btroz

btroz
Кликнете на фотографијата за да започнете со тагирање. Готово!

Во овој албум

11457 11458 11459 11568 11460 11680 11558 btroz 11725 11727 11733 11734 11745 Praha 11746 11773

Дополнителни информации

Подесувања: 1/35s ƒ/1.6 3 mm

Сподели преку: