моите качунки

Кликнете на фотографијата за да започнете со тагирање. Готово!

Во овој албум

10416 Над мојата куќа.... 10909 10910 моите качунки гранати облак од барут Петра-Паралија 11319 Тераса <Digimax S600 / Kenox S600 / Digimax Cyber 630> штурец на брисач Мојот мост Sazan 11803 11807

Дополнителни информации

Подесувања: 1/714s ƒ/1.7 3 mm

Сподели преку: