Резултати од барањето

 1. Marko Cepenkov
 2. Marko Cepenkov
 3. Marko Cepenkov
 4. Marko Cepenkov
 5. Marko Cepenkov
 6. Marko Cepenkov
 7. Marko Cepenkov
 8. Marko Cepenkov
 9. Marko Cepenkov
 10. Marko Cepenkov
 11. Marko Cepenkov
 12. Marko Cepenkov
 13. Marko Cepenkov
 14. Marko Cepenkov
 15. Marko Cepenkov
 16. Marko Cepenkov
 17. Marko Cepenkov
 18. Marko Cepenkov
 19. Marko Cepenkov
 20. Marko Cepenkov