Интернет радио и телевизија (стримови, прашања, генерална дискусија...)

Член од
29 февруари 2016
Мислења
569
Поени од реакции
641
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:21:25:E6
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:23:5A:7A
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:23:6C:9D
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:23:6C:9F
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:23:54:DC
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:23:55:8F
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:23:55:36
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:23:58:34
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:23:B3:43
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:23:B3:44
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:23:B3:92
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:23:B3:94
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:23:B7:D5
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:23:B8:D3
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:23:B8:67
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:23:B8:FD
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:23:B9:1D
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:23:B9:B4
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:23:B9:DC
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:23:B9:EF
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:23:B9:E6
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:23:B9:F4
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:23:B9:F6
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:23:BA:09
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:23:BA:67
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:23:BA:B8
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:23:BA:B9
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:23:BA:D9
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:25:5C:E5
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:25:6C:61
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:25:59:E8
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:25:73:31
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:25:73:47
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:25:73:55
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:25:73:CE
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:26:68:6F
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:26:72:49
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:26:73:4C
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:28:D4:70
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:29:11:03
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:29:14:5F
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:29:F7:AB
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:29:F8:5D
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:29:F8:5F
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:32:4C:7E
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:32:4E:A4
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:32:4F:AF
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:32:4E:EF
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:32:5B:66
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:32:39:F9
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:32:45:8F
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:32:45:7F
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:32:45:A4
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:32:45:92
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:35:33:E6
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:35:34:1D
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:35:34:40
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:35:35:7C
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:35:35:46
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:35:AB:14
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:35:B7:7E
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:35:B9:A8
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:35:B9:FA
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:35:C0:2F
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:35:C3:3F
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:35:DE:3C
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:36:2C:98
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:36:2D:0B
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:36:2D:1E
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:36:C8:F3
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:36:CD:56
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:36:D1:24
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:36:D1:A0
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:37:D9:4D
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:38:13:F2
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:38:75:28
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:39:2B:3C
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:39:23:E0
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:39:24:3B
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:39:25:BA
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:39:25:EE
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:39:26:F3
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:39:27:AB
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:39:29:82
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:41:14:C3
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:41:75:69
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:41:75:F5
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:2E:2B:3B
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:2E:2B:3D
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:2E:2B:44
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:2E:2B:49
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:2E:7A:8C
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:2E:7A:BC
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:2E:7B:93
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:2E:92:9C
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:2E:A7:4B
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:2E:B0:91
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:2E:A7:65
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:2E:B2:63
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:2E:B2:94
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:2E:B2:BD
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:2E:B3:63
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:2E:B4:5D
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:2E:B4:6B
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:2E:B7:DF
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:2E:B8:F7
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:2E:BC:A9
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:2E:BC:7B
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:2E:BC:ED
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:2E:BD:1A
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:2E:BD:2E
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:2E:BD:86
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:2E:BD:B1
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:2E:BD:CA
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:2E:BD:CB
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:3A:46:63
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:3A:46:C0
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:3A:47:2E
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:3C:42:33
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:3C:48:6E
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:3D:EE:5D
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:3D:FE:7C
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:3D:FE:75
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:3D:FE:76
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:3F:21:FD
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:3F:29:C6
http://185.59.220.72:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:3F:44:88[DOUBLEPOST=1510081045][/DOUBLEPOST]http://cms3.fastiptv.org:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1a:79:39:9a:24
http://gradina1.info/get.php?username=NWjqtttE8c&password=iv8PPS5QJZ&type=m3u
A ovaka ne se pomaga i listata trae tri minuti.
 
Член од
10 мај 2013
Мислења
366
Поени од реакции
235
A bas su pogodili od koga da traze :pos::pos:,ja ko to gledam velika si stipsa,pa ti neces ovde svoje zemljake da pocastis sa listom barem na 2,3,7 dana ako nista drugo a da ne spominjem 50,100 konekcija.Koliko si puta ovde na forumu onako javno napisao " Evo od mene za 2,3,5 clanova test lista na par dana".Daj demantiraj me,ispravi me ako sam pogresio.
kenusa idi kod zezalice i netuku jadi onaa sto ne e za jadenje :)
 
Член од
26 февруари 2017
Мислења
151
Поени од реакции
201
Strava kako uništavaju liste,isto im je ,1 server se ugasi drugi proradi,da znam da nikada neću gledati TV nikad listu nebi kupio od ovakvih
 

bobanku

Macedonia timeless
Член од
16 септември 2012
Мислења
2.086
Поени од реакции
2.046
Ti za edna lista ne samo sto kje go branis, tuku i drugo zadovolstvo kje mu napravis.
Zadovolstvoto ti go prepustam tebe ja ne gledam iptv i ic ne mi se potrebni listi taka da povelele na zadovolitelni potrebi.

Послато са A5 уз помоћ Тапатока
 
Член од
25 август 2017
Мислења
33
Поени од реакции
2
ima li neko da dadne neku dobru listu unapred hvala lista sa ex yu kanalima hvala u napred jos jednom
 
На врв Bottom