Кликнете на фотографијата за да започнете со тагирање. Готово!

Во овој албум

И ѕидовите зборуваат 11198 Распеани don't need anything. I am happy with a book :) I forgot the baby .. 11321 11342 Собир :) 11395 11494 11530 Snow archeology 11554 My kind of light. Ти и јас и градот наш Маркови Кули

Дополнителни информации

Подесувања: 1/50s ƒ/6.8 32 mm

Сподели преку: