Кликнете на фотографијата за да започнете со тагирање. Готово!

Во овој албум

о писменах ПОРФИРГОНЕНИТ Склавинии 11327 11328 11580 11581 11582 11583 11584 11585 11586 11652 11653 11654 11685

Дополнителни информации

Подесувања: 1/14s ƒ/2.8 3 mm

Сподели преку: