Бугарско државјанство (процедура и потребна документација) - СТАРА ТЕМА

Долу во линкот ги имате сите информации поврзани со времетраењето и промените на вашите статуси.

 • https://bugarskipasos.blogspot.com/p/statusi.html

  Гласови: 4 50,0%
 • Благодарност до сите кои учествувале во креацијата на блогов.

  Гласови: 4 50,0%
 • Инфо: Го копирате горенаведениот линк и го отварате со вашиот интернет пребарувач.

  Гласови: 0 0,0%
 • За процедура за подигнување преку амбасада подолу линк ,или вратете се на страна 4553.

  Гласови: 0 0,0%
 • forum.kajgana.com/threads/Бугарско-државјанство-процедура-и-потребна-документација.74574/page-4553

  Гласови: 0 0,0%

 • Вкупно гласачи
  8
 • Гласањето е завршено на .
Статус
Затворена за нови мислења.
Член од
15 ноември 2015
Мислења
54
Поени од реакции
140
Еден предлог !!!!!
Да се одмориме малку од темава за време на викенд да не се замараме , оти ние што сме 2015,2016 па и 2017 сме врќе и психички и физички изморени.
Позз и пријатен викенд

Sent from my SM-J510FN using Tapatalk
 
Член од
25 октомври 2019
Мислења
8
Поени од реакции
3
Sto dokumenti podnese?? Jas sum na zadolzitelna i posrednikot mi rece da podneseme dokumenti da ne me stavat na dopolnitelna. Mu dadov 35eur i dokumenti. A dali podnel gospod znae. Документи за да потврдам
Sto dokumenti podnese?? Jas sum na zadolzitelna i posrednikot mi rece da podneseme dokumenti da ne me stavat na dopolnitelna. Mu dadov 35eur i dokumenti. A dali podnel gospod znae. Ima li tel broj/mail kade toa moze da se proveri?
Документи за да потврдам происход . Незнам број или адреса јас бев во Софија по друга равота и случајно ми текна за да проверам.
 
Член од
26 октомври 2018
Мислења
16
Поени од реакции
9
Оваа ви е дел од разговорот од "Комисија по политиките за б'лгарите в чужбина" што беше одржано на 9 Октомври 2019 сега пред 20 дена.

Линк

ПРЕДС. АНДОН ДОНЧЕВ: Благодарја Ви, госпожо Василева.
Виждам, че колегите вече искат да им предоставја думата – јавно имат в'проси. Но мислја п'рво да чуем и становиштето на Д'ржавната агенција за б'лгарите в чужбина по промените в Законопроекта, којто јавно обс'ждате.
Заповјадајте, госпожо Михајлова.
ДИЛАјЛА МИХАјЛОВА: Здравејте! В п'рвата част от изказването на госпожа Василева – това е нешто, за което Агенцијата е имала желание, и прод'лжаваме да желаем да отстојаваме и да се мотивираме удостоверителнијат процес да отпадне от дејността на Агенцијата. Това наистина е дејност, којато е пришита к'м основната дејност на Агенцијата, и за с'жаление, в последните години тја иззе абсолјутно всички други функции, т'ј като кадровијат ни ресурс е ограничен, а това е изклјучително голјам обем работа. Само за последнија месец сме обработили 6000 преписки – това са осем човека. При наличен с'став от 25 и 8 – 12 човека в Агенцијата, от които двама работјат по протоколите за президентството и един за С'вета по гражданство, двама се занимават с обштности, един – с'с студентите, които в момента са наплив, точно за един месец осем човека обработиха 6000 преписки. Сега Агенцијата е на март месец 2019 г., којато – до март месец 2019 г. – ште б'де спусната долу на гише за раздаване.
Изказвам позицијата на Агенцијата: тази дејност, којато е разхв'рлјана – един п'т при нас, след това в Министерството на правос'дието, да б'де с'брана и да отиде к'м Министерството на правос'дието, което води до облекчаване както при нас, а при нас това облекчаване е жизненоважно, така облекчава и самите зајавители, които кандидатстват за б'лгарски произход. Това ште освободи ресурс и в'зможности на Агенцијата, којато прод'лжава да работи с б'лгарските обштности на в'преки, а не заштото. Ние наистина работим с б'лгарските обштности, те се увеличават непрек'снато, б'лгарските с'ботно-неделни училишта се увеличават с'што.
 
