Recent Content by Денчо

 1. Д

  5 del · void print(), ги печати податоците во редицата во редослед од предниот кон...

  5 del · void print(), ги печати податоците во редицата во редослед од предниот кон задниот крај. Да се креира фајл koristi.cpp, во кој ќе се демонстрира користењето на штотуку креираната класа Dek и сите нејзини функции членови. При креирањето на класата забрането е да се користат готови...
 2. Д

  4 del · int removeBack(), го отстранува податокот кој се наоѓа на крајот од декот и ја...

  4 del · int removeBack(), го отстранува податокот кој се наоѓа на крајот од декот и ја враќа неговата вредност. · int peekFront(), ја враќа вредноста на податокот кој се наоѓа на почетокот од декот, без да го избрише. · int peekBack(), ја враќа вредноста на податокот кој се...
 3. Д

  3 del · void insertFront(int broj), која додава нов елемент со вредност broj на предниот...

  3 del · void insertFront(int broj), која додава нов елемент со вредност broj на предниот крај од декот. · void insertBack(int broj), која додава нов елемент со вредност broj на задниот крај од декот. · int removeFront(), го отстранува податокот кој се наоѓа на почетокот од...
 4. Д

  2 del · buffer, која претставува низа од цели броеви во која ќе се чуваат податоците. ·...

  2 del · buffer, која претставува низа од цели броеви во која ќе се чуваат податоците. · back, кој претставува цел број во кој се чува индексот на задниот крај на редицата. Индексот на предниот крај на редицата е фиксиран на 0. Да се дефинира конструктор, кој ја задава почетната...
 5. Д

  Pomos :/ Да се креира класа Dek во која може да се сместат одреден број на податоци (цели...

  Pomos :/ Да се креира класа Dek во која може да се сместат одреден број на податоци (цели броеви), при што податоците можат да се додаваат или бришат од било кој крај (предниот или задниот) на декот. Креирај ја опишаната класа преку креирање на соодветни header и implementation фајлови, која ќе...
На врв Bottom