штурец на брисач

некаде во Албанија
Кликнете на фотографијата за да започнете со тагирање. Готово!

Во овој албум

10910 моите качунки гранати облак од барут Петра-Паралија 11319 Тераса <Digimax S600 / Kenox S600 / Digimax Cyber 630> штурец на брисач Мојот мост Sazan 11803 11807 Valona by night Шумско цвеќе Dermi

Дополнителни информации

Подесувања: 1/350s ƒ/7.1 5 mm

Сподели преку: