сите компании што се блиску до 95% сопственост.

Не ги продавајте акциите, или ако продавате продавајте на мали количини со минимум +3% од тековната цена. Ако сакаат да ги купат нека платат. Инаку ако не стигнат до 95% џабе ги купуваа количиниве што поминаа.

Кој ќе продаде порано и пониско ќе се заебе. Ако сакаат да си направат ДООЕЛ нека платат. Плус парите со кои сега ви ги купуваат акциите се вашите пари кои ги извлекоа од компанијата со високите менаџерски плати.

П.С. Знам дека од ПКБ го читаат ова, ама тие тоа го знаеја. За оние акционери што не го знаеја овој податок, ако има можност нека се постави овој пост како Pinned во овој период. И гледајте и пишете ги кај кои други компании доминантите акционери би можеле да ја искористат оваа промена на законот.
 
Последно уредено:
Член од
26 март 2021
Мислења
58
Поени од реакции
93
ВНИМАНИЕ!!

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

Утврдување и плаќање на цената при принуден откуп

Член 490-б

 • Акционерското друштво е должно да ја утврди цената на акциите што се предмет на откуп во одлуката за принуден откуп. Откупувачот е должен да понуди цена не пониска од највисоката цена постигната на овластена берза по која тој во последните 12 месеци пред денот на закажување на акционерското собрание на кое треба да се донесе одлуката за принуден откуп стекнувал акции.
 • Доколку цената од ставот (1) на овој член е пониска од просечната цена на хартиите од вредност постигната на овластена берза во последните 12 месеци пред денот на закажување на акционерското собрание на кое треба да се донесе одлуката за принуден откуп, откупувачот е должен да ја понуди најмалку просечната цена постигната на овластена берза.
 • Доколку со акциите кои се предмет на принуден откуп не е тргувано во последните 12 месеци пред денот на закажување на акционерското собрание на кое треба да се донесе одлуката за принуден откуп, откупувачот е должен да ја понуди повисоката цена од проценетата вредност на акциите утврдена од страна на овластен проценител или од книговодствената вредност утврдена според последниот усвоен биланс на состојба на акционерското друштво.
 • Просечната цена на хартиите од вредност постигната на овластена берза се пресметува како проста аритметичка средина на дневните пондерирани просечни цени постигнати на овластената берза.
 • Во секој случај откупувачот е должен да ја понуди највисоката цена која може да се утврди според одредбите од овој член односно принудниот откуп треба да се спроведе по највисоката можна цена.
 • По исклучок, ако, како резултат на одлуката за принуден откуп на одредени акционери им престанат повластени права на кои тие имаат право, истото ќе се земе предвид при утврдување на цената на акциите со дополнителна процена.

Овој предлог закон е нарачан од Слободан и таквите како него. Најверојатно ќе се донесе до крајот на 2022 година.

Мојата порака до акционерите на ПКБ и на сите компании што се блиску до 95% сопственост.

Не ги продавајте акциите, или ако продавате продавајте на мали количини со минимум +3% од тековната цена. Ако сакаат да ги купат нека платат. Инаку ако не стигнат до 95% џабе ги купуваа количиниве што поминаа.

Кој ќе продаде порано и пониско ќе се заебе. Ако сакаат да си направат ДООЕЛ нека платат. Плус парите со кои сега ви ги купуваат акциите се вашите пари кои ги извлекоа од компанијата со високите менаџерски плати.

П.С. Знам дека од ПКБ го читаат ова, ама тие тоа го знаеја. За оние акционери што не го знаеја овој податок, ако има можност нека се постави овој пост како Pinned во овој период. И гледајте и пишете ги кај кои други компании доминантите акционери би можеле да ја искористат оваа промена на законот.
Мислам дека освен ПКБ ова може да се преслика и за Шпаркасе, а и за СТБ, доколку мнозинскиот газда планира да ги трансформира.
 
Последно уредено:
Член од
30 март 2018
Мислења
1.427
Поени од реакции
1.822
ВНИМАНИЕ!!

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

Утврдување и плаќање на цената при принуден откуп

Член 490-б

 • Акционерското друштво е должно да ја утврди цената на акциите што се предмет на откуп во одлуката за принуден откуп. Откупувачот е должен да понуди цена не пониска од највисоката цена постигната на овластена берза по која тој во последните 12 месеци пред денот на закажување на акционерското собрание на кое треба да се донесе одлуката за принуден откуп стекнувал акции.
 • Доколку цената од ставот (1) на овој член е пониска од просечната цена на хартиите од вредност постигната на овластена берза во последните 12 месеци пред денот на закажување на акционерското собрание на кое треба да се донесе одлуката за принуден откуп, откупувачот е должен да ја понуди најмалку просечната цена постигната на овластена берза.
 • Доколку со акциите кои се предмет на принуден откуп не е тргувано во последните 12 месеци пред денот на закажување на акционерското собрание на кое треба да се донесе одлуката за принуден откуп, откупувачот е должен да ја понуди повисоката цена од проценетата вредност на акциите утврдена од страна на овластен проценител или од книговодствената вредност утврдена според последниот усвоен биланс на состојба на акционерското друштво.
 • Просечната цена на хартиите од вредност постигната на овластена берза се пресметува како проста аритметичка средина на дневните пондерирани просечни цени постигнати на овластената берза.
 • Во секој случај откупувачот е должен да ја понуди највисоката цена која може да се утврди според одредбите од овој член односно принудниот откуп треба да се спроведе по највисоката можна цена.
 • По исклучок, ако, како резултат на одлуката за принуден откуп на одредени акционери им престанат повластени права на кои тие имаат право, истото ќе се земе предвид при утврдување на цената на акциите со дополнителна процена.

Овој предлог закон е нарачан од Слободан и таквите како него. Најверојатно ќе се донесе до крајот на 2022 година.

Мојата порака до акционерите на ПКБ и на сите компании што се блиску до 95% сопственост.

Не ги продавајте акциите, или ако продавате продавајте на мали количини со минимум +3% од тековната цена. Ако сакаат да ги купат нека платат. Инаку ако не стигнат до 95% џабе ги купуваа количиниве што поминаа.

Кој ќе продаде порано и пониско ќе се заебе. Ако сакаат да си направат ДООЕЛ нека платат. Плус парите со кои сега ви ги купуваат акциите се вашите пари кои ги извлекоа од компанијата со високите менаџерски плати.

П.С. Знам дека од ПКБ го читаат ова, ама тие тоа го знаеја. За оние акционери што не го знаеја овој податок, ако има можност нека се постави овој пост како Pinned во овој период. И гледајте и пишете ги кај кои други компании доминантите акционери би можеле да ја искористат оваа промена на законот.
Не верувам дека кутревци напеналени со триста постапки против нив се дрзнале да туркаат вакви закони, но веројатно колатерално ќе имаат некаква корист од тоа. Јака манипулација со хартии од вредност е кога едниот сопружник со правно насилие креира ситуација што ствара траор меѓу малите акционери, а другиот користи прилика и докупува акции!
 
Член од
24 април 2008
Мислења
9.281
Поени од реакции
8.974
ВНИМАНИЕ!!

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

Утврдување и плаќање на цената при принуден откуп

Член 490-б

 • Акционерското друштво е должно да ја утврди цената на акциите што се предмет на откуп во одлуката за принуден откуп. Откупувачот е должен да понуди цена не пониска од највисоката цена постигната на овластена берза по која тој во последните 12 месеци пред денот на закажување на акционерското собрание на кое треба да се донесе одлуката за принуден откуп стекнувал акции.
 • Доколку цената од ставот (1) на овој член е пониска од просечната цена на хартиите од вредност постигната на овластена берза во последните 12 месеци пред денот на закажување на акционерското собрание на кое треба да се донесе одлуката за принуден откуп, откупувачот е должен да ја понуди најмалку просечната цена постигната на овластена берза.
 • Доколку со акциите кои се предмет на принуден откуп не е тргувано во последните 12 месеци пред денот на закажување на акционерското собрание на кое треба да се донесе одлуката за принуден откуп, откупувачот е должен да ја понуди повисоката цена од проценетата вредност на акциите утврдена од страна на овластен проценител или од книговодствената вредност утврдена според последниот усвоен биланс на состојба на акционерското друштво.
 • Просечната цена на хартиите од вредност постигната на овластена берза се пресметува како проста аритметичка средина на дневните пондерирани просечни цени постигнати на овластената берза.
 • Во секој случај откупувачот е должен да ја понуди највисоката цена која може да се утврди според одредбите од овој член односно принудниот откуп треба да се спроведе по највисоката можна цена.
 • По исклучок, ако, како резултат на одлуката за принуден откуп на одредени акционери им престанат повластени права на кои тие имаат право, истото ќе се земе предвид при утврдување на цената на акциите со дополнителна процена.

Овој предлог закон е нарачан од Слободан и таквите како него. Најверојатно ќе се донесе до крајот на 2022 година.

Мојата порака до акционерите на ПКБ и на сите компании што се блиску до 95% сопственост.

Не ги продавајте акциите, или ако продавате продавајте на мали количини со минимум +3% од тековната цена. Ако сакаат да ги купат нека платат. Инаку ако не стигнат до 95% џабе ги купуваа количиниве што поминаа.

Кој ќе продаде порано и пониско ќе се заебе. Ако сакаат да си направат ДООЕЛ нека платат. Плус парите со кои сега ви ги купуваат акциите се вашите пари кои ги извлекоа од компанијата со високите менаџерски плати.

П.С. Знам дека од ПКБ го читаат ова, ама тие тоа го знаеја. За оние акционери што не го знаеја овој податок, ако има можност нека се постави овој пост како Pinned во овој период. И гледајте и пишете ги кај кои други компании доминантите акционери би можеле да ја искористат оваа промена на законот.
Стар рецепт од 1990-те години во ново пакување.

Плавите жолтици воведоа речиси кристално ист ваков закон во периодот помеѓу 1992 и 1998 година додека беа на власт, кога тогашните државни компании станаа акционерски друштва.

