Буквата "S" во македонскиот јазик

Ч Е Н Т О

Методија Андонов
Член од
3 јули 2008
Мислења
1.699
Поени од реакции
1.609
Веќе со години во интернет "битките" со источниве и понекогаш северниве ни соседи, кои упорно сакаат да замачкуваат и буквално крадат работи што не се нивни, општо од историјата на Македонија а посебно во врска со нашиот јазик и азбука кога ќе се спомене буквата "S" занемуваат или ги снемува од местата каде се дискутира за тоа.

Во скоро сите такви дискусии Македонците што ја споменувале буквата "S" и нејзината употреба во нашиот македонски јазик и со неа како аргумент ги побивале смешните теории на Бугарите и Србите дека нашиот јазик е божем вештачки, ново-создаден и слични глупости повикувањето е правено на т.н. Старословенски јазик или поточно МАКЕДОНСКИТЕ ГОВОРИ внатре во и од околината на Солун врз чија основа светите браќа Константин-Кирил и Методија ја создале Глаголицата, со која од тука, од Македонија тргнува описменувањето или поточно кажано ширењето на СЛОВОТО или СЛАВАТА кон другите "словенски народи".

Во стручната публицистика по ова прашање до пред извесно време имаше неколку теории кои се добро познати, но не се даде дефинитивен одговор зошто во македонските говори преточени во македонскиот литературен јазик се содржи и буквата "S", или пак за некои од зборовите карактеристични само за македонскиот јазик кои започнуваат или ја содржат буквата "S" во себе.

Во 2005 година во МАНУ се одржува една свечена научна конференција под наслов: "Класика - Балканистика - Палеославистика, по повод одбележувањето на 85-годишнината од раѓањето и 60 години научна работа на академикот Петар Хр. Илиевски".
На конференцијата со свои пригодни реферати учествуваат голем број звучни имиња на домашни и странски филолози и лингвисти од сите области споменати во нејзиниот наслов.

Како што е редот во 2007 година МАНУ издава и зборник од сите реферати и трудови прочитани и претставени на тај научан собир кој се одржал на 18-19 ноември 2005 година во МАНУ.
Еве ја насловната страна на зборникот:Во зборникот има повеќе реферати и трудови кои се тематски поделени и подредени според тоа на која од областите споменати во насловот им припаѓаат.
Во одделот за КЛАСИКА, на страните 133-138 се наоѓа рефератот на класичниот филолог и лингвист Миодраг М. Тодоровиќ под наслов:

И.-Е. КОРЕН *SENGWH - 'ГЛАС, ЗВУК, ПЕСНА, ПЕЕЊЕ, ЗУЕЊЕ' ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК. ПРИЛОГ КОН ЕТИМОЛОШКИОТ РЕЧНИК НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
КЛИК ТУКА за целиот реферат во pdf формат.

Од крајно прецизниот и краток реферат дознаваме дека буквата "S" и некои од зборовите кои што се карактеристични само за македонскиот јазик во кои се содржи истата буква водат директно потекло од јазикот на древните т.е. античките Македонци.


Значи покрај името на земјата и народот МАКЕДОНИЈА = МАКЕДОНЦИ за кое нема еквивалент во целокупната историја на планетата земја и кога ќе се спомене се мисли само на една земја и еден народ, зашто друг народ со такво име во национална и етничка смисла не постои, како и другите етнолошки и историски потврди дека Македонците си се Македонци едни и единствени, еве со помош на лингвистиката доаѓаме до сознание и за директна јазична врска со античка Македонија.

И сето ова, пазете добро, јавно прочитано и подоцна објавено во книга-зборник од МАНУ..!!!