Член од
20 септември 2017
Мислења
920
Поени од реакции
1.347
Оваа ви е дел од разговорот од "Комисија по политиките за б'лгарите в чужбина" што беше одржано на 9 Октомври 2019 сега пред 20 дена.

Линк

ПРЕДС. АНДОН ДОНЧЕВ: Благодарја Ви, госпожо Василева.
Виждам, че колегите вече искат да им предоставја думата – јавно имат в'проси. Но мислја п'рво да чуем и становиштето на Д'ржавната агенција за б'лгарите в чужбина по промените в Законопроекта, којто јавно обс'ждате.
Заповјадајте, госпожо Михајлова.
ДИЛАјЛА МИХАјЛОВА: Здравејте! В п'рвата част от изказването на госпожа Василева – това е нешто, за което Агенцијата е имала желание, и прод'лжаваме да желаем да отстојаваме и да се мотивираме удостоверителнијат процес да отпадне от дејността на Агенцијата. Това наистина е дејност, којато е пришита к'м основната дејност на Агенцијата, и за с'жаление, в последните години тја иззе абсолјутно всички други функции, т'ј като кадровијат ни ресурс е ограничен, а това е изклјучително голјам обем работа. Само за последнија месец сме обработили 6000 преписки – това са осем човека. При наличен с'став от 25 и 8 – 12 човека в Агенцијата, от които двама работјат по протоколите за президентството и един за С'вета по гражданство, двама се занимават с обштности, един – с'с студентите, които в момента са наплив, точно за един месец осем човека обработиха 6000 преписки. Сега Агенцијата е на март месец 2019 г., којато – до март месец 2019 г. – ште б'де спусната долу на гише за раздаване.
Изказвам позицијата на Агенцијата: тази дејност, којато е разхв'рлјана – един п'т при нас, след това в Министерството на правос'дието, да б'де с'брана и да отиде к'м Министерството на правос'дието, което води до облекчаване както при нас, а при нас това облекчаване е жизненоважно, така облекчава и самите зајавители, които кандидатстват за б'лгарски произход. Това ште освободи ресурс и в'зможности на Агенцијата, којато прод'лжава да работи с б'лгарските обштности на в'преки, а не заштото. Ние наистина работим с б'лгарските обштности, те се увеличават непрек'снато, б'лгарските с'ботно-неделни училишта се увеличават с'што.
Ево ти друг дел од разговорот

Цифрите обаче са много лоши – данните с'м ги взел от сајта на вицепрезидента, к'дето се публикува бројат гражданства, които са дадени, и бројат откази. За 2018 г. 8300 човека са получили б'лгарско гражданство на основание б'лгарски произход – имајте предвид, че това е цјалата ни историческа диаспора, не само от Македонија, тук са Украјна, Молдова, всички. Една изклјучително малка цифра.
Погледнете сега какви са отказите – 660 има от Министерството на правос'дието, от госпожа јотова отделно – оште почти 600, 1250 отказа спрјамо 8300 получили. Обшто 9000 и нешто минали през нашите институции за 2018 г. Като тези откази, за с'жаление, в сајта не са публикувани от кои д'ржави са, но времето, през което с'м бил член на С'вета по гражданство, показва, че основно тези откази са на хората от Македонија, на нашите братја и сестри, които не виждам нјакој в тази зала да отрича, че имат б'лгарски произход.
Забележете, оште малко цифри, за п'рвото полугодие на 2019 г. числото на получилите б'лгарско гражданство на основание б'лгарски произход е 2500, отказите от Правос'дието вече са 1390. Тоест не е нараснало обштото количество получили гражданство, но отказите са нараснали двојно. С отказите от госпожа јотова – обшто правјат 1635 спрјамо 2500 получили за п'рвото полугодие. Това е масова – да не използвам нјакоја тежка дума, заштото тја ми напира на езика, сештате се за какво говорја – в'рху б'лгари от Македонија, и то в един момент, в којто Б'лгарија влиза в цјало десетилетие или повече да преговарја с Македонија за признаване и написване в техните учебници, че имаме обшта историја, че сме една кр'в, един език и така натат'к.
 