Со тогашниот закон доколку било кој од вработените во компанијата поседува(ше) акции од истата и одлучи да ги продаде, мора(ше) да му ги понуди прво на директорот на компанијата, а ако директорот прифати да ги откупи акциите тогаш тој како купувач одлучуваше по која цена ќе ги откупи истите, а не акционерот како продавач. Се разбира ако работникот одлучи да не ги продаде акциите, вообичаено му следуваше отказно решение.

Убави времиња им беа тоа на стотици, ако не и илјадници паразити наречени директори и/или стечајни управници, тоа им беше златното доба на легално ограбување на работниците кои истовремено беа и акционери во компаниите во кои работеа.

Денес во третата деценија на 21-от век изгледа им доаѓа редот на сите останати помали акционери, бидејќи плавите жолтици не познаваат друга дефиниција за капитализам, а од која тие би го извлекле максималниот профит.

Профитерските паразити од Пекабеско и слични компании само си начекаа нов ограбувачки воз, секако дека нема да пропуштат шанса да се качат на истиот и да го извлечат максимумот од вожњата.
 
Член од
2 октомври 2017
Мислења
122
Поени од реакции
133
Легна вчера дивиденда од ТНБ, чисто информативно...
 
Член од
10 декември 2008
Мислења
1.093
Поени од реакции
1.775
@vlade_co што вели сега барометарот? Да купуваме или да продаваме KMB?

Или ти веќе ја продаде цела количина пред неколку дена?
 
Член од
7 септември 2018
Мислења
191
Поени од реакции
274
@vlade_co што вели сега барометарот? Да купуваме или да продаваме KMB?

Или ти веќе ја продаде цела количина пред неколку дена?
Македонското портфолио не го чепкам во моментот. Ако КМБ падне доволно за да стане привлечна, ќе докупам. Во никој случај не би продал ниту една од Македонските компании што ги имам, освен можеби ФАКМ. Во моментов, на светските пазари има многу поинтересни случувања.

Главен проблем со МСЕ е што сите случувања се на пролет и после тоа нема никаков интерес за тргување до следната година. Ако компании што редовно даваат дивиденда направат квартално давање на дивиденди после секој извештај ќе има далеку поголем интерес. Исто, провизиите за тргување на МСЕ се ненормални во споредба со светските (1:20) што значи дека на МСЕ треба да оствариш многу поголема добивка за да можеш да ја покриеш провизијата.
 
Член од
30 март 2018
Мислења
1.427
Поени од реакции
1.822
Прегледај го приврзокот 335477

Не се плеткај во тоа што не го разбираш може да ти продадат скапи главици за холандски лалиња...
Наводно на врвот на балонот со лалињата, за цената на еден корен можела да се купи куќа на канал во Амстердам. И за цената на еден биткоин можеше да се купи стан во центарот на Скопје. Меѓутоа, имам некое чувство дека не ја живееме баш сега пропаста на криптовалутите туку дека ќе изгледаме уште некоја епизода.
 
Член од
10 април 2013
Мислења
1.024
Поени од реакции
650
Nekoj deneska mnogu umno si ispazari blok MPT na 72.000, so P\E 5.7 i P\B 1.25
 
Член од
5 април 2012
Мислења
7.860
Поени од реакции
8.520
Ново зголемување на каматната стапка на благајничките записи за 0,25 п.п., до нивото од 2%.

На оваа седница на Комитетот беше одлучено да се зголемат и каматните стапки на расположливите депозити преку ноќ и на седум дена, за по 0,25 п.п. и 0,15 п.п., соодветно, на ниво од 0,40% и 0,45%, соодветно.
 
Член од
5 април 2012
Мислења
7.860
Поени од реакции
8.520
Nekoj deneska mnogu umno si ispazari blok MPT na 72.000, so P\E 5.7 i P\B 1.25
Малку е нелогично што паѓа Макпетрол во ваква ситуација кога цените на енергијата се рекордно високи, а веројатно нема ниту да се намалат. Исто така мислам дека речиси и да немаат кредити откако владата им плати за ГА-МА.

Во развиените држави овој секор сега се смета за релативно безбеден пласман.
 
Член од
10 април 2013
Мислења
1.024
Поени од реакции
650
Ne sum nekoj ekspert,ama mislam deka MPT na ovaa cena e dobra investicija.Cenata sega bi trebalo da e najvisoka zasto e pred div.presek,ama ne e taka.
Inaku poseduvam MPT ,i ne mislam da prodavam,naprotiv.
Sto se odnesuva do dividendata, MPT veke ima nekoja tradicija da deli dividenda sto mislam deka ke prodolzi i ponatamu.
Dobivkata za Q1 mislam deka bese nekolkukratno pogolema od istiot period lani( Ako dobro pamtam 300%).
Автоматски споено мислење:

Samo ne znam koj go kupi blokot od 200 akcii denes.
 
Член од
5 април 2012
Мислења
7.860
Поени од реакции
8.520
Како е бид аск за Макпетрол
 

Kajgana Shop

На врв Bottom