Зошто и како ова се држи на страна од јавноста во период кога имаме хистерични изливи на негирање и плукање по се' што е македонско, а сособено на врската помеѓу денешна и античка Македонија останува нејасно…

-----

Затоа Македонци чувајте го нашиот убав македонски јазик, и кога некое неписмено абдалче ќе почне пред вас да го искривува под туѓите влијанија, па ќе ви пропелтечи за некакви си З-везди наместо S-везди, З-евс наместо S-евс и слично, влепете му една врела шлаканица за да му S-унат ушите и друг пат да не му падне на памет такво глупирање. ;)
 
B

Borg_Drone

Гостин
На конференцијата со свои пригодни реферати учествуваат голем број звучни имиња на домашни и странски филолози и лингвисти од сите области споменати во нејзиниот наслов.
Чудно, јас сум студент на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје, и сите филолози од Катедрата за македонски јазик и книжевност се согласни дека буквата „Ѕ“ всушност потекнува од стсл јазик која е и единствена што води потекло од старословенскиот јазик без да претрпела некакви промени.Никогаш на предавања не сум учел дека буквата „Ѕ“ потекнува од јазикот на античките Македонци.
 

Казаки

Атаманот - Army of Christ
Член од
2 септември 2011
Мислења
1.487
Поени од реакции
1.905
Од крајно прецизниот и краток реферат дознаваме дека буквата "S" и некои од зборовите кои што се карактеристични само за македонскиот јазик во кои се содржи истата буква водат директно потекло од јазикот на древните т.е. античките Македонци.
Каде поточно ова? На кој епиграфски извор или нумизаматички извор од времето на Античка Македонија е посведочена буквата Ѕ?

Знам еден Македонски историограф што се вика Ѕоил! Но неговото име во изворите го среќаваме како Zoilos (и да е ова Interpretatio Graeca, сепак неможиме да тврдиме дека буквата Ѕ постоела кај античките Македонци!)
 

Ч Е Н Т О

Методија Андонов
Член од
3 јули 2008
Мислења
1.699
Поени од реакции
1.609
Чудно, јас сум студент на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје, и сите филолози од Катедрата за македонски јазик и книжевност се согласни дека буквата „Ѕ“ всушност потекнува од стсл јазик која е и единствена што води потекло од старословенскиот јазик без да претрпела некакви промени.Никогаш на предавања не сум учел дека буквата „Ѕ“ потекнува од јазикот на античките Македонци.
Пријателе, и јас истото го мислев и сум го бранел нашиот македонски јазик токму со буквата "S" на многу места по нетов.

Да не заборавиме дека иако нашиот едукативен систем достигна врвни стандарди и дострели низ годините после НОБ, сепак генералната линија која се наложуваше беше и во историјата, а особено во лингвистиката и филологијата да се следи само и исклучиво т.н. "словенско потекло" што и да значи тоа.
Не за џабе сега имаме таков траги-комичен отпор и плукање по сопствената македонска историја која за жал на некои не почнува со "југо-словенизмот".

Прочитај го убаво рефератот, мошне е краток и прецизен, и во него авторот мошне уредно ги навел сите дотогашни теории и мислења околу ова прашање (Конески, Хамп).

Уште еднаш да нагласам, ова е прочитано на научен собир одржан во МАНУ, и е објавено во публикација на МАНУ.
Човеков којшто го напишал и претставил ова не е едикојси, туку е баш стручен во областа за која пишува.

Да не се фаќаме во замките на будалестите луѓе ала Дора Бакојани за кои "историјата е веќе напишана", зашто и историјата и лингвистиката се НАУЧНИ ДИСЦИПЛИНИ а не религиозни догми. ;)
--- надополнето: 25 февруари 2012 во 01:40 ---
Каде поточно ова? На кој епиграфски извор или нумизаматички извор од времето на Античка Македонија е посведочена буквата Ѕ?

Знам еден Македонски историограф што се вика Ѕоил! Но неговото име во изворите го среќаваме како Zoilos (и да е ова Interpretatio Graeca, сепак неможиме да тврдиме дека буквата Ѕ постоела кај античките Македонци!)
Казаки, ете за подобра прегледност ги додадов и тука сите 6 страни (фактички 5 со абстрактот на англиски се 6) на рефератот, ај полека и подробно прочитај го бива ли?

