btroz

btroz
Кликнете на фотографијата за да започнете со тагирање. Готово!

Во овој албум

11114 11142 11347 11348 11453 11454 11455 11456 11457 11458 11459 11568 11460 11680 11558 btroz

Дополнителни информации

Подесувања: 1/35s ƒ/1.6 3 mm

Сподели преку: