Резултати од барањето

 1. F

  Извршител?! Море мамата...

  Поднесуваш приговор заради неправилности при извршувањето до Претседателот на Основниот суд на чие седиште се наоѓа извршителот.
 2. F

  Сакам да знам!

  Моментално не сум запознат до кога е рокот, инаку после рокот се заснова право на долготраен закуп до 99 години со што корисникот станува закупец и треба да плаќа закупнина на државата како закуподавач. Сепак не ме фаќај за збор поради коронава послабо работам и не сум во тек со најнови...
 3. F

  Сакам да знам!

  Може да се продаде, но може да бараат од купувачот да го плати неплатениот данок на имот, а тој после од сите вас кои сте сосопственици солидарно да бара регрес со камата во вид на надомест на штета. Подобро платете го данокот и продавајте или наведете во договорот дека не е платен данокот за...
 4. F

  Работа од дома?

  Само со договор за дело.
 5. F

  Извршител

  Решението е доставено на 12.03.2007 година.
 6. F

  Правна помош и совети

  Може да бараш се' што ти следи определено во решението за наследување т.е. спроведување во Катастар и барање се што е запишано во имотен лист.
 7. F

  Станови во Скопје, совети за купување.

  Стан кој реално чини 40000 евра (50 м2) тие го продаваат за 75000 евра, чисто профитерство, подобро да се забрани приватни инвеститори и нека државата да гради станови и нека продава барем по реална цена ќе бидат како некогаш, а не вака шака луѓе (т.н. инвеститори) ја диктираат цената на...
 8. F

  Канабис

  Токму ова се обидував да го објаснам во моите постови од пред неколку месеци. Благодарам, ја објасни работата баш обjективно.
 9. F

  Правна помош и совети

  Да сфаќам, ама што да правиме ние сме задолжени да ја почитуваме тарифата, но пак затоа ако се работи за поголем износ секогаш постои разбирање од наша страна и може на рати да се договори плаќањето, еве да речеме месечно, или на 2 месеца, без камати, сепак не сме банки, али работата е што има и...
 10. F

  Сообраќајни прекршоци и казни

  Ако не се поминати 30 дена од денот кога истекле пробните таблици тогаш глобата е 100 евра, ако се поминати повеќе од 30 дена тогаш глобата е 500 евра, подобро платете ја половина, тешко да добиете на суд, да се намали глобата, ниту пак опомена ќе добиете, ќе ве огласат за виновни и ќе треба да...
 11. F

  Правна помош и совети

  Завршува со завршување на постапката носење на пресуда/решение, првостепена во конкретниот случај, назад полномошно не може да барате затоа што истото адвокатот го доставува до судот, за да се има евиденција дека бранителот уредно бил ангажиран, за плаќање тоа зависи како сте се договориле...
 12. F

  Правна помош и совети

  Види во полномошно ќе си бараш да се наведе за што точно го даваш значи за застапување пред суд до правосилно завршување на постапката, и може да се преземат само оние правни дејствија кои се потребни заради водење на постапката. Застапување пред други и физички и правни лица и институции може...
 13. F

  Каде може да најдам? (Општи прашања)

  Зошто некој од мк не ти заврши работа, поевтино ќе те фати, ако сакаш можам да пробам да ти завршам работа, пиши ми во порака ако си заинтересиран. :)
 14. F

  Сообраќајни прекршоци и казни

  Со адвокат или без адвокат искрено исто ти се фаќа, џабе ќе трошиш пари за адвокат, подобро со тие пари ќе ја платиш глобата, а за привремена забрана за управување на моторно возило, зависи од судијата, се работи за 1.65 промили башка кај тебе отежнителна околност е што работата ти е директно...
 15. F

  Правна помош и совети

  Имаш право на еднострано раскинување на договорот поради променети околности или да бараш намалување на твоите обврски сразмерно променетите околности, во секој случај имаш право на надомест на штета доколку веќе си презел некоја обврска како услов за настанување на облигациониот однос. Ако те...
 16. F

  Правна помош и совети

  Да.
 17. F

  Надоместоци (на трошоци поврзани со работата)

  Ако во моментот на смртта на вашиот родител сте биле во работен однос (во смисла пријавена во АВРМ) кај претходниот ваш работодавач, тогаш по закон и општиот колективен договор за приватниот сектор настанала обврска работодавачот да ви исплати 2 основици, ова значи дека врз основа на работниот...
 18. F

  Злоупотреба на лични податоци

  Искрено да ти кажам, не давај 2ра страна од картичка никому, не прашувај, верувај, но пак ќе кажам твое е, јас мислам убаво објаснив, а членовите погоре дури и поубаво објаснија од мене... :D
 19. F

  Злоупотреба на лични податоци

  Твое право ама после немој да се чудиш кога некој ќе си прави shop shop на интернет со твоја картичка :D Шала на страна, фотокопие на картичка од задна страна никому не се дава, ок е од предна страна, со таа страна не може да злоупотреби, но ако ги има 2те страни од картичката ти гарантирам може...
 20. F

  Злоупотреба на лични податоци

  До толку ли биле, од 2те страни фотокопие на картичката... :pos::pos::pos:
На врв Bottom