Си слушнал за Хесихиј од Александрија..?
 
B

Borg_Drone

Гостин
Пријателе, и јас истото го мислев и сум го бранел нашиот македонски јазик токму со буквата "S" на многу места по нетов.

Да не заборавиме дека иако нашиот едукативен систем достигна врвни стандарди и дострели низ годините после НОБ, сепак генералната линија која се наложуваше беше и во историјата, а особено во лингвистиката и филологијата да се следи само и исклучиво т.н. "словенско потекло" што и да значи тоа.
Не за џабе сега имаме таков траги-комичен отпор и плукање по сопствената македонска историја која за жал на некои не почнува со "југо-словенизмот".

Прочитај го убаво рефератот, мошне е краток и прецизен, и во него авторот мошне уредно ги навел сите дотогашни теории и мислења околу ова прашање (Конески, Хамп).

Уште еднаш да нагласам, ова е прочитано на научен собир одржан во МАНУ, и е објавено во публикација на МАНУ.
Човеков којшто го напишал и претставил ова не е едикојси, туку е баш стручен во областа за која пишува.

Да не се фаќаме во замките на будалестите луѓе ала Дора Бакојани за кои "историјата е веќе напишана", зашто и историјата и лингвистиката и се НАУЧНИ ДИСЦИПЛИНИ а не религиозни догми. ;)
Види, реално ако говориме за историја Дора Бакојани има најмалку право да говори за тоа дека ние сме биле Словени зошто и самите Грци се Словени.Со интензивните преселби на словенските племиња кои траеле од четврти до седми век и стигнале дури до тогашен Константинопол а исто така длабоко продреле во „с‘ржта“ на Грција (до Пелопонез).За историјата не би сакал да говорам зошто од оваа тематика многу оддамна се откажав а и на овој подфорум не сакам да бидам злоупотребуван од страна на други непријателски настроени членови.Во секој случај еве, сите филолози на Катедрата за македонски јазик и книжевност (доста почитувани професори) се согласни со тоа дека буквата „Ѕ“ води потекло од старословенскиот и затоа и ме зачуди ова.Во секој случај ова тврдење јас не можам да го прифатам, не е веродостојно за мене но тоа не значи дека јас исто така тврдам дека ние не сме имале посебна историја или пак дека ова нема шанси да го испитам.И затоа во интерес на овој подфорум ќе се повлечам, и внимателно ќе го разгледам ова и ќе поразговарам со професорот што ми е по македонски јазик, од Катедрата за македонски јазик и книжевност, (зошто мене матична Катедра ми е Катедрата за германски јазик и книжевност) да видам дали он знае за некои новости кои не ги напишал во неговата книга (според која учиме сега во моментов морфологија на македонскиот јазик).
 

Казаки

Атаманот - Army of Christ
Член од
2 септември 2011
Мислења
1.487
Поени од реакции
1.905
Во текстот се кажува за функцијата на фонемата ζ во преводите на денешен Македонски јазик! Додека во делот за старомакедонскиот јазик се се темели на претпоставки (кои не велам дека не држат вода) како што кажува и самиот автор. Ништо со сигурност не можиме да тврдиме околу граматиката на старомакедонскиот се додека не се пронајди целосна реченица на тој јазик (извори велат дека таква реченица е зачувана на папирус во Египет но досега не е пронајден... за жал).
 

karan

бивш поет, плукач, вљубеник во слободата
Член од
31 мај 2006
Мислења
3.522
Поени од реакции
2.512
Мене сепак ова "ζιγγος" фонетски ми изгледа многу поблиско до "цика", a и повеќе одговара ако точно сум си го превел објаснувањето на грчки дадено од Хесихиј.
 