Член од
14 септември 2019
Мислења
53
Поени од реакции
22
Оваа ви е дел од разговорот од "Комисија по политиките за б'лгарите в чужбина" што беше одржано на 9 Октомври 2019 сега пред 20 дена.

Линк

ПРЕДС. АНДОН ДОНЧЕВ: Благодарја Ви, госпожо Василева.
Виждам, че колегите вече искат да им предоставја думата – јавно имат в'проси. Но мислја п'рво да чуем и становиштето на Д'ржавната агенција за б'лгарите в чужбина по промените в Законопроекта, којто јавно обс'ждате.
Заповјадајте, госпожо Михајлова.
ДИЛАјЛА МИХАјЛОВА: Здравејте! В п'рвата част от изказването на госпожа Василева – това е нешто, за което Агенцијата е имала желание, и прод'лжаваме да желаем да отстојаваме и да се мотивираме удостоверителнијат процес да отпадне от дејността на Агенцијата. Това наистина е дејност, којато е пришита к'м основната дејност на Агенцијата, и за с'жаление, в последните години тја иззе абсолјутно всички други функции, т'ј като кадровијат ни ресурс е ограничен, а това е изклјучително голјам обем работа. Само за последнија месец сме обработили 6000 преписки – това са осем човека. При наличен с'став от 25 и 8 – 12 човека в Агенцијата, от които двама работјат по протоколите за президентството и един за С'вета по гражданство, двама се занимават с обштности, един – с'с студентите, които в момента са наплив, точно за един месец осем човека обработиха 6000 преписки. Сега Агенцијата е на март месец 2019 г., којато – до март месец 2019 г. – ште б'де спусната долу на гише за раздаване.
Изказвам позицијата на Агенцијата: тази дејност, којато е разхв'рлјана – един п'т при нас, след това в Министерството на правос'дието, да б'де с'брана и да отиде к'м Министерството на правос'дието, което води до облекчаване както при нас, а при нас това облекчаване е жизненоважно, така облекчава и самите зајавители, които кандидатстват за б'лгарски произход. Това ште освободи ресурс и в'зможности на Агенцијата, којато прод'лжава да работи с б'лгарските обштности на в'преки, а не заштото. Ние наистина работим с б'лгарските обштности, те се увеличават непрек'снато, б'лгарските с'ботно-неделни училишта се увеличават с'што.
I Sega ke reshat problem ot so godinite 1900-1918 ili teshko?
 
Член од
27 октомври 2019
Мислења
16
Поени од реакции
5
Pozdrav za sve ljude koji se bave ovom temom.
Ja sam iz Srbije. Podneo sam zahtev za drzavljanstvo 24.8.2017, intervju 13septembar 2018 (moj otac ima bugarsko drzavljanstvo)
Zna li neko koliko cu da cekam dok ne dobijem pasos ? Hvala unapred!
U Srbiji ne postoji forum sa ovom temom, zato sam i ovde postavio ovo pitanje. Vidim da ste veoma upuceni u ovu tematiku.
 
Член од
14 август 2019
Мислења
56
Поени од реакции
127
Pozdrav za sve ljude koji se bave ovom temom.
Ja sam iz Srbije. Podneo sam zahtev za drzavljanstvo 24.8.2017, intervju 13septembar 2018 (moj otac ima bugarsko drzavljanstvo)
Zna li neko koliko cu da cekam dok ne dobijem pasos ? Hvala unapred!
U Srbiji ne postoji forum sa ovom temom, zato sam i ovde postavio ovo pitanje. Vidim da ste veoma upuceni u ovu tematiku.
Najverojatno za dve godini.
 
Член од
13 август 2018
Мислења
32
Поени од реакции
25
Kaj moj blizok e odobreno, potpisan ukaz. Od 2017 godina e, posle mene ima aplicirano (jas sum 2015/6) preku ambasada vo Skopje. Koi se slednite cekori? Kade imase pisano informacii?
 
Член од
17 септември 2019
Мислења
5
Поени од реакции
6
Zosto se prekinati vozackite od mk na bugarski i ne moze da se zapocne proces na prodolzuvanje na veke bugarska vozacka?
 
Статус
Затворена за нови мислења.

Kajgana Shop

На врв Bottom