Ч Е Н Т О

Методија Андонов
Член од
3 јули 2008
Мислења
1.699
Поени од реакции
1.609
Види, реално ако говориме за историја Дора Бакојани има најмалку право да говори за тоа дека ние сме биле Словени зошто и самите Грци се Словени.Со интензивните преселби на словенските племиња кои траеле од четврти до седми век и стигнале дури до тогашен Константинопол а исто така длабоко продреле во „с‘ржта“ на Грција (до Пелопонез).За историјата не би сакал да говорам зошто од оваа тематика многу оддамна се откажав а и на овој подфорум не сакам да бидам злоупотребуван од страна на други непријателски настроени членови.Во секој случај еве, сите филолози на Катедрата за македонски јазик и книжевност (доста почитувани професори) се согласни со тоа дека буквата „Ѕ“ води потекло од старословенскиот и затоа и ме зачуди ова.Во секој случај ова тврдење јас не можам да го прифатам, не е веродостојно за мене но тоа не значи дека јас исто така тврдам дека ние не сме имале посебна историја или пак дека ова нема шанси да го испитам.И затоа во интерес на овој подфорум ќе се повлечам, и внимателно ќе го разгледам ова и ќе поразговарам со професорот што ми е по македонски јазик, од Катедрата за македонски јазик и книжевност, (зошто мене матична Катедра ми е Катедрата за германски јазик и книжевност) да видам дали он знае за некои новости кои не ги напишал во неговата книга (според која учиме сега во моментов морфологија на македонскиот јазик).
Пријателе, се' е тоа убаво.
И во голема мера си во право, зашто и според таа т.н. "официјална историја" токму така "словенските преселби" (без разлика на нивниот интензитет и слични работи кои се проблематични за многу учен свет, а камоли меѓу лаиците) воопшто не застанале на денешнава граница меѓу Република Македонија и Елиники Демократија т.е. Грција, ниту пак застанале на историската и етнографска граница меѓу Македонија и Грција која од секогаш била подолу на југ, туку отишле до Пелопонез, итн.
Ама ај да не се подведуваме под таквите извикани работи и да се ставаме во смешната и тотално небулозна ситуација да бираме или-или, демек или антички или "словенски" Македонци, туку да се посветиме малку на рефератов и работите презентирани во него.

Не знам зошто и како самиот се цензурираш и откажуваш од учество на овој подфорум.
Искрено кажано и без да звучам претенциозно ама 90% од луѓето што често учествуваат овде немаат поим од основни работи, туку само се расфрлаат со некакви туѓи предрасуди.

Тоа не значи дека јас сум над некој, ама во континуитет се обидувам да пренесам тука релевантни написи и мислења на луѓе стручни во областите што ги третираат, и кои нас не интересираат.

Еве во рамките на твојата забелешка приложувам извадок од една книга во која делумно се третира и прашањето за "Словенската експанзија"Извадено е од оваа КНИГА, страна 10.

Превод:

Периодот на Словенските миграции и на големата и безмалку инстант експанзија на Словенската зона во Европа покренува сериозни прашања. Џимбутас овие процеси со специјален нагласок за Балканскиот полуостров ги објаснува вака:

"На тој начин ниту Бугарите, ниту Аварите не го колонизирале Балканскиот полуостров во петтиот и шестиот век; откако ја разгромиле Тракија, илирија и Грција тие се вратиле назад во своите територии северно од Дунав. Словените биле тие кои ја извршиле колонизацијата, патувајќи пешки во огромен број, цели фамилии или дури цели племиња ги инфилтрирале опустошените земји. Бидејчи биле земјоделци, тие постојано барале излез за напливот на нови поколенија. Потиснати повеќе од еден милениум од туѓото владеење на Скитите, Сарматите и Готите, тие биле ограничени на една мала територија; сега кога ограничувањата ги снемало тие се излеале."

Но, да цитираме едно различен, дури спротивно мислење, тоа на Џоана Николс:

"Етничко ширење може да вклучи или ширење на еден јазик врз зборувачите на други јазици или ширење на населението. Масовни ширења на население или демографски размени најверојатно биле ретки во човечката историја, барем до времето на колонијализмот; единствените добри примери би биле ширењата во предходно ненаселени територии (како на пример колонизацијата на Полинезија). Бидејќи нема ниту археолошки, ниту историски докази за огромна депопулација на централна и источна Европа во првите векови на нашата ера, и бидејќи во нивната физичка антропологија различните модерни Словенски народи повеќе наликуваат на своите не-Словенски соседи отколку што сите Словени наликуваат едни на други, нема причина да сметаме дека Словенската експанзија била примарно демографска. Некаква миграција се случила, но и најскржавата претпоставка е таа дека Словенската експанзија е примарно лингвистичко ширење."

----

Да се разбереме, оваквите реферати и воопшто научни симпозимуми се најчесто далеку од јавноста и медиумите, и тоа е така и по цел свет, па и кај нас. Ама кога некој упорно ти трие сол над глава еве веќе со години, срамота е кога постои нештото да се става ад акта и буквално како да се сака да се скрие.

Ако си во можност пренеси му го на професорот линкот до целиот реферат поставен ОВДЕ, нека го прочита па да видиме што ќе ти одговори.
 
Член од
14 јуни 2008
Мислења
1.369
Поени од реакции
1.073
Дека сите околу се чудат на "ѕ" е факт.
Мислам дека и коптите од египет имаат нешто слично на "ѕ" ама не сум сигурен. Нешто чепкав по википедиа ама сега неможам да најдам :D.
И колку што знам Украинскиот јазик што се смета дека е еден од најсочуваните во споредба со прасловенскиот нема "ѕ".
 

--HEIDERN--

The Iron Fist
Член од
18 декември 2011
Мислења
638
Поени од реакции
378
Bukvata DZ(S) se koristi vo mnogu mal broj na jazici !!!
Na pr. vo Slovenskite jazici, osven vo Makedonskiot jazik, se koristi mi se cini i vo Polskiot jazik, za vo Ceskiot i Slovackiot ne sum bas siguren dali se koristi ili ne, no vo site drugi Slovenski jazici voopsto ne se koristi !!!
Vo Ruskiot, Beloruskiot, Ukrainskiot, Srpsko-Hrvatskiot, Sloveneckiot, Bugarskiot jazik ovaa bukva ne postoi !!!
Srbite/Hrvatite/Bos./C.G. na pr. si koristat Z: zid, zvezda/zvjezda/zvizda, zvonce i.t.n.
No nie si imame DZ: dzid, dzvezda, dzvonce i.t.n.
Za Bugarite pak ic da ne pravime muabet, Bugarskiot jazik e povekje slicen so istocno-Slovenskite jazici, pa i samoto pismo im e slicno so Ruskoto, zboram za onie bukvite: ј(J/Y) шт(SHT/SHCH) '( ' ) ь(kratko J/Y) Ју(JU/YU) ја(JA/YA) ...
Bugarskiot jazik nema blage veze so Makedonskiot, a oni moze da si skokaat kolku sto si sakaat !!!
Bugarite pokraj toa sto nemaat DZ, isto taka nemaat ni KJ(Ќ) GJ(Ѓ) LJ(Љ) NJ(Њ) Џ(DZ') ........ mora da spojat K, Г, Л, H, so ј, ь, Ју, ја, za da dobijat zvuk Ќ, Ѓ, Љ, Њ i.t.n. a bukvata DZ'(Џ), ja pisuvaat kako (ДЖ/DZH) !!!
Od sosednive balkanski jazici samo Albanskiot jazik ima bukva DZ(S), no oni ja pisuvaat X, a DZ'(Џ) ja pisuvaat XH i.t.n. !!!
Taka da im pagjaat teoriite i na Srbite i na Bugarite, deka Makedonskiot jazik e nov i vestacki i deka e ukraden od niv !!!
 
S

Sagan

Гостин
Ѕе, богот што гледа сѐ и надалеку. И ден денес на малите деца им се вика „ѕе!“ како детски збор за „те гледам“.

Неспорен факт е дека гласот го имало во словенските јазици (руски, црногорски) и дека бил заменет со „з“, но исто така претпоставка која држи вода е дека во македонскиот опстојал и заради присуството на истиот глас во домицилниот јазик (старомакедонскиот).
 
Член од
4 мај 2009
Мислења
2.396
Поени од реакции
5.079
Чудно, јас сум студент на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје, и сите филолози од Катедрата за македонски јазик и книжевност се согласни дека буквата „Ѕ“ всушност потекнува од стсл јазик која е и единствена што води потекло од старословенскиот јазик без да претрпела некакви промени.Никогаш на предавања не сум учел дека буквата „Ѕ“ потекнува од јазикот на античките Македонци.
Во право си. Постоењето и употребата на „Ѕ“ е документирана во старословенскиот. Ова е лингвистички факт. Јазикот на античките Македонци е се`уште само предмет на нагаѓања. До денес во лингвистиката не постои научно потврден опис ниту анализа на јазикот на античките Македонци.
 

fmi

Член од
1 февруари 2007
Мислења
12.939
Поени од реакции
2.228
Bukvata DZ(S) se koristi vo mnogu mal broj na jazici !!!
Na pr. vo Slovenskite jazici, osven vo Makedonskiot jazik, se koristi mi se cini i vo Polskiot jazik, za vo Ceskiot i Slovackiot ne sum bas siguren dali se koristi ili ne, no vo site drugi Slovenski jazici voopsto ne se koristi !!!
Vo Ruskiot, Beloruskiot, Ukrainskiot, Srpsko-Hrvatskiot, Sloveneckiot, Bugarskiot jazik ovaa bukva ne postoi !!!
Srbite/Hrvatite/Bos./C.G. na pr. si koristat Z: zid, zvezda/zvjezda/zvizda, zvonce i.t.n.
No nie si imame DZ: dzid, dzvezda, dzvonce i.t.n.
Za Bugarite pak ic da ne pravime muabet, Bugarskiot jazik e povekje slicen so istocno-Slovenskite jazici, pa i samoto pismo im e slicno so Ruskoto, zboram za onie bukvite: ј(J/Y) шт(SHT/SHCH) '( ' ) ь(kratko J/Y) Ју(JU/YU) ја(JA/YA) ...
Bugarskiot jazik nema blage veze so Makedonskiot, a oni moze da si skokaat kolku sto si sakaat !!!
Bugarite pokraj toa sto nemaat DZ, isto taka nemaat ni KJ(Ќ) GJ(Ѓ) LJ(Љ) NJ(Њ) Џ(DZ') ........ mora da spojat K, Г, Л, H, so ј, ь, Ју, ја, za da dobijat zvuk Ќ, Ѓ, Љ, Њ i.t.n. a bukvata DZ'(Џ), ja pisuvaat kako (ДЖ/DZH) !!!
Od sosednive balkanski jazici samo Albanskiot jazik ima bukva DZ(S), no oni ja pisuvaat X, a DZ'(Џ) ja pisuvaat XH i.t.n. !!!
Taka da im pagjaat teoriite i na Srbite i na Bugarite, deka Makedonskiot jazik e nov i vestacki i deka e ukraden od niv !!!
Не знам до каква степен разбираш това што зборуваш, но например ние немаме Ќ , Ѓ, Њ,Џ поради простата причина,дека имаме други букви со които омекотjaваме согласните си. Во секи случаj нема празно поле во кое да немаш буква. Пример - ѓавол — дјавол, ѓакон — дјакон или когато Д изгубва своjaта мекост, на вас ви е потребен звук,а овде звукот си е тврдо Д. Пример -паѓане — падане. Друг момент е когато овде се користи ЖД, вие користите ѓ. Пример меѓу — между, раѓање — раждане. Работата ви со Ќ е истата, тука не станува збор за Ју.
Нема и да коментирам Љ, Њ, а и J. Тамо работата е jaсна.
Интересно е дека во македонската азбука има букви, кои не следат наредбата, ваков пример е sѣло (S)е после землја(З) и ако во старословенскиот нивните позиции са обратни-прво е землја, а после е sѣло .
 

--HEIDERN--

The Iron Fist
Член од
18 декември 2011
Мислења
638
Поени од реакции
378
Не знам до каква степен разбираш това што зборуваш, но например ние немаме Ќ , Ѓ, Њ,Џ поради простата причина,дека имаме други букви со които омекотjaваме согласните си. Во секи случаj нема празно поле во кое да немаш буква. Пример - ѓавол — дјавол, ѓакон — дјакон или когато Д изгубва своjaта мекост, на вас ви е потребен звук,а овде звукот си е тврдо Д. Пример -паѓане — падане. Друг момент е когато овде се користи ЖД, вие користите ѓ. Пример меѓу — между, раѓање — раждане. Работата ви со Ќ е истата, тука не станува збор за Ју.
Нема и да коментирам Љ, Њ, а и J. Тамо работата е jaсна.
Интересно е дека во македонската азбука има букви, кои не следат наредбата, ваков пример е sѣло (S)е после землја(З) и ако во старословенскиот нивните позиции са обратни-прво е землја, а после е sѣло .
Епа токму тоа и јас го викам !!!
Покрај буквата Ѕ, ние имаме Ќ Ѓ Џ Љ Њ, а вие ги немате овие букви и мора да спојувате: Д или Г, Л, Н, К со ј, ју, ја ....... за да добиете звук Ѓ Ќ Љ Њ !!!
(Ѓ) На пр. Ѓуешево = Гјуешево, ѓавол = дјавол, ѓакон = дјакон и.т.н. освен во случајот со на пр. меѓа = межда, меѓу = между, раѓање = раждане и.т.н.
(Ќ) На пр. Ќустендил = Кјустендил
(Љ) На пр. Љубов = Лјубов
(Џ) На пр. Горна Џумаја = Горна Джумаја, Кајнарџа = Кајнарджа, Крџали = Крджали, Добруџа = Добруджа и.т.н.
Значи ние имаме готови букви, а вие мора да спојувате Д Г Л Н К со ј, ју, ја ........ за да добиете Ѓ Љ Њ Ѓ, освен во некои случаи каде Ѓ = ЖД, додека пак Џ = ДЖ !!!
 

fmi

Член од
1 февруари 2007
Мислења
12.939
Поени од реакции
2.228
Епа токму тоа и јас го викам !!!
Покрај буквата Ѕ, ние имаме Ќ Ѓ Џ Љ Њ, а вие ги немате овие букви и мора да спојувате: Д или Г, Л, Н, К со ј, ју, ја ....... за да добиете звук Ѓ Ќ Љ Њ !!!
(Ѓ) На пр. Ѓуешево = Гјуешево, ѓавол = дјавол, ѓакон = дјакон и.т.н. освен во случајот со на пр. меѓа = межда, меѓу = между, раѓање = раждане и.т.н.
(Ќ) На пр. Ќустендил = Кјустендил
(Љ) На пр. Љубов = Лјубов
(Џ) На пр. Горна Џумаја = Горна Джумаја, Кајнарџа = Кајнарджа, Крџали = Крджали, Добруџа = Добруджа и.т.н.
Значи ние имаме готови букви, а вие мора да спојувате Д Г Л Н К со ј, ју, ја ........ за да добиете Ѓ Љ Њ Ѓ, освен во некои случаи каде Ѓ = ЖД, додека пак Џ = ДЖ !!!
Е,нормално - по истата логика вие немате 'ја', 'Ју','шт' па мора да споувате за да получите истиот звук. Пример - јаб'лка - Jaболка, Македонија-МакедониJA. Интересна е ситуациjaта ви со Ју . лјубов-љубов,јуда - Jуда, со шт пример - пошта-пошта.
За мен винаги е било неразбирливо,како имате дума како крв, во коja нема ни една гласна.
 
На врв Bottom